Таблиця визначення рівня досягнень дітей
за освітніми напрямами у межах БК дошкільної освіти України
за вересень 2021 – 2022 н.р. у ЗДО № 228

Всього дітей 126

Вікова група/ (кількість дітей) Місяць Загальний рівень дітей
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Початковий рівень
Група № 3 (4 р.ж.) 15 дітй к-ть 0 1 14 0
% 0% 7% 93% 0%
Група № 9 (4 р.ж.) 16 дітей к-ть 0 0 16 0
% 0% 0% 100% 0%
Група № 5 (5 р.ж.) 15 дітей к-ть 0 12 3 0
% 0% 80% 20% 0%
Група № 8 (5 р.ж.) 19 дітей к-ть 0 11 8 0
% 0% 58% 42% 0%
Група № 2 (6 р.ж.) 19 дітей к-ть 0 12 7 0
% 0% 63% 37% 0%
Група № 4 (6 р.ж.) 22 дитини к-ть 0 9 13 0
% 0% 41% 59% 0%
Група № 7 (6 р.ж.) 20 дітей к-ть 0 17 3 0
% 0% 85% 15% 0%
Всього 126 дітей к-ть 0 62 64 0
% 0,% 49% 51% 0%

М о н і т о р и н г
р е з у л ь т а т и в н о с т і н а в ч а н н я і в и х о в а н н я д і т е й
в Д Н З № 228
(загальний рівень знань, умінь, навичок станом на квітень 2021-2022н.р.)

Вікова група/ (кількість дітей) Місяць Висновки Загальний рівень дітей
Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
Кіль-ть % Кіль-ть % Кіль-ть % Кіль-ть %
Група № 3 (4 р.ж.) 16 дітей 0 0% 4 25% 12 75% 0 0%
Група № 9 (4 р.ж.) 16 дітей 0 0% 3 19% 13 81% 0 0%
Група № 5 (5 р.ж.) 15 дітей 0 0% 12 80% 3 20% 0 0%
Група № 8 (5 р.ж.) 17 дітей 2 12% 9 53% 6 35% 0 0%
Група № 2 (6 р.ж.) 19 дітей 2 10% 15 89% 2 10% 0 0%
Група № 4 (6 р.ж.) 20 дітей 8 40% 5 25% 7 35% 0 0%
Група № 7 (6 р.ж.) 21 дитина 0 0% 17 81% 4 19% 0 0%
Всього 124 дитини 12 10% 65 52% 47 38% 0 0%
Кiлькiсть переглядiв: 187

Коментарi