АНАЛІЗ РОБОТИ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2020 – 2021н.р.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області (далі заклад дошкільної освіти) – навчальний комунальний заклад, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей віком від 1 року 6 місяців до 6 (7) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

В своїй діяльності заклад дошкільної освіти керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад іншими нормативно – правовими актами, власним статутом.

Проектна потужність закладу дошкільної освіти 202 місця. Наповнюваність закладу у 2020 – 2021н.р. склала 193 дитини.

3 групи – 3 року життя, 3 групи – 5 року життя,

2 групи – 4 року життя, 3 групи – 6 року життя.

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи: 11 груп з 12 – годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30.

Відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» в ЗДО забезпечується показники наповнюваності груп. При встановлених нормативах наповнюваності дітей до 3-х років (15 дітей), показник фактичної наповнюваності становить 15 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20 дітей) – 20 дітей.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити що в закладі показників наповнюваності груп відповідає нормативним вимогам.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

Трудовий колектив в ЗДО складає 50 особи, з них: 26 педагогів (1 педагог – сумісник), 25 обслуговуючий персонал. Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Серед 25 педагогічних працівників: з вищою педагогічною освітою – 17 (68%); з неповною та базовою вищою освітою – 8 (32%).

Проаналізувавши якісний склад педагогічних працівників за 2020 – 2021н.р. в порівнянні з 2019 – 2020н.р змінився освітній рівень педагогів з вищою освітою знизився, а з неповною та базовою освітою підвищився на 4%.

Доцільно зазначити, що ЗДО складено планграфік проведення атестації та курсової перепідготовки педагогів терміном на п’ять років. Згідно з графіком курсової перепідготовки у 2020 – 2021н.р. курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшли 7 педагогів, що складає 28% від загальної кількості педагогів ЗДО.

У поточному навчальному році атестовано 9 педагогів. За наслідками атестації на 01.08.2021р. якісний склад педагогічного колективу складає: «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагоги, «спеціаліст І категорії» – 6 педагогів, «спеціаліст ІІ категорії» – 4 педагогів, «спеціаліст» – 2 педагоги, 11 тариф-ний розряд – 7 педагогів, 10 тарифний розряд – 2 педагоги, 9 тарифний розряд – 1 педагог, 2 педагоги мають педагогічне звання «Вихователь-методист».

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти, виконуючи завдання програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», освітньої програмою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області на 2020 – 2021 навчальний рік та завдання на 2019 – 2020 навчальний рік, колектив дошкільного закладу плідно працював над проблемою «Забезпечення емоційного благополуччя дитини та особистісного зростання дошкільників через інтеграцію діяльності родинного та суспільного дошкільного виховання».

Протягом навчального року колектив перебував у творчому пошуку щодо розв'язання цієї проблеми, вирішуючи такі завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток пізнавальної активності та розумових здібностей через впровадження в роботу з дітьми розвиваючих ігор та ІКТ технологій (4 рік)..

2. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо сформованості у дітей трудових навичок з голсподарсько-побутової діяльності та самообслуговування (2 рік).

3. Розпочати поглиблену роботу щодо інтеграції діяльності колективу та батьків по формуванню основ здоровий спосіб життя та безпеки життєдіяльності дошкільника (1 рік).

Педагогічний колектив 2020 – 2021н.р. працював за планом, який був складений згідно листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9 – 455 «Плану-вання роботи в дошкільних навчальних закладах», схвалений на серпневій педагогічній раді, затверджений керівником ЗДО.

Слід зазначити, що заходи заплановані річним планом відповідали вимогам Базового компоненту дошкільної освіти, були актуальними відповідали сучасним вимогам. При плануванні освітнього процесу на рік враховувалися загальні тенденції, які визначали пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Працюючи над реалізацією завдань, головною нашою метою було створення належних умов для розвитку особистості дитини, інтеграції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Для цього на початку навчального року всі діти були обстежені на психолого-педагогічний розвиток, рівень сформованості у дітей соціальної компетентності, емоційний стан та виявлення статусу дітей в групі однолітків по методиці соціометрії Я. Коломенського. Проведено анкетування бать-ків на виявлення знань про індивідуально – типологічні особливості дитини. Проведена робота дала змогу виявити статус кожної дитини в групі однолітків і спланувати шляхи формування у дітей соціального досвіду щодо зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення його цінності, спланувати просвітницьку роботу з батьками з використанням сучасних інноваційних та інтерактивних форми роботи. Враховуючи ці данні планувався освітній процес та методична робота закладу.

Реалізуючи річні завдання, педагоги дотримувалися вимог Базового компоненту, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», освітньої програми дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області на 2020 – 2021 навчальний рік, використовували новинки методичної літератури, спрямованої на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

Слід зазначити, що основним принципом нашої роботи був принцип гуманізації освітнього процесу, який полягав в орієнтації педагога на особистість дитини, корінну зміну характеру спілкування.

З метою досягнення основної мети – створення емоційного благополуччя дитини, колектив ЗДО дотримувався основного принципу – принципу емоційного комфорту, що передбачало створення в групі домашнього затишку, в якому дитина почуває себе психологічно урівноваженою.

Відповідно до сучасних вимог, запиту суспільства, в продовж 2020 – 2021н.р. здійснювалась робота з реалізації першого річного завдання, щодо спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток пізнавальної активності та розумових здібностей через впровадження в роботу з дітьми розвиваючих ігор та ІКТ технологій

Сплановані в річному плані та проведені такі заходи: брифінг, проблемний стіл, коло ідей, ігровий тренінг, педагогічний міст, ділова гра, обмін досвідом, допомогли педагогам у вирішенні першого річного завдання, сприяли підвищенню педагогічної майстерності та вдосконаленню роботи щодо розвитку ігрової діяльності дитини.

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекомендаціями щодо організації та проведення роботи щодо розвиток пізнавальної активності та розумових здібностей через впровадження в роботу з дітьми розвиваючих ігор та інноваційних технологій; створено картотеку дидактичних ігор: з розвитку мовлення, логіко-математичного спрямування, з сенсорного виховання; картотека вправ з чарівними паличками Кюїзенера; картотекою дидактичних ігор з підручного матеріалу: ігри з прищіпок, мочалок, кришечок; картотекою рухливих ігор для всіх вікових груп тощо.

Були поповнені папки «Скринька порад ля батьків» консультативним матеріалом: «В які ігри грають наші діти», «Ігротека в колі сім’ї», «Роль гри у навчанні і вихованні дитини», «Ігровий простір дитини», Ігри вдома з дітьми».

З метою підвищення професійного рівня кожного педагога, протягом вересня – листопада, в дошкільному закладі проводилась робота щодо ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (педагога Л.Г. Терещенко КДНЗ «Теремок» Балабінської селищної ради «Інтелектуальний розви-ток дошкільнят при використанні логічних блоків Дьєниша і паличок Кюїзенера») та сучасними вимогами до розвиваючої ігрової діяльності дошкульника. Педагоги поглиблено працювали над цією проблемою. В цей період були зібрані матеріали щодо розвиваючої гри дошкільника, цікаві творчі завдання, ігри спрямовані на пізнавальний розвиток. Результатом даної роботи було проведення виставки розвиваючих ігор «Грайся, міркуй, роби».

Результат аналізу тематичного вивчення показав, що в групах створені належні умови для розвитку ігрової діяльності дітей при застосуванні інноваційних ігрових технологій. Педагоги намагалися створити розвивальне-ігрове середовище ЗДО так, щоб воно було динамічним і мобільним, щоб діти вчилися активно ним користуватися та забезпечувало їм пізнавальний розвиток. Все обладнання постійно поповнювалось, видозмінювалось і легко переносилось з одного центру в інший. Створюючи ігрове розвивальне середовище, дорослі дотримувались основних вимог – це опора на особистісно-орієнтовну модель взаємодії між педагогом і дітьми, а середовище було джерелом збагачення соціального досвіду та дитячої діяльності.

Реалізуючи річне завдання педагоги ЗДО значну увагу приділяли формуванню умінь та навичок в ігровій діяльності, забезпечуючи соціальний досвід та пізнавальний розвиток дитини. Використовуючи гру, педагоги намагалися здійснювати комплексний метод керівництва грою та допомогти дитині розібратися в складному світі взаємин з однолітками та дорослими, розширити досвід дитини.

В процесі ігрової діяльності педагоги закладу викликали у дітей бажання вступати в діалог, розвивали розумові здібності та пізнавальні інтереси дитини, вміння організувати спілкування, закріплювали отримані знання та норм.

В наслідок правильно вибраних методів керівництва, співвідношення в них гри, ігрових прийомів, проблемних ситуацій та впровадження інтерактивних форм роботи з дітьми вихователі Марценюк Н.О., Боровкова І.Ю., Руденко О.І., Бацина Ю.А. намагались сприяти розвитку пізнавальної активності дітей, відкриттю нових можливостей для самовираження та розумового розвитку.

Доцільно відмітити досвід роботи вихователів Грегуль В.М., Чуб І.В., по навчанню через гру. Педагоги при використанні розвиваючих ігор та вправ вчили дітей мислити, обмірковувати, пізнавати навколишній світ, розвивали вміння висловлювати свої думки, робити умовиводи за допомогою вербальних і не вербальних засобів.

Аналіз діяльності освітнього процесу, моніторингові дослідження та спостереження показали, що робота з даного питання на достатньому рівні і тому педагогічний колектив вирішив розпочати поглиблену роботу над новим річним завданням, щодо формування екологічної свідомості дошкільника.

Слід зазначити, що на теперішній час, актуальним питанням є формування у дошкільника екологічної свідомості, природо доцільної поведінки та гуманного ставлення до природи, яке реалізується шляхом розвитку в дітях співчуття, співпереживання до всіх живих істот на планеті. Людина – частина природи, але найчастіше саме вона робить згубний вплив на навколишній світ. Формування активної позиції «захисника і друга» світу природи є основою у вихованні екологічної культури дошкільників. Діти особливо вразливі і чуйні, тому активно включаються у всі заходи щодо захисту тих, хто цього потребує. Важливо показати дітям, що люди займають більш сильну позицію по відношенню до світу природи. Тому дорослим слід спрямувати всі зусилля на те, щоб усе живе на землі розвивалося і приносило радість.

Ми прийшли до висновку, що отримані знання про навколишній світ повинні підкріплюватися практичною діяльністю та наочними прикладами для того, щоб діти бачили позитивний результат своєї діяльності і мали бажання удосконалювати свої досягнення. Необхідно підкреслити, що реалізувати поставлену мету неможливо без тісної співпраці з сім’єю. Жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо до них не залучати батьків, слід поставлені проблеми розв’язувати разом з ними.

Тому в наступному навчальному році ми вирішили розпочати поглиблену роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо формування системи знань та практичних навичок у дітей необхідних для формування екологічної свідомості та природо доцільної поведінки.

В продовж 2019 – 2020н.р. здійснювалась робота з реалізації другого річного завдання з активізації роботи педагогічного колективу щодо сформованості у дітей трудових навичок з господарсько-побутової діяльності та самообслуговування.

З метою вдосконалення роботи з трудового виховання дошкільників був проведений семінар «Особливості організації господарсько-побутової праці та самообслуговування». Під час вивчення даного питання були використані такі форми роботи з педагогами, як мікрофон по колу, інтерактивна ділова гра, ігрове моделювання, методичні посиденьки, КВК, презентація перспективного плану трудової діяльності дошкільників згідно вікової групи «Методична Валізка» тощо.

В цьому році продовжила роботу проблемна творча група за темою: «Праця дошкільника» (керівник: вихователь-методист Гавловська О.Г.) - (3 рік роботи). Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо трудового виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Праця дошкільників» було зроблена добірка та систематизація дидактичного матеріалу щодо трудового виховання дошкільника. Впродовж року було підібрано та систематизовано теоретичний матеріал за темою «Сформованість у дітей трудових навичок з господарсько-побутової діяльності та самообслуговування». Кожен педагог отримав методичних рекомендацій, консультації, пам’ятки за темами: «Особливості організації господарсько-побутової діяльності та самообслуговування», «Основні складові трудової діяльності дошкільника», «Види дитячої праці, зміст господарсько-побутової праці та самообслуговування», «Значення господарсько-побутової праці для формування особистості дошкільника».

В 2020-2021 році педагоги кожної вікової групи проводили поглиблену роботу щодо поповнення «Методичної валізки» консультативним матеріалом та перспективним плануванням і презентували результати своєї роботи на семінарі-практикумі у січні місяці.

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: «Організація трудової діяльності дошкільників», «Види дитячої праці», «Природа як джерело розвитку творчості в процесі художньої праці дітей дошкільного віку», «Праця розвиває всебічно». Педагогами творчої групи зроблено добірку дидактичних ігор з теми «Щоб зростали діти працьовитими». Поповнено консультативний матеріал для батьків: «Працелюбність формується в родині», «Не робіть роботу за дітей», «Як привчити дитину до порядку».

Анкетування педагогів та результати аналізу тематичного вивчення показали, що у дітей, сформовані трудові уміння та навички згідно вимог «Базового компоненту дошкільної освіти» та програми.

Доцільно відмітити, що вихователі груп організовували трудову діяльність дітей в різних формах: індивідуальні, групові, колективні. В комплексі проводились різні види трудової діяльності: самообслуговування, господарчо-побутова діяльність, праця в природі, ручна та художня праця. У достатній кількості планувалися дидактичні ігри, ситуації спілкування під час трудової діяльності.

Вихователями груп велася плідна робота з організації трудового виховання дітей. В групі створені необхідні умови для організації всіх видів тру-дової діяльності дітей: оформлені куточки праці в природі, в якому наявне обладнання по догляду за рослинами та акваріумом; куточки побутово-господарської праці обладнанні всім необхідним: щітками, совками, наборами для маленьких господарів; оформлені куточки ручної праці з достатньою кількістю обладнання для занять з природним матеріалом, папером та картоном.

В процесі бесід з батьками і дітьми вияснилося, що більшість дітей виконують трудові доручення вдома. Батьки вважають проблему трудового виховання актуальною і бажають отримувати кваліфіковану допомогу з боку педагогів ЗДО.

Доцільно відмітити, що вихователі груп належну увагу приділяли роботі з сім’єю з трудового виховання, а саме: проводили сезонних виставок спільних робіт дітей з батьками, залучали батьків до трудового десанту та виготовлення обладнання на ігровому майданчику, проводили бесід та консультацій.

Проте необхідно визнати, що у дітей ще недостатньо сформовані знання та практичні навички необхідні для трудової діяльності: цілеспрямування, планування етапів діяльності, організація робочого місця, вміння раціонально використовувати знаряддя та матеріали праці, вміння враховувати фактор часу в роботі, вміння порівнювати результат із запланованим.

Слід зазначити, що Державний стандарт дошкільної освіти вимагає від педагогів переорієнтувати свою роботу на сучасний лад. Впровадження сучасних підходів та інноваційних педагогічних технологій у освітній процес дасть змогу уникнути зайвих труднощів під час засвоєння дітьми знань та вмінь.

Тому в наступному навчальному році ми вирішили спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей позитивного ставлення до праці людей впроваджуючи сучасні підходи та інноваційні педагогічні технології.

В ЗДО впродовж 2020 – 2021н.р. відповідно до сучасних вимог, запиту суспільства, була розпочатися робота з реалізації третього річного завдання, щодо інтеграції діяльності колективу та батьків по формуванню основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дошкільника.

В цьому навчальному році розпочала свою роботу проблемна творча група за темою: «Формування здорового способу життя дошкільників» (керівник: практичний психолог Драна Г.Д. - (1 рік роботи)

Слід відмітити, що педагоги творчої групи здійснювали поглиблену роботу з даного питання. Вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отримав теоретичний та практичний матеріал: «Показники здорового способу життя та засоби впливу на його формування», «Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти», «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекомендаціями щодо організації та проведення роботи з формування здорового способу життя дітей дошкільного віку; картотекою дидактичних ігор: з розвитку мовлення, оздоровчого спрямування та безпеки життєдіяльності, валеологічного виховання; картотека вправ «Азбука безпеки»; картотекою рухливих ігор для всіх вікових груп тощо.

Були поповнені папки «Скринька порад ля батьків» консультативним матеріалом: «Безпека дитини – спокій родини», «Сім’я – здоровий спосіб життя», «Здоров’я дитини у ваших руках», «Формування основ безпеки життєдіяльності в сім’ї».

З метою підвищення професійного рівня педагогів з даного питання проводилась цілеспрямована просвітницька робота. Це питання розглядалося під час: тематичного діалогу, дискусійної трибуни, обміну досвідом, ділової гри, мікрофону по колу, тощо. Педагоги мали можливість вдосконалити свої знання з проблеми формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Слід зазначити, що з дітьми реалізація даного завдання відбувалася у всіх видах діяльності: навчальній, ігровій, трудовій, повсякденному житті; через створення екологічного сприятливого та безпечного життєвого простору.

Педагогічний колектив забезпечував належні умови для формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. В роботі з батьками використовували різноманітні он-лайн форми роботи, такі як: батьківські збори, «Школа молодих батьків», консультпункти тощо.

Заслуговує на увагу використання сучасних форм та методів роботи з батьками, а саме: проведення он-лайн Днів відкритих дверей, педагогічних факультативів та ін. Вихователі Чуб І.В., Марценюк Н.О., Драчук Л.В., Ощипко Н.Л. використовували в своєї роботі з батьками ділові ігри, ігрове моделювання занять, режимних моментів.

Слід зазначити, що використання сучасних інноваційних форм роботи з батьками допомогли активізувати та зацікавити батьків даною проблемою. Педагогічний колектив намагався поглибити знання батьків, надати їм практичні навички щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Результатом систематичної, цілеспрямованої роботи колективу та сім’ї є певний рівень знань у дітей щодо свідомого ставлення до здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Проте спостереження за дітьми, бесіди, тестування показали, що діти хоча і мають відповідні знання з цих розділів, але не завжди дотримуються правил безпечної поведінки, не розуміють практичну необхідність знань, не завжди адекватно відносяться до свого здоров’я. Доцільно відзначити, що у дітей не достатньо сформований соціальний досвід. Інколи діти ведуть себе згідно того оточення в якому вони перебувають, або спостерігаючи за поведінкою інших, яка не завжди відповідає морально – етичним нормам.

Організація освітньо-виховної роботи в дошкільному закладі в цьому навчальному році була спрямована на те, щоб залучити батьків та педагогів до здійснення спільних підходів з вирішення даного річного завдання. Головне завдання дорослих полягало в тому, щоб змінити не лише ставлення до власного здоров’я, а навчити дітей піклуватися про своє здоров’я та здоров’я інших, виховування у них свідомого ставлення до життя, усвідомлення пріоритету здоров’я.

Ми вважаємо, що дуже важливо сформувати мотивацію до здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Потік різноманітної інформації та практичних порад надто великий і часто безрезультатний, оскільки крім думок, потрібні реальні дії, щоденна кропітка праця дорослих і самих дітей, спрямована на свідоме ставлення до збереження власного здоров’я. Доцільно відмітити, що педагогів нашого закладу хвилює питання здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дошкільників шляхом створення безпечного середовища. Тому в наступному навчальному році ми вважаємо, що необхідно продовжити роботи з даного питання.

Аналіз методичної роботу педагогічного колективу ЗДО, освітнього процесу в групах, інформаційно-ініціативних карток до підсумкової педради, показав, що річний план колектив визнав актуальним, цілеспрямованим на розвиток особистості

Впродовж навчального року вихователь-методист Гавловська О.Г. про-водила різі форми і методи роботи з педагогами, які базувалися на принципах систематичності, доступності, научності, активності; спрямовані на підвищення творчої активності кожного педагога.

Для підвищення педагогічної майстерності педагогів поряд з традицій-ними формами роботи: семінари, семінари-практикуми, консультації, колективні перегляди активно використовую нетрадиційні: інтерактивні ділові ігри, відкритий мікрофон, майстер-клас, мозковий штурм, ігрові моделювання, коло ідей, тренінги, презентації, банк ідей, бюро знахідок та ін.

Доцільно зазначити, що на підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів позитивно вплинули проведені методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи.

Педагогічні ради ЗДО були спрямовані на підвищення науково – теоретичного і методичного рівня педагогів, упровадження нових ідей, концепцій, технологій, перспективного педагогічного досвіду; на висвітлення питань ефективної освітньої роботи з дітьми в певній галузі; на аналіз підсумків навчального року; обговорення і затвердження планів роботи.

Тематика засідань педрад була визначена наприкінці поточного навчального року на основі аналізу освітньої роботи та підпорядкована пріоритетним завданням закладу дошкільної освіти.

В цьому навчальному році було проведено 4 педагогічні ради, які проводилися у різноманітних формах, зокрема: традиційна педагогічна рада; педагогічна рада з використанням активних та інтерактивних методів роботи з педагогічними кадрами під час обговорення певного питання; нетрадиційна он-лайн педагогічна рада у формі круглого столу з батьками.

За результатами опитування педагогів найбільш продуктивними формами методичної роботи були: бюро педагогічних знахідок, методичні вузлики, тренінги, ділова гра, ігрове моделювання, де вихователі мали змогу на практиці познайомитися з методами й прийомами роботи з дітьми.

Слід відмітити, що форми організації методичної роботи в ЗДО динамічні. Вибір кожної з них залежав від педагогічної культури вихователів, морально – психологічного клімату в колективі, матеріально-технологічних можливостей ЗДО, інноваційної відкритості й активності педагогів.

Доцільно зазначити, що кожен педагог ЗДО впродовж року працював над проблемою, яка була визначена в річному плані. Відповідно даної проблеми педагоги вивчали літературу, підбирали та виготовляли різний дидактичний та наочний матеріал, який використовували в роботі з дітьми.

До творчості, вдосконалення їх професійної майстерність педагогів спонукало програмно-методичне забезпечення закладу. Одним з аспектів підвищення професійного рівня педагогів та медичних працівників є курсова перепідготовка і атестація, яка проводилася згідно перспективного плану підвищення кваліфікації педагогів.

Проаналізувавши екран активності педагогів в методичній роботі ЗДО самими активними педагогами можна визначити: Боровкову І.Ю., Подковаліхіну І.Ю., Бацину І.Ю., Онищенко Н. О., Марценюк Н.О., Чуб І.В., Соболеву Н.І., Буленкову Н.К.

Педагоги високої фахової майстерності: Марценюк Н.О., Руденко О.І., Подковаліхіна І.А., Грегуль В.М., Чуб І.В. виявили найвищу готовність творчої праці з дошкільниками. Педагоги добре усвідомлюють необхідність емоційного контакту з дітьми, розуміють їхній психічний стан, закономірність розвитку. Маючи перед собою конкретну мету навчання і виховання дітей, добирали необхідні засоби для їх досягнення.

Вагомим внеском у зростанні фахової майстерності педагогів були вебі-нари, консультації та методичні об’єднання району (он-лайн), які відвідували всі педагоги ЗДО. Педагогів орієнтували на активну участь у пошуку втілення в життя нестандартних педагогічних рішень, на творчій підхід, на виконання своїх обов’язків, самореалізацію професійних можливостей, а це змушувало їх працювати по новому, впливало на необхідність володіти технологією творчої праці.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався практичним психологом Драною Г.Д. Діяльність практичного психолога впродовж навчального року забезпечувала розвивальну і корекційно-відновлювальну роботу з дітьми у всіх вікових групах з проблеми розвитку емоційної сфери та самосвідомості, власного «Я», саморегуляції, що позитивно вплинуло на динаміку особистісного розвитку дітей.

Систематична та цілеспрямована робота практичного психолога Драної Г.Д, позитивно вплинула на створення психологічного комфорту в групах та проходження адаптаційного періоду.

Обстеження психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі традиційно проводились в присутності батьків, що дало змогу визначити напрямки колекційної роботи. З метою психологічної просвіти, забезпечення збереження психічного здоров’я дітей, розвитку соціально-емоційної та пізнавальної сфери були виготовлені рекомендації та пам’ятки для педагогів батьків.

Аналізуючи методичну та психологічну роботу дошкільного закладу можна зазначити, що спільна робота всіх учасників освітнього процесу допомогла досягти позитивних результатів у роботі.

Відповідно до основних завдань роботи педагогічного колективу ЗДО з питань навчання та виховання дітей встановлено вивчення стану освітнього процесу в групах та надання методичної допомоги

Адміністрація ЗДО планувала тематичне та комплексно – цільове вивчення згідно до річних завдань, річного плану та графіку контролю, охоплю-ючи всі розділи програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Перед запланованими перевірками проводилися наступні види аналізу: комплексний, тематичний, вибірковий.

Вивчення загального стану освітнього процесу в ЗДО планувалося у формі комплексних (1) та тематичних (3) перевірок (Додаток 3). Ці види перевірок забезпечували вивчення діяльності всіх педагогів, обслуговуючого персоналу, злагодженість, систематичність роботи всього колективу.

Під час оперативно-оглідового та тематичного вивчення перевірялися питання виховання і навчання дітей, зокрема: стан розвитку ігрової діяльності дітей при застосуванні інноваційних ігрових технологій в групах середнього дошкільного віку (довідка від 20.11.2020р.), стан сформованості у дітей трудових навичок з господарчо-побутової діяльності та самообслуговування в групах старшого дошкільного віку (довідка від 19.02.2021р.),стан роботи з сім’єю щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності групах молодшого дошкільного віку (довідка від 21.05.2021р.).

В процесі комплексно – цільового вивчення перевірявся стан освітнього процесу по всіх напрямках діяльності вихователів і батьків, а також рівень опанування програмних вимог дітьми. Перевірка дала змогу зробити глибокий та всебічний аналіз діяльності, вказати на недоліки в роботі, надати допомогу, а також вивчити кращій досвід (довідка від 23.04.2021р.).

Підсумки тематичного вивчення щодо стану діяльності ЗДО оформлялися у вигляді довідок, наказів, та оголошувалися з наступним обговоренням відповідних висновків на педагогічних радах, а деякі питання виносилися на виробничі наради, загальні збори колективу та батьків.

З метою попередження можливих недоліків, порушень, вивчення найраціональніших методів роботи в ЗДО здійснювалося оглядово – оперативне та епізодичне вивчення, яке забезпечувало системність, оперативність контролю за роботою педагогічного колективу щодня.

В закладі дошкільної освіти розроблена циклограма тематичного та комплексного вивчення освітнього процесу на 2020 – 2023 роки (Додаток 3).

За результатами діагностування дітей, контрольних зрізів, в бесідах з дітьми з’ясувалось, що діти в усіх вікових групах мають достатній та середній рівень знань, умінь та навичок з усіх розділів програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки». Доцільно відзначити високий рівень проведення занять вихователями Руденко О.І., Марценюк Н.О., Подковаліхіой І.А, Грегуль В.М., Чуб І.В., В результаті використання педагогами сучасних технологій діти показали відповідний рівень знань та творчого мислення.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей – випускни-ків показав: що за педагогічними критеріями з 53 обстежених дітей до шкільного навчання готові: 53 випускників, з них 6 (12%) високого рівня, 23 (43%) достатнього рівня, 24 (45%) – середнього.

Діти випускники мають на достатньому рівні розвинені психічні процеси, у більшості дітей сформовані навички навчальної діяльності, діти мають достатній і середній рівень розвитку саморегуляції, вміють ставити перед собою нескладні завдання і спрямовувати свою увагу на їх виконання, вміють слухати: виконувати вказівки дорослих; оцінювати оцінки дорослих; оцінювати свої відповіді і відповіді однолітків; на достатньому рівні сформовані розумові дії: серіація, класифікація, абстрагування.

Батьки вихованців ЗДО були активними учасниками освітнього процесу. Різні он-лайн форми роботи з батьками допомагали активно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей.

На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядалися питання удосконалення роботи ЗДО, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання (родина Бородіних).

Використовуючи сучасні он-лайн форми та методи роботи з батьками, а саме: проведення днів відкритих дверей, педагогічних факультетів, ділових ігор, он-лайн занять, консультацій і зборів та ін., залучали батьків до співпраці, вирішення спільних проблем ЗДО, до управління його діяльністю.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась охороні життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників ЗДО.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснювався з урахуванням вимог Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

В групах створені належні умови для реалізації навчальних завдань з формування у дітей основ безпеки життєдіяльності. Є в наявності різномунітний ігровий матеріал, тематичні ігри, атрибути для творчих ігор з елементами безпечної поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та виникнення пожежі. Заклад дошкільної освіти на належному рівні забезпечений наочними посібниками та навчально-методичним матеріалом з формування знань у дітей з ОБЖД та попередження травматизму.

Виконуючи завдання нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та комплексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в ЗДО здійснено значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації освітнього процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної поведінки за будь-яких умов і ситуацій.

Слід відмітити систематичну роботу педагогічного колективу ЗДО, який ефективно працював в напрямку недопущення травматизму вихованців під час освітнього процесу.

Робота колективу ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будувалася згідно Базового компоненту дошкільної освіти, який спрямовував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

Заклад дошкільної освіти здійснював виконання вимог нормативних документів з техніки безпеки, санітарно – гігієнічних, протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтувалося електрообладнання на харчоблоці, у пральні. Для попередження травматизму серед дітей систематично перевірялося спортивне обладнання із складанням відповідних актів.

Проведення в ЗДО відповідної роботи з ОБЖД сприяло поліпшенню освітнього процесу з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя у надзвичайних ситуаціях та правил користування з вогнем, вдосконаленню теоретичних знань, практичних навичок працівників ЗДО.

Методичний кабінет закладу є центром методичної роботи, який здійснює освітньо-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету давало можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шля-хом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

Зібрано достатню кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

В методичному кабінеті підібрана достатня кількість матеріалів та методики обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які допомагають вихователям у проведенні вивчення рівня розвитку та планування корекційної роботи з дітьми.

Свій вплив на підвищення рівня емоційної та пізнавальної сфери дошкільників мають впровадження передового педагогічного досвіду, нових педтехнологій.

Педагоги закладу в освітній процес впроваджували інноваційні педагогічні технології. Вихователями Онищенко Н.М., Грегуль В.М., Драчук Л.В. ефективно застосовувалась в роботі з дітьми теорія розв’язання винахідницьких завдань ТРВЗ, які направлені на розвиток мислення, творчої особистості.

Вихователі Бацина Б.А., Руденко О.І., Марценюк Н.О., Боровкова І.Ю. впроваджують в роботу методику Л.Г. Петерсон, що сприяє підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення. Позитивно впливає на фізичний розвиток дитини вміле вико- ристання вихователями всіх груп «Методики пробудження М. Єфименка».

У 2020 – 2021 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 4 досвіди, вивчення – 1 досвід.

В практику роботи з дітьми впроваджуються досвіди роботи педагогів закладу:

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Формування правової компетентності учасників освітнього процесу»;

- вихователя-методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;

- вихователя – Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;

- вихователя – Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;

- музичного керівника – Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа»;

- вихователя-методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей».

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в закладі, показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи з дітьми; налаштованість педагогів до гнучких змін розвивального середовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Однією з найважливіших проблем в колективі ЗДО є зміцнення здоров’я дітей. Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі спрямована на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Вся система роботи в ЗДО постійно спрямована на досягнення якісних показників в фізкультурно-оздоровчій роботі, на забезпечення систематичного контролю за станом здоров’я дошкільників.

Велося постійне відстеження результативності роботи, спрямованої на зниження захворюваності та її профілактики. Система фізкультурно-оздоровчої роботи, використання нетрадиційних методів загартування не вплинули на рівень захворюваності. Пропущено днів по хворобі за 2020р. – 543, що складає 1,2%. Показник загальної захворюваності за 2020 рік зменшився на 2,2% в порівнянні з 2019 роком.

Аналіз даних поглибленого огляду та захворюваності дітей дає можливість зробити наступні висновки:

Пропущено днів по хворобі:

- за 2019 рік – 1 848, що складає 3,4 %, - за 2020 рік – 543, що складає 1,2 %.

За період 2020 року в порівнянні з 2019 роком захворюваність в закладі дошкільної освіти зменшилась на 2,2%. Кількість випадків по хворобі у дітей раннього віку у 2020 році зменшилася (на 66 випадків) в порівнянні з 2019 роком, а в групах дошкільного віку зменшилася на 125 випадків. Це обумовлено тим, що все більше дітей не відвідують ЗДО з домашніх причин. З 2017 року, коли були відмінені довідки, дитина може не відвідувати заклад освіти довготривало, якщо вона відсутня з інших причин (не по хворобі). Але, варто сказати, якщо дитину відсторонили від відвідування ЗДО за станом здоров’я, тоді потрібна довідка від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини.

Впродовж 2020 – 2021 навчального року в ЗДО з метою оздоровлення вихованців були впроваджені кисневі коктейлі, вживання коктейлів вплинуло на зменшення відсотку захворюваності дітей.

Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров’я допомагають виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів спрямованих на покращення стану їх здоров’я, зниження захворюваності.

Проаналізувавши показники рівня оволодіння дітьми фізичними рухами та навичками можна зробити висновок, що діти в групах середнього рівня розвитку. Роблячи аналіз рухового розвитку дітей ЗДО можна зазначити, що найважчим для дітей молодшого дошкільного віку є виконання бігу, для дітей середнього дошкільного віку нахили тулуба та біг, в наступному році необхідно більше уваги приділити цім видам основних рухів.

З дітьми старшого дошкільного віку слід продовжувати роботу по вдосконаленню виконання статичних вправ. Діти підготовчої групи потребують поглибленої роботи, щодо відпрацювання правильності виконання нахилів тулуба вперед та бігу.

В закладі дошкільної освіти розроблені та затверджені заходи «Підвищення рівня організації харчування дітей в закладі» де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа.

Контроль та спостереження за організацією харчування в ЗДО, свідчать про те, що в закладі дошкільної освіти працівники дотримуються режиму харчування та правильного порціювання страв.

Слід зазначити, що харчування дітей в ЗДО здійснювалось відповідно Інструкції з організації харчування. Кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування та показник вартості харчування. На підставі аналізу, за необхідністю, проводиться корегування меню та показника вартості харчування.

Середній показник виконання норм основних продуктів в 2020 році був в групах раннього віку 93 %, в групах дошкільного віку 90 %. Можна зробити висновок, що середній показник виконання норм харчування у 2020 році в порівнянні з 2019 роком зменшився на 1 %.

Аналіз даних якості харчування за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком дає можливість зробити висновок, що каллораж приготовлених страв залишається на достатньому рівні за рахунок того, що до дошкільного закладу в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі як: м’ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисло-молочний та твердий, яйця курячі, масло вершкове тощо.

Порівнюючи виконання основних продуктів харчування за 2020 р. з 2019 р. можна зазначити, що показник виконання норм харчування по деяким продуктам підвищився (сир твердий, сир кисломолочний, картопля риба). По таким продуктам харчування, як м’ясо, риба, фрукти свіжі, сік, показник трохи зменшився.

Неспроможність вийти на 100% показник по всім продуктам обумовлене значним підвищенням цін на продукти харчування, що в свою чергу відображується на підвищеному показнику вартості харчування.

Середній показник вартості харчування за 2020 рік становить в навчальний період: ранній вік – 31.23 грн. (+ 0,67 грн. від встановленої вартості харчування), дошкільний вік– 46.59 грн. (+0.73 грн.). В оздоровчий період: ранній вік – 34.25 (+ 0,63 грн від встановленої вартості харчування), дошкільний ві к– 50.60 грн. (+0.16 грн.).

З 01.01.2020 року відбулося підвищення показника вартості харчування. Для груп раннього віку показник вартості харчування збільшився на 2,32 грн. для груп дошкільного віку показник збільшився на 3.44 грн. Також в оздо-ровчий період з 01.06.200 р.–31.08.2020 р. показник вартості харчування скла-дав: для дітей раннього віку –33,62 грн.; для дітей від 3-х до 7 років –50.44 грн.

Проаналізувавши дані, можна зробити висновок, що ЗДО майже вклалось в показник вартості харчування за рік. Незначне підвищення від встановленого показника вартості харчування, особливо у березні 2020 року, обумовлено тим, що згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на усій території України з 12.03.2020 р. встановлено карантин. Дошкільний навчальний заклад працював до 16.03.2020 року. Продукти харчування такі, як: м’ясо, риба, молочні продукти були завезені до ДНЗ 11.03.2020 року та поверненню не підлягали. Значна більшість дітей залишилася вдома, фактична відвідуваність дітій знизилася, тому і зросла фактична вартість харчування на щодень.

В ЗДО велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно з програмними вимогами. Вихователі, помічники вихователів закладу дошкільної освіти брали активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питанням їхнього гігієнічного виховання.

Доцільно відмітити, що дітям, які мають хронічні захворювання призначалося харчування з виключенням продуктів які їм не підходять.

За лабораторними дослідженнями Правобережного міжрайонного від-ділу Запорізького міського управління Держсанепідемслужби України в Запорізькій області у відібраних пробах води відхилень небуло. Лаборатоних досліджень готових страв та харчової продукції не було.

Контроль за організацією харчування дітей є невід’ємною частиною управлінської діяльності керівника. У завідувача розроблені карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування. Контроль завідувача був систематичним та об’єктивним.

Доцільно відмітити роботу комісії громадського з питань харчування в ЗДО та комісії за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування продовольчої сировини) в закладі дошкільної освіти, бракеражної комісії. Комісії систематично здійснювали контроль та реєстрували свої висновки у відповідних журналах. Батьківський комітет та члени Ради ЗДО систематично проводили рейди перевірки за станом харчування. Вносили свої пропозиції щодо поліпшення стану харчування в дошкільному закладі.

Результати перевірок відображалися в наказах по ЗДО та розглядалися на загальних зборах колективу закладу та батьків, загальних батьківських зборах, виробничих нарадах, Раді ЗДО, педагогічних радах.

В ЗДО здійснюється планомірна робота, щодо обліку дітей п’ятирічного віку, слід зазначити, що в закладі організовані та проводяться он-лайн Днів відкритих дверей для батьків, де вони можуть познайомитися із роботою закладу дошкільної освіти, а саме: режимом роботи групи, освітнім процесом з дітьми та графіком роботи консультпунктів, на сайті ЗДО розміщено віртуальну екскурсію по закладу. На протязі року для батьків дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти та батьків вихованців ЗДО працювали: штаб батьківської турботи, день відкритих дверей он-лайн, школа молодих батьків, день телефонного зв’язку – телефон довіри та ін. Можна зробити висновок, що проведення консультацій на тему «Особливості адаптації дитини до умов дитячого закладу», усного журналу для батьків «Корисні поради дає лікар», школи молодих батьків «Мудрі думки про виховання і розвиток дитини» батьки усвідомили необхідність отримання дошкільної освіти своєю дитиною.

З метою залучення сімей до освітнього процесу, в ЗДО розроблений План – заходів щодо впровадження різних форм роботи консультпунктів з батьками діти, яких не відвідують заклад дошкільної освіти на 2020 – 2021н.р.

Аналізуючи проведену роботу ЗДО можна зробити висновок, всі діти п’ятирічного віку, які територіально відносяться до нашого дошкільного закладу, відвідують ЗДО або курси підготовки дітей до школи.

Згідно з річним планом в ЗДО здійснювалась фінансово-господарська діяльність. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями та профспілковим комітетом, про що свідчать наявність актів перевірок, накази.

Проаналізувавши всю роботу ЗДО, враховуючи недоліки в роботі, педагогічний колектив буде керуватися в 2021 – 2022 навчальному році державними нормативними документами, що регламентують роботу закладів дошкільної освіти, Базовим компонентом дошкільної освіти та Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

На наступний 2021 – 2022 навчальний рік педагогічний колектив дошкільного навчального закладу визначає такі пріоритетні завдання:

1. МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Завдання:

1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей позитивного ставлення до праці людей впроваджуючи сучасні підходи та інноваційні технології (3 рік).

2. Активізувати роботу педагогічного колективу по формуванню основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності шляхом створення безпечного середовища (2 рік).

3. Розпочати роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо формування системи знань та практичних навичок у дітей необхідних для формування екологічної свідомості та природодоцільної поведінки (1 рік).

Кiлькiсть переглядiв: 136

Коментарi