АНАЛІЗ РОБОТИ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2022 – 2023н.р.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради (далі заклад дошкільної освіти) – навчальний комунальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

Проєктна потужність закладу дошкільної освіти 205 місць.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 22 липня 2022 року № 213р «Про організацію 2022/2023 навчального року в комунальних закладах освіти міста Запоріжжя в умовах воєнного стану», наказу територіального відділу освіти Хортицького району від 01 серпня 2022 року № 84р «Про організацію 2022/2023 навчального року в закладах освіти Хортицького району в умовах воєнного стану», з урахуванням даних автоматизованої системи «Електронна реєстрація дітей в дошкільні навчальні заклади», було проведено аналіз заявок в електронній черзі для зарахування на 2022-2023 навчальний рік в ЗДО № 228 ЗМР. У зв’язку з відсутністю в електронній черзі достатньої кількості дітей дошкільного віку, відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту», забезпечити показники наповнюваності груп в ЗДО № 228 ЗМР у повному обсязі стало неможливим.

Враховуючи нормативну наповнюваність у 2022 – 2023 навчальному році в ЗДО відбулося скорочення однієї групи дошкільного віку. Наповнюваність закладу у 2022 – 2023н.р. склала 128 дітей.

2 групи – 3 року життя, 2 групи – 5 року життя,

1 група – 4 року життя, 3 групи – 6 року життя.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити що в закладі показників наповнюваності груп відповідає нормативним вимогам.

Скорочення чисельності групи не вплинуло на скорочення штату
працівників, оскільки станом на 01 вересня 2022 року в ЗДО № 228 ЗМР були наявні вакансії штатних одиниць.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

Трудовий колектив в ЗДО складає 44 особи, з них: 23 педагогів (1 педагог – сумісник), 22 обслуговуючий персонал. Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персо-налом. Серед 23 педагогічних працівників: з вищою педагогічною освітою – 14 (61%); з неповною та базовою вищою освітою – 9 (39%).

Проаналізувавши якісний склад педагогічних працівників за 2022 – 2023н.р. в порівнянні з 2021 – 2022н.р. освітній рівень педагогів залишився незмінним.

Доцільно зазначити, що ЗДО складено план-графік проведення атестації та курсової перепідготовки педагогів терміном на п’ять років. Згідно з графіком курсової перепідготовки у 2022 – 2023н.р. курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшли 5 педагогів, що складає 22% від загальної кількості педагогів ЗДО.

У поточному навчальному році атестовано 4 педагога. За наслідками атестації на 01.05.2023р. якісний склад педагогічного колективу складає: «спеціаліст вищої категорії» – 4 педагога, «спеціаліст І категорії» – 4 педагога, «спеціаліст ІІ категорії» – 6 педагогів, 11 тарифний розряд – 6 педагогів, 10 тарифний розряд – 2 педагога, 9 тарифний розряд – 1 педагог, 2 педагога мають педагогічне звання «Вихователь-методист» 1 педагог має звання «Старший вчитель».

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвит-ку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, виконуючи завдання комплексної освітньої програми для дітей раннього та перед дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт», освітньої програмою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області на 2022 – 2023 навчальний рік та завдання на 2022 – 2023 навчальний рік, колектив закладу дошкільної освіти плідно працював над проблемою «Забезпечення емоційного благополуччя дитини та особистісного зростання дошкільників через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання».

Доцільно зазначити, що протягом навчального року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:

1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей відповідального ставлення до власного здоров’я. (3 рік).

2. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо формуванню екологічної свідомості дітей дошкільного віку засобами художньо продуктивної діяльності (2 рік).

2. Розпочати роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку, створюючи відповідні умови для ефективної реалізації завдання (1 рік).

У 2022 – 2023н.р. педагогічний колектив працював за планом, який був складений згідно листа МОН від 07.07.20221 № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» та листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9 – 455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», схвалений на серпневій педагогічній раді, затверджений керівником ЗДО.

Виконуючи завдання намічені у річному плані педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заходи заплановані річним планом відповідали вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, були актуальними відповідали сучасним вимогам. При плануванні освітнього процесу на рік враховувалися загальні тенденції, які визначали пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 1 травня 2023 року № 254/2023, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення заклад дошкільної освіти в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86, листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 22.07.2022 № 213р «Про організацію 2022/2023 навчального року в комунальних закладах освіти міста Запоріжжя в умовах воєнного стану», наказу територіального відділу освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 01.08.2022 № 84р «Про організацію 2022/2023 навчального року в закладах освіти Хортицького району в умовах воєнного стану», розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 31.08.2022 № 376 «Про початок нового 2022/2023 навчального року в закладах освіти Запорізької області», та у зв’язку з забезпеченням максимально можливої безпеки кожного вихованця, кожного працівника закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради (далі – ЗДО № 228 ЗМР) з 01.09.2022 навчальний 2022/2023 рік у ЗДО № 228 ЗМР здійснювався за дистанційною формою навчання.

Для забезпечення дистанційної форми навчання в закладі дошкільної освіти була проведена наступна робота:

1. Видані накази по ЗДО:

- від 02.08.2022 № 74р «Про організацію 2022/2023 навчального року в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану»;

- від 31.08.2022 № 87р «Про стан готовності закладу дошкільної освіти до 2022 – 2023 навчального року»;

- від 31.08.2022 № 90р «Про організацію освітнього процесу в закладу дошкільної освіти за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану;

- від 01.09.2022 № 93р «Про організацію методичної роботи в закладі дошкільної освіти на 2022 – 2023навчальний рік».

2. Проведено засідання педагогічної ради «Про визначення форми навчання під час воєнного ставну у 2022 – 2023 навчальному році, протокол № 04 від 26.08.2022, на якій обрано дистанційну форму навчання у 2022/2023 навчальному році.

3. Наказом ЗДО від 01.09.2022 № 93р «Про організацію методичної роботи в закладі дошкільної освіти на 2022 – 2023 навчальний рік» затверджено:

- план заходів дистанційної форми навчання ЗДО № 228 ЗМР з 01.09.2022 на час воєнного стану;

- орієнтовний алгоритм впровадження дистанційної роботи в ЗДО № 228 ЗМР зі здобувачами освіти та батьками в умовах дій правового режиму воєнного стану;

- перелік матеріалів для педагогів та батьків щодо психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку

- перелік сайтів для вихователів, батьків, дітей і інших учасників освітнього процесу;

- чек-лист контролю ведення дистанційної форми навчання.

З 01.09.2022 в ЗДО № 228 ЗМР розпочато освітній процес у дистанційному форматі. Для здійснення освітньої роботи в дистанційному режимі педагоги закладу опрацювавши листи МОН:

- від 27.07.2022 №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»;

- від 06.03.22 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»;

- від 02.04.2022 № 1/3845-22 «Методичні рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового воєнного стану», педагоги закладу розпочали освітню роботи в дистанційному форматі.

У зв’язку з впровадженням дистанційної роботи в ЗДО з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, удосконалення раніше набутих знань та набуття нових компетентностей вихователь-методист Гавловська О.Г. підготувала та надала методичні рекомендації, консультації, пам’ятки для педагогів (весь матеріал розміщено на офіційному сайті ЗДО, сторінці Facebook, Google Classroom та Padlet) за темами: «Організація освітньої діяльності під час воєнного стану», «Алгоритм підготовки відео заняття для дошкільників», «Дистанційна робота під час воєнного стану», «Як організувати роботу дитсадка в умовах воєнного стану: методичні рекомендації МОН», «Рекомендації педагогам щодо забезпечення якості дошкільної освіти в умовах війни», «Як здійснювати освітню діяльність у режимі воєнного стану: рекомендації для педагогів», «Як поліпшити дистанційні заняття з дітьми» «Як забезпечити якість освіти дитини в умовах воєнного стану», «Добірку ритуалів початку та закінчення занять у закладі дошкільної освіти», «Дистанційні ігри дошкільників: види й організація», «Освіта під час воєнного стану – 30 запитань та відповідей», «Як покращити якість освітні послуг з онлайн-застосунками», «Корисні інтернет-ресурси для учасників освітнього процесу»,«Організовуємо конференцію для батьків онлайн», «Як сконцентруватись на роботі під час війни».

Творчою групою був складений план освітньої роботи та визначений орієнтовний розклад освітньої діяльності в ЗДО.

Дистанційна робота в ЗДО № 228 ЗМР здійснювалась у трьох напрямках: співпраця з педагогами, співпраця з батьками, освітня робота з дітьми.

Співпраця педагогів і батьків, впродовж звітного періоду, здійснювалась у мережі Viber, Facebookта Google Classroom (за згодою батьків). Слід зазначити, що у створені Google Classroom кожної вікової групи, до яких мали доступ педагоги (які працювали з дітьми даної групи) і батьки вихованців групи систематично розміщувався: навчальний матеріал відповідно до перспективних планів освітньої діяльності групи, консультації та практичні рекомендації, поради, корисна інформація, оголошення адміністрації тощо.

До здійснення дистанційної освіти були залучені і спеціалісти закладу дошкільної освіти. Музичними керівниками Лифаренко В.В., Буленковою Н.К. та інструктором з фізкультури Переверзєвою Я.С. були підготовлені і викладені в групові Google Classroom поради та пам’ятки: «Співайте діткам перед сном», «Значення музично-пальчикових ігор», «Лікувальна гімнастика», «Здоров’я дитини, багатство родини» тощо. Зібрано посилання різних відео руханок, пісень, спортивних вправ, фізхвилинок. Також розміщувались онлайн заняття з дітьми по всіх вікових групах згідно комплексної освітньої програми для дітей раннього та дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» та вимог БК дошкільної освіти.

На платформі Google Classroom та Padlet кожен педагог мав змогу розміщувати перспективні плани роботи на місяць, деякий зміст електронних книг, для використання в роботі та досягнення дітей у дистанційному навчанні.

Систематично здійснювався аналіз самоосвіти педагогів. Дистанційна робота – це час і для саморозвитку, і його педагоги використали плідно, про що свідчить активнее прагнення педагогів отримати неформальну освіту на ресурсах «Всеосвіта», «Видавництво ранок», НАПН України, ЦЕНТР ПРПП тощо.

Заслуговує на увагу те, що педагоги закладу приймали участь у онлайн зустрічах професійних спільнот: вихователів-методистів, вихователів груп раннього віку, вихователі груп дошкільного віку, музичних курівників, інструкторів з фізичного виховання, організованих консультантами КУ «ЦПРПП» ЗМР.

Доцільно відмітити, що:

- вихователь Ольга Руденко 06.04.2023р. мала можливість познайомити педагогів професійної спільноти вихователів раннього віку з досвідом своєї роботи з теми «Форми і методи роботи з батьками»;

- музичні керівники Наталія Буленкова та Валентина Лифаренко 04.05.2023 для професійної спільноти музичних керівників міста провели практикум «Майданчик для створення музично-дидактичних ігор». Педагоги є учасниками міський проєкту «Музичний світ дидактичних ігор»;

- вихователі Світлана Бабенко та Ліна Драчук стали учасниками міський проєкт «Екологічна освіта – запорука сталого розвитку суспільства»;

- двадцять педагогів закладу долучилися до міський проєкту «Медіограмотність: не можна відмовитись»;

- з метою впровадження освітнього ресурсу «Online школа Запоріжжя», та з метою якісної організації дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти м. Запоріжжя педагогічні працівників закладу взяли участь у наповненні освітнім контентом платформи «Online школа Запоріжжя» розділу «Дошкільна освіта» - 16 педагогів надали матеріали експертам для розміщення на платформі.

Впродовж навчального року працювало дві творчі групи:

1. Формування здорового способу життя (керівник Драна Г.Д.).

2. Екологічне виховання (керівник Гавловська О.Г.)

Слід відмітити, що педагоги першої творчої групи здійснювали поглиблену роботу питання «Формування здорового способу життя». Вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отримав теоретичний та практичний матеріал за темами: «Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки життєдіяльності», «Психологічні засади формування у дошкільників позиції творця щодо свого здоров’я», «Як навчити дітей здоровому способу життя», «Формування основ здоров’язбережувальної компетенції з дітьми раннього віку», «Оновлення форм і методів роботи педагогів з сім’єю з питань зміцнення здоров’я дітей», «Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі дітей дошкільного віку».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекомендаціями щодо організації та проведення роботи з формування здорового способу життя дітей дошкільного віку; картотеки інтерактивних форм роботи педагогів з батьками; картотекою дидактичних ігор: з розвитку мовлення, оздоровчого спрямування та безпеки життєдіяльності, валеологічного виховання; картотека вправ «Азбука безпеки»; картотекою рухливих ігор для всіх вікових груп тощо.

Були поповнені папки «Скринька порад для батьків» консультативним матеріалом: «Особливості безпеки дитини. Про що треба пам’ятати завжди!», «Валеологічний порадник», «Довіра – особливий чинник адаптації дитини до дошкільного закладу», «Виховуємо здорову дитину в родині», «Як зберегти здоров’я дитини».

Друга проблемна творча група за темою: «Екологічне виховання» зробила акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо екологічного виховання. Результатом роботи творчої групи було зроблена добірка та систематизація дидактичного матеріалу щодо екологічного виховання дошкільника. Впродовж року було підібрано та систематизовано теоретичний матеріал за темами: «Сучасні напрями роботи з формування екологічної свідомості дошкільників», «Форми і методи екологічного виховання дошкільників в сучасному закладі», «Ми творимо планету власноруч», «Формування екологічної свідомості дошкільника через художньо-продуктивну діяльність», «Формування екологічної свідомості дітей дошкільного віку засобами музично-естетичної діяльності», «Методичні поради вихователям щодо формування екологічної культури особистості дошкільника за допомогою спілкування з природою»

Слід зазначити, що творча група проводила роботу щодо розробки екологічного мін-проєкту «Будь природі другом».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: «Сучасні підходи до організації роботи з формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку», «Від екології природи до екології душі», «Формування екологічної свідомості дітей через емоційно-вольову сферу», «Форми роботи з батьками з екологічного виховання дітей дошкільного віку». Педагогами творчої групи зроблено добірку дидактичних ігор з теми «Від зернини до рослини». Поповнено консультативний матеріал для батьків: «Гра як засіб еколого-естетичного виховання», «Пізнаємо світ серцем і розумом», «Екологія емоційно-психологічного здоров’я у системі взаємодії дорослих до дітей».

Впродовж року кожен педагог ЗДО працював над проблемою, яка була визначена в річному плані. Відповідно даної проблеми педагоги вивчали літературу, підбирали та виготовляли різний дидактичний та наочний матеріал, який будуть використовувати в роботі з дітьми. Доцільно відмітити, що педагогами закладу були розроблені, систематизовані та виготовлені нові дидактичні ігри: логіко-математичного та мовленнєвого розвитку, патріотичного та екологічного виховання, формування здорового способу життя тощо. Вихователі груп розміщували у групи в Viber пам'ятки на теми: «Вибухонебезпечні речовини», «Обережно міни», «Як заспокоїти дитину в бомбосховищі?», «Повітряна сирена – це наш помічник!», «Виховуємо здорову дитину в родині», «Як прищеплювати любов до рідної мови», «Гра, як засіб еколого-естетичного виховання», «Пізнаємо світ серцем і розумом» тощо. Вихователі Марченко В.І., Онищенко Н.М., Драчук Л.В., розробили дидактичні ігри, а саме: «Моя країна Україна», «Впізнай з якої казки», «Чому хлопчик засмутився?», «Допоможемо лисенятку знайти свій дім» тощо. Кожен педагог мав змогу більш детально опрацювати і законспектувати особисте питання із самоосвіти. Була опрацьована і нормативно-правова база.

Заслуговує на увагу те, що педагоги закладу займалися самоосвітою, підвищували власний фаховий рівень з оволодіння цифровими інструментами для забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до суспільних викликів. Слід зазначити, що п’ять педагогів закладу пройшли навчання за дистанційною формою при академії цифрового розвитку «Цифрові інструменти GOOGLE для освіти».

Освітня робота з дітьми проводилась в основному у форматі «Педагог-батьки-діти». Також в створених онлайн спільнотах (Google Classroom) для кожної вікової групи вихователі розміщали батькам та дітям записані відео заняття, презентації, відео ігри тощо. Розуміючи основну роль батьків, вихователі намагалися створювати комфортні умови і для них. Батьки мали змогу виконувати завдання з дітьми у зручний для них час.

Вихователі груп не втрачали зв’язок з вихованцями, забезпечували психологічний комфорт, відчуття того, що для педагогів важлива кожна дитина і що все буде добре. Вихователі використовували такий зміст роботи:

- розміщення авторських відеозанять, посилань із завданнями розвиваючого, дидактичного, предметного характеру, аудіказками, піснями, поробками, фізичними вправами, відео-роликів з алгоритмом проведення дослідів тощо.

Вихователі груп підготували і провели для вихованців та їх батьків віртуальних екскурсій на тему: «Екскурсія по закладу освіти», «Екскурсія по групі», «Екскурсія по місту Запоріжжя», «Екскурсія «Подорож у країну мовознавства», «Екскурсія «Стежинками безпеки» тощо.

Доцільно відмітити, що вихователі груп раннього віку в своїй роботі використовували коротенькі відео звернення, які допомагали зацікавлювати малюків.

Багато цікавого навчального матеріалу викладено на сайті МОН, якими у вільному доступі користувалися наші вихователі. Доцільно зазначити, що педагоги використовували матеріали дитячого онлайн садочку НУМО з відео заняттями (ЮНІСЕФ разом із МОН України).

Вихователі всіх вікових груп вчасно подавали для затвердження плани освітньої роботи, які модернізовані під умови роботи дистанційного формату та з урахуванням воєнного стану в країні. Також систематично звітувалися про свою роботу, що давало змогу вихователю-методисту Гавловській О.Г., для покращення освітньої процесу, корегувати та удосконалювати роботу, надавати консультації за запитом педагогів.

Слід зазначити, що впродовж звітного періоду з метою урізноманітнення освітньої роботи з дітьми було проведено ряд тематичних тижнів та тематичних днів, а саме: «16 днів проти насильства», «Тиждень безпеки», «Тиждень української мови», «Тиждень енергозбереження», «Всесвітній тиждень грошей в Україні», День миру, День дошкілля, День захисту тварин, День захисника та захисниці України, День енергозбереження, День рідної та української мови, День дитини, День Української хустинки, День збройних сил України, День соборності України, День Єднання, День державного гербу України, Всесвітній день води, День Землі, День матері, День сім’ї, День вишиванка тощо. В рамках тематичних тижнів та днів були проведені інтерактивні заходи, а саме: онлайн виставки робіт вихованців закладу, флешмоби, відео звернення, тематичні ігрові вправи та олайн заняття, перегляд відеоматеріалів відповідної тематики тощо.

Доцільно зазначити, що навчальним процесом було охоплено достатня кількість дітей. Діти закладу мали змогу отримувати знання, а батьки поради та рекомендації, вибираючи зручні для себе форми взаємодії з закладом. Батьки та діти, які не мали доступ до інтернету мали змогу спілкуватися з вихователем та адміністрацією закладу в телефонному режимі в будь-який час. Таким категоріям дітей приділялася увага найбільше, для того, щоб не втратити зв'язок з даними сім'ями та надати їм всі необхідні послуги, які передбачені законодавством. Доцільно відмітити, що в Google Classroom – 61% батьків, а у Viber спільнотах – 81% батьків охоплено освітньою роботою.

В ЗДО налагоджений зворотній зв'язок з батьками. Вони ділилися своїми успіхами з дітьми, висловлювали свої побажання, відправляли фото малюнків, дослідів, фото з дітьми з різних тематик. Також були короткі відео записи дітей, про те, як вони люблять і сумують за садочком, діти записували і відправляли віршики про Україну, про те, як вони чекають на перемогу та вірять в наших захисників.

Практичний психолог Драна Г.Д. забезпечувала психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу, здійснювала психологічний супровід дітей та їхніх батьків у кризовому стані під час перебування у бомбосховищі, розробила пам’ятки на допомогу педагогічним працівникам щодо подолання кризових ситуацій та ліквідації їх наслідків в освітньому середовищі, надавала різні види психологічної підтримки дітям, батькам в умовах воєнного стану з використанням технологій дистанційного навчання.

Доцільно відмітити, що практичний психолог Драна Г.Д. здійснювала роботу, щодо написання рекомендації для батьків з питань психологічного супроводу дитини у воєнний час. На офіційному вебсайті закладу та у Google Classroom систематично розміщувала матеріал для педагогів та батьків, щодо підтримки та допомоги дітям впоратися з тривожністю під час воєнних дій.

Вихователь-методист Гавловською О.Г. створювала відео ролики на тему: «Безпека очима дитини», «Наші розумнички», «Наші досягнення», «Дистанційне навчання» для створення яких використала фото та відео дітей надіслані батьками (за згодою батьків). На сторінці у Facebook та офіційному сайті ЗДО № 228 ЗМР висвітлювала інформацію на тему: «Як підтримати дітей під час війни», «Правила поведінки під час повітряної тривоги», «Як вберегти дитину під час прогулянок та відпочинку (бесіди з ОБЖ)», «Цікаві факти про козаків для дітей», «Ігри для дітей у сховищі та дорозі», «Доброта та милосердя», «Добірка ритуалів початку та закінчення занять у закладі дошкільної освіти», «Казки про мир у всьому світі», «Віршовані ранкові вітання», «Мовленнєві вправи та ігри для дітей вдома», «Картотека прогулянок в природі для дітей дошкільного віку в ЗДО», «Мультфільм «Не торкайся!», «Мультфільм «Як поводитись при виявленні невідомих предметів», «Дієві поради. Як побороти паніку?», «Як зайняти дитину, маючи лише папір та олівці?», «Поради психолога «Війна та діти»», «25 запитань, якими зайняти дітей у черзі, сховищі, в дорозі», «Як розважати дітей в умовах ізоляції», «Що робити, коли дитина під впливом сильного страху?», «Як допомогти дитині під час збройної агресії».

Впродовж навчального року проводились різі форми і методи роботи з педагогами, які базувалися на принципах систематичності, доступності, науковості, активності; спрямовані на підвищення творчої активності кожного педагога. Для підвищення педагогічної майстерності педагогів поряд з традиційними формами роботи: семінари, семінари-практикуми, консультації активно використовую нетрадиційні: інтерактивні ділові ігри, відкритий мікрофон, майстер-клас, мозковий штурм, ігрові моделювання, коло ідей, тренінги, презентації, банк ідей, бюро знахідок та ін.

Проведені методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи позитивно вплинули на підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів.

Педагогічні ради ЗДО були спрямовані на підвищення науково – теоретичного і методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду; на висвітлення питань ефективної освітньої роботи з дітьми в певній галузі; на аналіз підсумків навчального року; обговорення і затвердження планів роботи.

Тематика засідань педрад була визначена наприкінці поточного навчального року на основі аналізу освітньої роботи та підпорядкована пріоритетним завданням закладу дошкільної освіти. В цьому навчальному році було проведено 4 педагогічні ради, які проводилися у різноманітних формах, зокрема: традиційна педагогічна рада; педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами під час обговорення певного питання.

Найбільш продуктивними формами методичної роботи за результатами опитування педагогів були: мікрофон по колу, ігрове моделювання, методичні вузлики, вулик ідей, ігрове конструювання, бюро педагогічних знахідок, де вихователі мали змогу на практиці познайомитися з методами й прийомами роботи з дітьми.

Форми організації методичної роботи в ЗДО динамічні. Вибір кожної з них залежав від педагогічної культури вихователів, морально – психологічного клімату в колективі, матеріально-технологічних можливостей ЗДО, інноваційної відкритості й активності педагогів.

Проаналізувавши екран активності педагогів в методичній роботі ЗДО найактивнішими педагогами можна визначити: Бацину І.Ю., Буленкову Н.К., Грегуль В.М., Драчук Л.В., Онищенко Н. О., Подковаліхіну І.Ю., Соболеву Н.І., Лифаренко В.В.

З метою вивчення досягнень дітей в 2022 – 2023 навчальному згідно Базового компоненту дошкільної освіти, визначення якість дистанційної освітньої роботи закладу та спланувати діяльність на наступний навчальний рік в травні місяці було розроблено опитувальник в Google формі. Батьків вихованців закладу запросили відповісти на запропоновані питання. Результати опитувальника були опрацьовані та зроблені відповідні висновки.

Доцільно відмітити, що в опитуванні взяло участь 64 батьки вихованців ЗДО з них: 19 батьків груп раннього дошкільного віку; 8 батьків групи молодшого дошкільного віку; 24 батьки груп середнього дошкільного віку; 13 батьків груп старшого дошкільного віку.

Опитування у Google формі батьків дітей всіх вікових груп показало, що вимоги Базового компоненту та програми з усіх освітніх напрямів виконува-лися. Проаналізувавши відповіді батьків вихованців отримали наступні ре-зультати: загальна кількість дітей високого рівня складає – 27%, достатнього рівня – 67%, середнього рівня – 5% і дітей початкового рівня – 1% .

Аналіз дистанційної роботи та опитування батьків показав, що в наступному навчальному році слід:

- спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей дошкільного віку екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом засобами проєктної діяльності на концептуальних засадах сталого розвитку;

- активізувати роботу з дітьми з національно-патріотичного виховання дошкільного віку засобами музейної педагогіки.

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи, який здій-снює освітньо-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету давало можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

Зібрано достатню кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

В методичному кабінеті підібрана достатня кількість матеріалів та методики обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які допомагають вихователям у проведенні вивчення рівня розвитку та планування корекційної роботи з дітьми.

У закладі створений сприятливий мікроклімат для роботи педагогів в інноваційному напрямку. Педагоги застосовують сучасні форми і методи педагогічної діяльності, враховують у своїй роботі індивідуальні особливості дошкільників, самовдосконалюються, підвищують свій професійний рівень, враховуючи дію військового правового стану.

Свій вплив на підвищення рівня емоційної та пізнавальної сфери дошкільників мають впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій.

В роботі з дітьми закладу ефективно застосовувалась теорія розв’язання винахідницьких завдань ТРВЗ вихователями Грегуль В.М., Драчук Л.В., Онищенко Н.М., Бабенко С.В. Педагоги впроваджують методичні рекомендації школи «Розвиток» м. Тернопіль «В світі гри та фантазії», які направлена на розвиток мислення, творчої особистості.

Вихователі Бацина Б.А., Руденко О.І., Марценюк Н.О., Боровкова І.Ю. впроваджують в роботу методику Л.Г. Петерсон, що сприяє підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення.

В практику роботи з дітьми в ЗДО впроваджуються досвіди роботи колег закладу:

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Формування правової компетентності учасників освітнього процесу»;

- вихователя-методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;

- вихователя – Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;

- вихователя – Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;

- музичного керівника – Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».

- вихователя-методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей».

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в закладі, показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи з дітьми; налаштованість педагогів до гнучких змін розвивального середовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Згідно з п. 8 р. ХІ Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234, визначення ефективності роботи дошкільного навчального закладу щодо збереження і зміцнення здоров’я здійснюється засновником навчального закладу за критеріями щодо стану здоров’я дітей з урахуванням даних медичних оглядів, захворюваності тощо.

Здійснити аналіз стану здоров’я дітей у ЗДО № 228 ЗМР та забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до їх перебування в закладі, рівень медичного обслуговування у 2022-2023 навчальному році виявилось неможливим, оскільки на виконання наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 24 лютого 2022 року № 62р «Про організацію роботи комунальних закладів освіти м. Запоріжжя в умовах правового режиму воєнного стану» освітній процес в ЗДО № 228 ЗМР призупинено до особливого розпорядження з можливістю швидкого відновлення роботи. В подальшому освітній процес було відновлено у дистанційному форматі.

Лише за результатами медичних оглядів відповідно до наданих довідок з
лікарняних установ при вступі дітей до ЗДО виявилось можливим здійснити
оцінку стану здоров’я дошкільників. За станом здоров’я діти були розподілені на групи здоров’я.

Просвітницька робота серед батьків вихованців ЗДО, щодо встановлених обмежень, дотримання протиепідемічного режиму, ознайомлення з можливими ризиками спалаху коронавірусної хвороби СОVID-19 серед учасників освітнього процесу закладу здійснювалась шляхом використання офіційного веб-сайту та сторінки Facebook, мобільних додатків, соціальних мереж тощо.

Наказом по закладу було затверджено План заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до ЗДО та проведення в ньому оздоровчих заходів на 2022 та 2023 роки.

На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я від 23 липня 2002 року №280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» періодичний профогляд станом на 30 травня 2023 року пройдено всіма працівниками закладу (100 %).

Медичний кабінет закладу освіти оснащений медикаментами, укомплектований необхідним обладнанням. Посада сестри медичної старшої входить до штатного розпису ЗДО № 228 ЗМР.

Питання щодо зміцнення та збереження здоров’я здобувачів освіти знаходяться на постійному контроля та систематично розглядаються на виробничих нарадах, нарадах при директорі тощо.

Слід зазначити, що зважаючи на припинення освітнього процесу у зв’язку з введенням в дію правового режиму воєнного стану, харчування здобувачів освіти в закладі у 2022 – 2023 навчального року не здійснювалося.

У зазначений період, комісія по бракеражу сирої продукції здійснювала перевірку продуктів харчування. Продукти та продовольча сировина, які стали непридатними до споживання у зв’язку з припиненням освітнього процесу, через введення правового режиму воєнного стану, були списані і вилученні. На підставі огляду було складено протоколи засідання комісії, у яких зазначені продукти харчування, що підлягали списанню і вилученню та складено відповідні акти.

Матеріально-технічний стан харчоблоку, групових приміщень задовільний. Кухонне обладнання, посуд у достатній кількості. Однак, відповідно до сучасних вимог щодо організації харчування дітей в ЗДО технологічне обладнання на харчоблоці на часі потребує модернізації та заміни.

Аналіз стану травматизму серед учасників освітнього процесу за 2022 – 2023 навчальний рік показав, що вся робота впродовж звітного періоду проводилась відповідно до вимог нормативних документів та законодавчих актів, була спрямована на формування у учасників освітнього процесу якостей свідомого та обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій, накопичення знань щодо безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, протипожежної безпеки; комплексні профілактичні заходи з означених питань виконувалися на належному рівні.

За результатами аналізу стану травматизму у 2022 – 2023 навчальному році серед учасників освіт нього процесу випадків виробничого травматизму зафіксовано не було.

У 2022 – 2023 навчальному році здійснювалась відповідна робота з вихованцями закладу та їх батьками, яка була спрямована на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і життя та поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя засобами дистанційної роботи.

На достатньому рівні було проведено традиційні щорічні заходи: «Тиждень безпеки дитини», «Тижня безпеки дорожнього руху», «Місячник цивільного захисту», під час яких мали місце цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності. У ході об’єктового тренування з питань цивільного захисту (Тиждень безпеки дитини) на належному рівні проведено тренування з евакуації персоналу закладу з елементами пожежогасіння.

Батьки здобувачів освіти мали змогу отримати онлайн-консультації з питань безпеки та здорового способу життя. Педагогами закладу проведено в дистанційному форматі тематичні бесіди з батьками вихованців з питань безпечної поведінки дітей на дорогах; про стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму; особливостей перевезення неповнолітніх автотранспортом.

Відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» в ЗДО № 228 ЗМР здійснюється робота щодо профілактики дорожньо-транспортного травматизму. З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму, формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання Правил дорожнього руху та збереження життя і здоров`я учасників освітнього процесу закладі затверджено «План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в 2022-2023 навчальному році».

Аналіз стану організації і ведення цивільного захисту у функціональній підсистемі навчання дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) на рівні ЗДО № 228 ЗМР у 2022-2023 навчальному році показав, що надзвичайних ситуацій на території закладу не зареєстровано.

Доцільно відмітити, що в закладі створено: комісію з надзвичайних ситуацій; евакуаційну комісію, оперативну (рятувальну) групу; групу охорони громадського порядку; ланку протипожежних заходів; пост медичної допомоги; пункт видачі ЗІЗ;призначено відповідальну особу з питань ЦЗ ЗДО; затверджено план основних заходів з цивільного захисту ЗДО № 228 ЗМР на 2023 рік. Затверджено схеми оповіщення та зв’язку, схеми організаційної структури ЦЗ ЗДО № 228 ЗМР; схеми оповіщення та зв’язку знаходяться в усіх приміщеннях закладу освіти.

Стан забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) потребує
покращення. В наявності індивідуальні марлеві пов’язки для всіх учасників освітнього процесу закладу. Проте слід зазначити, що відсутні протигази, респіратори, прилади хімічної та радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. Пріоритетними напрямами роботи виступають: до облаштування найпростішого укриття та удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладу з питань цивільного захисту для учасників освітнього процесу.

Одними з найактуальніших у звітний період залишались питання щодо захисту прав і законних інтересів дітей та протидії булінгу (цькуванню), попередження насильства в сім’ї.

З метою поліпшення стану захисту прав і законних інтересів дітей, активізації роботи щодо реалізації заходів, спрямованих на запобігання і протидію насильству та булінгу в ЗДО впродовж навчального року здійснювалась роз’яснювальна робота серед батьківської громадськості щодо їхніх прав та обов'язків, механізмів захисту від будь-яких форм насильства, проявів дискримінації, булінгу. Впродовж навчального року проводились заходи, спрямовані на виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод та законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальної поведінки, толерантності у суспільстві; велась постійна роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників, батьківської громадськості щодо вимог чинного законодавства в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та захисту прав дітей, недопущення жорстокого поводження з ними. На офіційному веб-сайті ЗДО забезпечено розміщення тематичних матеріалів та відповідної інфографіки, на офіційній сторінці в Facebook ведеться широка просвітницька робота з означеного питання з батьками здобувачів освіти та педпрацівниками.

Згідно з річним планом в ЗДО здійснювалась фінансово-господарська діяльність. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями та профспілковим комітетом, про що свідчать наявність актів перевірок, накази.

Проаналізувавши всю роботу ЗДО, враховуючи недоліки в роботі, педагогічний колектив буде керуватися в 2023 – 2024 навчальному році державними нормативними документами, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти та Комплексною освітньою програмою для дітей раннього та передшкільного віку «Стежинки у всесвіт».

На наступний 2023 – 2024 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:

МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Завдання:

1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей дошкільного віку екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом засобами проєктної діяльності на концептуальних засадах сталого розвитку (3 рік).

2. Активізувати роботу з дітьми з національно-патріотичного виховання дошкільного віку засобами музейної педагогіки (2 рік).

Кiлькiсть переглядiв: 29

Коментарi