ЗВІТ
про стан роботи ЗДО № 228 щодо виконання
Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» за 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» № 198-VIII від 12.02.2015, на виконання розпорядження Запорізького міського голови від 17.01.2020 №12 р «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог закону України «Про запобігання корупції», запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької міської ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста на 2020 рік», наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 04.09.2020 №238 р «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти» та від 14.12.2020 № 351р «Про організацію діяльності з розміщення наборів даних Запорізької міської ради, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в мережі Інтернет», листа департаменту освіти і науки Запорізької обласної держаної адміністрації від 13.10.2020 №3274/03.2-13 «Про дотримання антикорупцій-ного законодавства», листа територіального відділу освіти Хортицького району від 10.10.2020 №01-15/2319 «Про дотримання антикорупційного законодавства», наказу територіального відділу освіти Хортицького району від 17.12.2020 № 294 р «Про організацію діяльності з розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в мережі Інтернет» з метою запобігання проявам корупції та суворого дотримання вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі видані такі накази:

 • від 03.01.2020 № 25-р «Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо благодійних внесків в дошкільному навчальному закладі»,
 • від 04.01.2020 № 27-р «Про встановлення оприбуткування благодійної допомоги в натуральній формі»,
 • від 04.01.2020 № 28-р «Про запобігання проявам корупції в дошкільному навчальному закладі»,
 • від 08.09.2020 № 109-р «Про прозорість та відкритість діяльності дошкільного навчального закладу № 228»,
 • від 18.12.2020 №139-р «Про організацію діяльності з розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних в мережі Інтернет»

Всі накази стосовно цієї проблеми доводяться до відома працівників колективу та батьківської громадськості вчасно.

В дошкільному закладі оформлені відповідні стенди щодо протидії корупції із зазначенням номерів телефонів «гарячої лінії» та відповідальних осіб в ТВО Хортицького району, ДОНМС.

Наказом по ДНЗ від 03.01.2020 № 25-р «Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо благодійних внесків в дошкільному навчальному закладі» затверджені управлінські заходи дошкільного закладу щодо виявлення та усунення в діяльності ДНЗ порушень законодавства з питань запобігання правопорушень посадових зловживань та хабарництва, доступності та безоплатності освіти.

Практичний психолог Драна Г.Д., наказом по ДНЗ 04.01.2020 № 28-р «Про запобігання проявам корупції в дошкільному навчальному закладі», призначена відповідальною за профілактику та запобігання проявам посадових зловживань, хабарництва в дошкільному закладі.

Питання виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» постійно знаходяться на контролі директора та заслуховувалися на управлінській нараді 22.01.2020 р., 08.09.2020 р., 17.11.2020 р., 10.12.2020 р.;

засіданні батьківської ради 28.01.2020 р., 06.11.2020 р.; на виробничій нараді 31.03.2020 р., 28. 05.2020 р., 27.11.2020 р.; на загальних батьківських зборах 26.05.2020 р., 05.11.2020 р.; на загальних зборах колективу та батьків 17.06.2020 р., 03.09.2020 р.; на Раді ДНЗ 29.10.2020 р.

Впродовж звітного періоду значна увага в ДНЗ приділялась якісному виконанню всіма учасниками НВП Закону України «Про гуманітарну допомогу. Прийом благодійних внесків здійснюється представниками батьківської ради виключено на добровільній основі з обов’язковим оформленням відповідної документації та відповідним бухгалтерським обліком. Благодійні внески вносяться головами БР груп до благодійного фонду «Розвиток». Інформацію розміщують щомісячно на дошці оголошення та в батьківських куточках кожної вікової групи.

Щоквартально голова БР Коц О.К. звітується перед батьківською громадою щодо про надходження та використання бюджету добровільних внесків. Документація та книги благодійного фонду знаходяться у голови батьківської ради ДНЗ Коц О.К., у належному вигляді. Всі протоколи про витрати коштів є в наявності.

Вихователь-методист Гавловській О.Г. систематично оприлюднює на веб-сайті дошкільного навчального закладу кошторис, фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані із інших джерел, не заборонених законодавством.

Працівникам дошкільного навчального закладу суворо заборонено у будь-якій формі звертатися до батьків вихованців, інших громадян з питань внесення коштів до благодійних фондів, визначати розміри грошових внесків, брати участь у їх зборі, перерахуванні на відповідні рахунки.

Керуючись Порядком отримання благодійних внесків та пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою КМУ від 04.08.2000 року №1222 з метою усунення недоліків щодо оприбуткування надходжень благодійної допомоги, дарунків в натуральній формі в ДНЗ був виданий наказ від 04.01.2020 р. № 27-р, яким була створена постійно діючої комісії в ДНЗ для оприбуткування необоротних активів та запасів, отриманих в якості дарунків та благодійної допомоги. Прийом необоротних активів проводиться комісією за «Актом приймання-передачі основних матеріальних цінностей» Всі необоротні активи в знаходяться на відповідному збереженні у матеріально-відповідальних осіб. Матеріально-відповідальні особи (завідувач господарства Переверзєва О.Б., каштелян Салтан В,О., сестра медична старша Гладишко Т.Г., вихователь-методист Гавловська О.Г.) несуть відповідальність за виконання робіт, пов’язаних із збереженням та застосуванням переданих цінностей.

Відповідальність за оприбуткування благодійної допомоги у вигляді товарів, дарунків у ДНЗ покладена на завідувача господарства Переверзє-

ву О.Б. Все придбане поставлено на облік в матеріальний відділ ТВО Хортицького району по мірі придбання в 3-х денний термін

За 2020 рік до благодійного фонду «Розвиток» надійшло 42 719,21 грн.

Витрачено - 45 279,32 грн.на такі потреби:

 • На забезпечення санітарно-гігієнічних норм – 14 030,56 грн.;
 • Господарські потреби - 7 317,91 грн.;
 • На придбання канцелярських товарів - 637,15грн.;
 • Обладнання медичного кабінету- 2 856,80грн.;
 • М’який інвентар -2 475,00грн.;
 • Обладнання освітнього процесу- 16 442,00грн.;
 • 1 % фонду від поступання на р/рахунок - 5,00 грн.;
 • 5 % фонду від поступання на р/рахунок - 290,00грн.;
 • 10 % фонду від поступання на р/рахунок - 1 224,90грн.

В дошкільному навчальному закладі постійно ведеться контроль за збереженням комунальної власності, станом будівель, тех. підпілля, своєчасно здійснюється ремонт.

Але ще необхідно зробити:

 • відремонтувати 2 павільйони та підлогу 4 павільйонів;
 • замінити вікна на металопластикові (за наявністю коштів);
 • придбати постільну білизну;
 • відремонтувати асфальтне покриття на території ДНЗ;
 • придбання спецодягу для працівників харчоблоку;
 • оновити м’який інвентар (подушки, ковдри)

В дошкільному навчальному закладі комп’ютерних класів не має, є чотири комп’ютери, мультимедійний проектор.

При заміні відсутнього працівника вихователі проводять освітню роботу згідно плану та виконують свої обов’язки на належному рівні. Журнал обліку робочого часу, заміни ведеться згідно чинного законодавства. Зауважень від контролюючих органів з приводу обліку заміни за звітний період не було.

Вся документація закладу дошкільної освіти, груп ведеться та зберігається відповідно Примірної інструкції про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах та наказу ЗДО від 02.01.2020 № 23-р «Про дотримання вимог щодо ведення ділової документації в дошкільному навчальному закладі». Оцінка стану збереження документів є задовільною.

Методична література та посібники знаходяться в методичному кабінеті в належному стані. Всі матеріальні цінності, які знаходяться на обліку ДНЗ є в наявності. Стан обліку матеріальних цінностей благодійного фонду та відповідної документації відповідає нормі.

Облік продуктів харчування комірник проводить в книзі складського обліку, згідно кількості і якості прийнятих продуктів харчування. Акти перевірок фінансових органів, перевірок ДНЗ представниками СЄС зауважень, щодо ведення документації та стану обліку і витрачення продуктів харчування по ДНЗ не зафіксовано.

Дисциплінарних стягнень протягом звітного періоду не було. Всі працівники ДНЗ виконують правила внутрішнього трудового розпорядку, функціональні та посадові обов’язки.

Фактів хабарництва, посадових зловживань протягом звітного періоду не виявлено.

Директор Любов Готовець

Кiлькiсть переглядiв: 288

Коментарi