Педагогічна рада закладу дошкільної освіти

Учасникипедагогічної ради

  • Педагогічний колектив закладу
  • Батьківська рада закладу

План роботи педагогічної ради на 2023 - 2024 навчальний рік

Зміст роботиТермін

«Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя у дітей дошкільного»

1.1. Вибори секретаря педагогічної ради.

1.2. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

1.3. Формування сталих свтоглядних орієнтирів та екологічної свідомості дітей дошкільного віку на сучасному етапі розвитку суспільства.

1.4. Вдосконалення активних форм співпраці з сім’єю з питань екологічної освіти дошкільників.

1.5. Психолого-педагогічні засади екологічного виховання дошкільників.

1.6. Екологічне виховання дітей дошкільного віку через призму використання сучасних інноваційниї технологій.

1.7. Аналіз стану роботи з розвитку екологічної компетентності дошкільників згідно освітньої програми в групах старшого дошкільного віку № 3, № 8 (наслідки тематичного вивчення).

Листопад

«Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки»

2.1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.2. Національно-патріотичне виховання дошкільників засо-бами музейної педагогіки.

2.3. Сучасні підходи до національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

2.4. Психологічні аспекти патріотичного виховання дошкільноків.

2.5. Народознавство як основа національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (з досвіду роботи).

2.6. Мої досягнення в роботі (самоаналіз своєї діяльності).

2.7. Аналіз стану роботи з національно-патріотичного виховання дітей в групах молодшого дошкільного віку № 5, № 4 (наслідки тематичного вивчення).

Лютий

«Підсумки діяльності педагогічного колективу, виконання річного плану роботи за 2023 – 20243 навчальний рік. досягнення та проблеми»

3.1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

3.2. Аналіз освітнього процесу ЗДО за 2023-2024н.р., основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на наступний навчальний рік.

3.3. Моніторинг досягнень дітей закладу дошкільної освіти згідно з Базовим компонентом за 2023 – 2024н.р.

3.4. Аналіз ефективності впровадження інноваційних технологій в освітній процес групи середнього дошкільного віку № 7 (наслідки тематичного вивчення).

3.5. Обговорення проєкту освітньої програми ЗДО № 228 ЗМР на 2024-2025н.р.

3.6. Обговорення плану роботи закладу дошкільної освіти на літній період 2024р.

Травень

«Про завдання діяльності педагогічного колективу»

4.1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

4.2. Аналіз роботи оздоровчого періоду, оцінка результатів роботи.

4.3. Підсумки оперативно-оглядового вивчення щодо підготовки до нового навчального року.

4.4. Результати вступу випускників ЗДО до початкової школи.

4.5 Нормативно-методичне забезпечення організації освітнього процесу на 2024 – 2025н.р.

4.6. Обговорення та затвердження плану роботи та пріоритетних напрямів роботи на 2024 – 2025н.р.

4.7. Обговорення та затвердження освітньої програми закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» ЗМР на 2024 – 2025н.р.

4.8. Затвердження освітніх програм за якими буде працювати колектив, режиму дня, розкладу освітньої діяльності усіх вікових груп, форм планування освітнього процесу з дітьми.

4.9. Затвердження заходів щодо оздоровлення дітей на 2024 – 2025н.р.

Серпень
Кiлькiсть переглядiв: 455

Коментарi