Педагогічна рада закладу дошкільної освіти

Учасникипедагогічної ради

  • Педагогічний колектив закладу
  • Батьківська рада закладу

План роботи педагогічної ради на 2019 - 2020 навчальний рік

Зміст роботиТермін

«Гра як джерело соціального розвитку дошкільників»

1. Вибори секретаря педагогічної ради.

2. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

3. Гра як ефективний засіб соціалізації дошкільника.

4. Ігрові технології у формуванні соціальної компетентності дошкільників.

5. Розвиток соціальної поведінки дитини у грі згідно вікових особливостей дошкільника.

6. Роль вихователя у використанні власних умінь та навичок дітей в ігровій діяльності.

7. Аналіз стану розвитку ігрової діяльності дітей при застосуванні інноваційних ігрових технологій в групах середнього дошкільного віку № 3, № 9 (наслідки тематичного вивчення).

Листопад

«Сучасні погляди на організацію трудової діяльності дошкільника»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Трудове виховання дошкільників, як педагогічна проб-лема сучасності.

3. Методичні аспекти організації трудової діяльності дошкільників в ЗДО.

4. Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дошкільника.

5. Інтерактивні методи робо-ти вихователя при формуванні трудових умінь і навичок дітей (з досвіду роботи).

6. Мої досягнення в роботі (самоаналіз своєї діяльності).

7. Аналіз стану трудової діяльності в групах старшого дошкільного віку № 5, № 11 (наслідки тематичного вивчення).

Лютий

«Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності».

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Основні завдання роботи ЗДО та родини щодо формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дитини.

3. Сучасні підходи до органі-зації роботи з питань безпеки життєдіяльності з усіма учасниками освітньо-виховного процесу ЗДО.

4. Психопрофілактична робо-та з дітьми «групи ризику» в закладі дошкільної освіти.

5. Моніторинг досягнень дітей закладу дошкільної освіти згідно з Базовим компонентом за 2019 – 2020 н.р.

6. Аналіз стану роботи з сім’єю щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності в групах молодшого дошкільного віку № 2, № 7, № 4 (наслідки тематичного вивчення).

7. Аналіз освітнього процесу ЗДО за 2019-2020н.р., основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на наступний навчальний рік.

8. Обговорення плану роботи закладу дошкільної освіти на оздоровчий період 2020р.

Травень

«Про завдання діяльності педагогічного колективу»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Аналіз роботи оздоровчого періоду, оцінка результатів ро-боти.

3. Підсумки оперативно-оглядового вивчення щодо підготовки до нового навчального року.

4. Результати вступу випускників ЗДО до початкової школи.

5. Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу на 2019 – 2020н.р.

6. Обговорення та затвердження плану роботи та пріоритетних напрямів роботи на 2019 – 2020н.р.

7. Затвердження освітніх про-грам за якими буде працювати колектив, розпорядку дня, розкладу занять усіх вікових груп, форм планування освітнього процесу з дітьми.

8. Затвердження заходів щодо оздоровлення дітей на 2019 – 2020н.р.

Серпень
Кiлькiсть переглядiв: 247

Коментарi