• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Річний звіт діяльності закладу дошкільної освіти

Виртуальное общение — О самом интересном

З в і т

керівника ДНЗ № 228 Готовець Л.О.

про свою діяльність перед педагогічним

колективом та батьками на загальних

зборах педагогічного колективу та батьків

22.06.2022 року

Я, як керівник дошкільного навчального закладу (ясел – садока) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області, працюю за Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням Запорізької міської ради № 37 від 31.11.2016р. В своїй діяльності забезпечую реалізацію державної освітньої політики, дотримуюсь державних стандартів дошкільної освіти.

Всю діяльність діяльність закладу дошкільної освіти підпорядковую відповідно законодавства України про дошкільну освіту, в основі якого є: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами від 29.07.2015 № 503), інші нормативно – правові акти.

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, відповідаю за реалізацію зав-дань дошкільної освіти в визначених законом України «Про дошкільну осві-ту» та забезпечую рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, нормативно-правових актів.

Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюю у межах Статуту відповідно до річного плану, який схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу.

Структура закладу дошкільної освіти відповідає нормативним документам.

Будинок закладу дошкільної освіти типовий, розрахований на 12 груп. На сьогодні в ЗДО – 156 дітей, функціонує 9 груп:

2 групи - 3 року життя. 2 групи - 5 року життя,

2 групи - 4 року життя, 3 групи - 6 року життя.

Відповідно до законодавства України замовником встановлюється режим роботи закладу та тривалість перебування в ньому. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи:

· 9 груп з 12-годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30.

Відповідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» забезпечую показники наповнюваності груп. При встановлених нормативах наповнюва-ності дітей до 3-х років (15) показник фактичної наповнюваності становить 18-20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20) – 25-26 дітей. Наповнюваність дітей раннього віку та дітей молодшого дошкільного віку в групах вища ніж наповнюваність дітей в групах старшого дошкільного віку. Це зв’язано з ростом народжуваності дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Аналіз стану мережі за останній рік в закладі дошкільної освіти № 228 дозволяє визначити таку тенденцію: контингенту дітей в цьому навчальному році зменшився, проте наповнюваності груп відповідає встановлених законодавством нормативів. Із-за зменшення контингенту дітей у 2021-2022н.р. було скорочено 2 групи.

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, ви-знають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття.

Доцільно відмітити, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, проте частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний підхід до реалізації завдань дошкільної освіти. Здійснюється планомірна підготовка дітей до школи впродовж усього дошкільного дитинства з урахуванням вікових, індивідуальних можливостей та новоутворень кожного вікового етапу.

В закладі дошкільної освіти, створена система роботи із соціумом, розробилені заходи, спрямовані на збереження та розвиток дошкільної освіти. Відповідно до цього працівниками ЗДО № 228 щорічно (кожний квартал) здійснюється у межах закріпленого мікрорайону інформаційний блок заходів для ознайомлення населення з ЗДО району, їх направленістю, змістом дошкільної освіти та запрошення до здобуття дитиною освіти в дошкільному навчальному закладі. Всі ці заходи допомагають своєчасно вивчити запит батьків на освітні послуги, спланувати консультативну допомогу, здійснювати прогнозування щодо контингенту на наступний навчальний рік. У 2021-2022 навчальному році в закладі дошкільної освіти продовжують працювати служби швидкого реагування на звернення батьків діти, яких не відвідують заклад:

- «Служба довіри для батьків» (щовівторка з 16.00 до 18.00, де по телефону батьки мають можливість отримати відповіді на свої питання щодо вихо-вання та розвитку дітей дошкільного віку);

- «Скринька довіри», де батьки звертаються до працівників ЗДО зі своїми питаннями, думками, проблемами, проханнями, пропозиціями.

Доцільно відмітити, що в ЗДО працює консультпункт за замовленнями (другого вівторка кожного місяця), робота з діагностування дитини на рівень розвитку психічних процесів (за замовленням).

Залучення до здобуття дошкільної освіти організовую через розміщення рекламних оголошень в поліклініках та на будинках.

Я, як керівник, сприяю організації та проведенню он-лайн Днів відкритих дверей для батьків, де вони можуть познайомитися із роботою закладу дошкільної освіти, а саме: режимом роботи групи, освітнім процесом з дітьми та графіком роботи консультпунктів. На протязі року для батьків дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти та батьків вихованців ЗДО працюють: штаб батьківської турботи, день відкритих дверей он-лайн, шко-ла молодих батьків, день телефонного зв’язку – телефон довіри та ін.

Аналіз анкетування батьків дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти на тему: «Чому ваша дитина не відвідує заклад дошкільної освіти» показала, що 10 % батьків не бажають розлучатися з дітьми і віддавати їх на повний день до ЗДО. Бесіди з ними показали, що 96% батьків хочуть бути учасниками освітнього процесу, але потребують педагогічної та психологіч-ної допомоги з боку закладу. Проблемою є й те, що 21 % батьків мають ви-сокий рівень тривожності щодо важкої адаптації дітей. Аналізуючи дану ситуацію, можна сказати, що рівень компетентності батьків щодо виховання й розвитку дітей дошкільного віку, є недостатнім.

Аналізуючи проведену роботу ЗДО можна зробити висновок, всі діти п’ятирічного віку, які територіально відносяться до нашого дошкільного закладу, відвідують ЗДО або курси підготовки дітей до школи.

Для просвіти батьків діти, яких не відвідують заклади дошкільної освіти, за планом ЗДО проводяться: «Усний журнал для батьків», «Школа молодих батьків та вихователів раннього віку», «Штаб батьківської турботи», День відкритих дверей он-лайн, консультпункти, консультації для батьків, на яких вони можуть отримати інформацію з різних питань, що їх цікавлять.

Наслідками проведеної просвітницької роботи стало те, що рівень тривожності батьків щодо важкої адаптації дітей знизився на 7 %, а рівень компетентності батьків значно підвищився.

Згідно до соціально-педагогічних потреб сімей (для батьків, які виріши-ли виховувати дитину вдома) в дошкільному закладі працює консультацій-ний пункт, на якому спеціалістами ЗДО надаються консультації батькам за різними тематиками. З метою залучення сімей до освітнього процесу, в ЗДО розроблені:

- план-заходів забезпечення конституційних прав і державних гарантів що-до доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку на 2021-2022 н.р.;

- план роботи консультпунктів з батьками діти, яких не відвідують заклад дошкільної освітина 2021-2022 н.р.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити такі позитивні тенденції:

- попит батьків щодо влаштування дітей до закладу дошкільної освіти;

Проблема:

· низький рівень просвіти батьків, діти яких не відвідують заклад дошкільної освіти, щодо необхідності отримання дошкільної освіти.

Основною причиною виникнення цих проблем є:

· низький рівень компетентності батьків щодо виховання й розвитку дітей дошкільного віку.

Слід зазначити, що методичний кабінет закладу обладнаний відповідно до «Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.18 № 372 та вимог чинних програм виховання та розвитку дітей дошкільного віку затверджених міністерством освіти і науки.

В закладі дошкільної освіти створені належні умови для професійного зростання педагога. Методичний кабінет ЗДО відповідає вимогам комплексної освітньої програми для дітей раннього та перед дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» за якою працює ЗДО, сучасні підходи, новітні тенденції у змісті і технологіях освітньої та оздоровчої роботи з дітьми.

Книжковий фонд бібліотеки закладу дошкільної освіти поділений підрозділи: методична література, журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори українських і зарубіжних класиків, дитячих поетів, письменників); новинки методичної літератури.

Методичний кабінет в організації роботи з дітьми – є творчою педаго-гічною майстерною, де вихователь отримує практичну допомогу.

В методичному кабінеті є матеріал на допомогу вихователям, спеціаліст-там закладу (серії занять, зразки планування роботи з дітьми, наочність, практичні рекомендації по роботі з дітьми та ін.). В наявності навчально-методична література за розділами програми, періодичні видання, дидактичні посібники. Увесь матеріал упорядкований за розділами програми, основними напрямами роботи ЗДО, актуальними проблемами, темами та питаннями.

Доцільно відмітити, що в методичному кабінеті зібраний матеріал з досвіду роботи педагогів ЗДО. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступу на педрадах, конспекти занять, сценарії свят; матеріали семінарів, семінарів-практикумів. У кабінеті зберігаються зразки перспективних планів роботи, конспекти окремих занять, сценарії свят, лялькових вистав тощо.

В закладі дошкільної освіти я, як керівник, створюю умови щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, а саме: зібраний в достатній кількості практичний матеріал, систематично ве-деться ознайомлення з методичними новинками, узагальнюється та впро-ваджується в практику кращій досвід роботи.

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної ос-вітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки Украї-ни від 07.11.2000 № 522 (із змінами МОН України НАКАЗ від 11.07.2017 № 994). В ЗДО № 228 створюю умови для впровадження інноваційних педа-гогічних технологій.

Впровадження нових технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти передбачає наявність у педагога знань про:

· сутність нової технології (її концептуальні засади, історію створення, авторів-розробників, проблеми, о будуть вирішені);

· теоретичне обґрунтування одержання запланованих результатів;

· етапи засвоєння нової технології;

· методи й прийоми, що засвоюватимуться педагогом у процесі впро-вадження нової технології.

Основними чинниками, які визначають інноваційний потенціал ЗДО є:

- достатня матеріальна база, підготовка дидактичних матеріалів;

- рівень професійної кваліфікації, освіти, стаж роботи педагогів;

- можливості впровадження нововведень та контроль за процесом упровадження.

У методичному кабінеті закладу є в наявності: картотека передового педагогічного досвіду закладів дошкільної освіти територіального відділу освіти Хортицького району; досвіди роботи педагогів нашого закладу з ін-формаційними картами про перспективний педагогічний досвід; добірка інноваційних педагогічних технологій що впроваджуються у закладі в яких вказані назва інновації, проблема, мета, очікувані результати, методи і прийо-ми використання інновації.

В закладі дошкільної освіти розроблені схеми для впровадження інноваційних технологій де чітко вказана структура, завдання, зміст та форми інноваційної роботи в ЗДО.

В практику роботи закладу впроваджуються інноваційні педагогічні технології згідно схеми-алгоритму, особливим є:

- підготовка кадрів до впровадження;

- отримання інформації про інноваційну технологію;

- організація роботи дослідно-експериментальної групи.

В річному плані затверджені творчі групи за такими проблемами:

- «Формування здорового способу життя дошкільників»;

- «Екологічне виховання».

Слід відмітити, що педагоги творчої групи «Формування здорового способу життя дошкільників» здійснювали поглиблену роботу з даного питання. Вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отримав теоретичний та практичний матеріал: «Теоретичні, методичні засади освітньо-виховної роботи з дитиною щодо питань безпеки життєдіяльності», «Створення безпечного ігрового середовища», «Інноваційний підхід до організації роботи з питань безпеки життєдіяльності з усіма учасниками освітнього процесу», «Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекомендаціями щодо організації та проведення роботи з формування здорового способу життя дітей дошкільного віку; картотеки інтерактивних форм роботи педагогів з батьками; картотекою дидактичних ігор: з розвитку мовлення, оздоровчого спрямування та безпеки життєдіяльності, валеологічного виховання; картотека вправ «Азбука безпеки»; картотекою рухливих ігор для всіх вікових груп тощо.

Були поповнені папки «Скринька порад ля батьків» консультативним матеріалом: «Особливості безпеки дитини. Про що треба пам’ятати завжди!», «Сім’я – колиска здоров’я дитини», «Формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки», «Валеологічний порадник».

В цьому році розпочала роботу проблемна творча група за темою: «Екологічне виховання». Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо екологічного виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Екологічне виховання» було зроблена добірка та систематизація дидактичного матеріалу щодо екологічного виховання дошкільника. Впродовж року було підібрано та систематизовано теоретичний матеріал за темою «Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо формування системи знань та практичних навичок у дітей необхідних для формування екологічної свідомості та природо доцільної поведінки». Кожен педагог отримав методичних рекомендацій, консультації, пам’ятки за темами: «Екологічне виховання дошкільників. Форми і методи екологічного виховання», «Еколого-природнича освіта дошкільників у кон-тексті середовищного підходу», «Роль вихователя у формуванні екологічної свідомості дошкільника», «Діагностичне вивчення сформованості у дошкільника екологічної компетентності».

Слід зазначити, що кожна вікова група проводила поглиблену роботу щодо розробки моделі інтерактивного еколого-розвивального середовища ЗДО «Бюро педагогічних знахідок» консультативним матеріалом та перспективним плануванням і презентували міні проект «Город на підвіконні».

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: «Сучасні підходи до організації роботи з формування екологічної свідомості у дітей дошкільного віку», «Від екологічної природи до екологічної души», «Формування екологічної свідомості дітей через емоційно-вольову сферу», «Форми роботи з батьками з екологічного виховання дітей дошкільного віку». Педагогами творчої групи зроблено добірку дидактичних ігор з теми «Від зернини до рослини». Поповнено консультативний матеріал для батьків: «Екологічне виховання дітей в сім’ї», «Як виховати у дітях любов до природи», «Екологія емоційно-психологічного здоров’я у системі взаємодії дорослих до дітей».

Анкетування педагогів на виявлення ставлення педагогів до нововве-день показав, що 74% педагогів впроваджують інноваційні технології в освітній процес, а 26% педагогів не впроваджують в практику роботи інноваційні технології із-за небажання змінювання своїх форм та методів роботи, 4% педагогів мають низький професійний рівень.

В роботі з дітьми закладу ефективно застосовувалась теорія розв’язання винахідницьких завдань ТРВЗ вихователями Грегуль В.М., Драчук Л.В., Онищенко Н.М., Бабенко С.В. Педагоги впроваджують методичні рекомендації школи «Розвиток» м. Тернопіль «В світі гри та фантазії», які направлена на розвиток мислення, творчої особистості.

Вихователі Бацина Б.А., Руденко О.І., Марценюк Н.О., Боровкова І.Ю. впроваджують в роботу методику Л.Г. Петерсон, що сприяє підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логіч-ного мислення. Позитивно впливає на фізичний розвиток дитини вміле вико- ристання вихователями всіх груп «Методики пробудження М. Єфименка».

У 2021 – 2022 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 5 досвідів.

В практику роботи з дітьми впроваджуються досвіди роботи колег закладу:

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;

- вихователя-методиста Гавловської О.Г. «Формування правової компетентності учасників освітнього процесу»;

- вихователя-методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;

- вихователя – Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;

- вихователя – Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;

- музичного керівника – Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».

- вихователя-методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей»;

Мною та вихователем-методистом відслідковуються результати впро-вадження інноваційних педагогічних технологій: проводиться моніторинг впливу інноваційних технологій на розвиток дитини, результати фіксуються в спеціальних картах.

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в закладі, показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи з діть-ми; налаштованість педагогів до гнучких змін розвивального середовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Проблеми:

· недостатнє практичне застосування набутих знань та новітніх технологій в освітньому процесі;

· недостатній рівень використання інтерактивних форм роботи;

· рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними техно-логіями;

Основною причиною виникнення цих проблем є:

· невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам;

· не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи.

Упродовж 2021 – 2022 навчального року здійснювала діяльність колективу закладу відповідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитин-ства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86), Базового компонен-та дошкільної освіти. Під моїм керівництвом, протягом навчального року, педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних зав-дань, що були спрямовані на вдосконалення організацію освітнього процесу.

Організацію освітнього процесу здійснюю за:

- Освітньою програмою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області на 2021 – 2022 навчальний рік. (Схвалена педагогічною радою ДНЗ № 228 протокол № 4 від 30.08.2021 та затверджена наказом ДНЗ № 228 від 31.08.2020 № 103р.);

- Комплексною освітньою програмою для дітей раннього та перед дошкіль-ного віку «Стежинки у Всесвіт» (лист МОН від 02.10.2020 № 1/12-Г- 801).

Головні завдання закладу дошкільної освіти № 228 на 2021 – 2022 навчальний рік.

1.МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Завдання:

1. Спрямувати зусилля педагогічного колективу на формування у дітей позитивного ставлення до праці людей впроваджуючи сучасні підходи та інноваційні технології.

2. Активізувати роботу педагогічного колективу по формуванню основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дошкільників шляхом створення безпечного середовища.

3. Розпочати роботу педагогічного колективу та сім’ї щодо формування системи знань та практичних навичок у дітей необхідних для формування екологічної свідомості та природодоцільної поведінки.

При складанні річного плану керуюся основними положеннями Дер-жавної національної програми «Освіта ХХІ століття», Законом України «Про дошкільну освіту», наказу МОНмолодьспорт України від 01.10.12 р. № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах»,«Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади» затвердженої постановою Кабінету Міністерства України від 17.01.2018 р. № 55, Переліку типових документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012р. № 578/5, листа МОН України від 07.07.2021р. № 1/9-344 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань освітньої роботи у дошкільних закладах.

Слід зазначити, що заходи заплановані у річному є актуальними на сучасному етапі розвитку країни та відповідають вимогам Базового компо-ненту дошкільної освіти.

При плануванні освітнього процесу на рік враховую загальні тенденції, які визначають пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Річними завданнями, Базовим компонентом дошкільної освіти визначе-ний зміст дошкільної освіти, який містить норми і положення, що визнача-ють державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкуль-ного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти здійснюю за комплексною освітньою програмою для дітей раннього та перед дошкільного віку «Стежинки у всесвіт» та науково-методичними рекомендаціями, які передбачають, насамперед, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетенції дитини; розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організа-цію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1.4/18-3082 від 26.07.2010 року, наказу МОН України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних закладах різних типів та форм власності» у освітньому процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки. Вони організовуються фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога. Тривалість спеціально-організованої навчальної діяльності (занять) для дітей раннього віку – до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – 15 хвилин, середнього дошкільного віку – 20 хвилин, старшого дошкільного віку – 25 хвилин.

Починаючи з 3-го року життя здійснюється навчання дітей у формі занять.

Працюючи над реалізацією завдань головною моєю метою було: створення належних умов для розвитку особистості дитини шляхом інтегра-ції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Намагалася зробити інтер’єр групи цікавим, зручним, макси-мально сприятливим для різних видів діяльності, використовуючи рекомен-дації, поради для педагогів.

Реалізуючи річні завдання, намагалась дотримуватись вимог Базового компоненту, комплексної освітньої програми для дітей раннього та перед дошкільного віку «Стежинки у Всесвіт», використовувати новинки методичної літератури, спрямованої на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

В закладі дошкільної освіти накопичений певний досвід диференційо-ваного підходу до навчання дітей згідно з їх віковими особливостями та роз-витку. Це досягається завдяки варіативним програмам навчання та організа-ційних форм – колективних (фронтальних), групових, індивідуальних.

Аналіз анкетування батьків показав, що на високому та достатньому рівні є задоволеність діяльністю закладу стосовно прояву та розвитку здіб-ностей дітей, врахування в освітньому процесі індивідуальних особливостей дошкільників, фізичного розвитку, рівень надання знань, якості виховання в середовищі однолітків.

Слід зазначити, що я, як керівник закладу дошкільної освіти, втілюю технологію, яка полягає у взаємодії всіх учасників освітнього процесу (бать-ки – дитина – педагог) та обов’язковому супроводженню освітнього процесу практикним психологом. Заклад дошкільної освіти працює над максималь-ним залученням сім’ї вихованця до єдності у процесах розвитку і розкриття особистості дитини, об’єднанням навколо дитини-дошкільника всіх найбільш зацікавлених в розвитку її особистості: батьків, педагогів закладу, майбутніх шкільних вчителів.

Проблеми:

· слабке впровадження особистісно-орієнтованої моделі спілкування;

· невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам;

· формування образу власного «Я», самооцінки, розвиток навичок спілкування у дитячому колективі;

· наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок освіти.

Основними причинами виникнення цих проблем є не усвідомлення пе-дагогами своєчасності і доцільності переорієнтації дошкільної освіти з навчально-дисциплінарної на особистісно-орієнтовану модель, готовність її реально впроваджувати, налаштованість на творче ставлення до професійної діяльності, відкритість інноваціям, низький рівень комп’ютерної грамотності більшої частини педагогів.

Територію та будівлю закладу дошкільної освіти облаштовую згідно до Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благо получ-чя населення», Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкіль-ну освіту».

Намагаюся заклад обладнати відповідно сучасних вимог: необхідним матеріалом, меблями, наочністю, іграшками, м’яким інвентарем згідно вікових особливостей дітей.

Доцільно зазначити, що усі будівельні та оздоблювальні матеріали, ін-вентар, іграшки супроводжуються відповідними документами, які засвідчу-ють їх якість та безпеку – сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідемічної експертизи МОЗ України.

В цілому матеріально-технічна база відповідає вимогам, які визначені відповідними будівельними, санітарно-гігієнічними, Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільних закладів, в тому числі навчально-ди-дактичних посібників, іграшок, навально-методичної, художньої літератури.

Стан матеріально-технічної бази в закладі дошкільної освіти в цілому, задовільний: оснащення фізкультурним матеріалом на 67%, іграшками на 88%, дитячою, художньою та методичною літературою на 82%. Стан оснащення гру-пових кімнат і кабінетів – 80%, ТЗН – 30%, технологічне обладнання – 39%.

Але на сьогодні залишаються невирішені наступні проблеми:

· визначення особливостей функціонування розвивального середовища як особистісно-орієнтованого;

· оновлення технологічного обладнання;

· проведення комплексу енергозберігаючих заходів, заміна вікон;

· заміна труб холодної води;

· ремонт асфальтного покриття;

· заміна покриття підлоги у павільйонах груп на дерев’яне;

· забезпечення закладу сучасними меблями відповідно до санітарно-гі-гієнічних та естетичних вимог та сучасними технічними засобами навчання.

У закладі дошкільної освіти розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, затверджений кошторис витрат кошів благодійного фонду «Розвиток».

Недостатнє фінансування закладу дошкільної освіти не дає змогу вирішити в повному обсязі ці проблеми.

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом. За звітний період було забезпечено збереження комунального майна. Я постійно веду кон-троль за збереженням комунальної власності.

Щорічна інвентаризація комунального майна в закладі дошкільної осві-ти свідчить, що майно зберігається і поповнюється. Знаходиться в належному вигляді.

У 2021-2022 навчальному році силами колективу та батьків були проведені будівельні роботи в ЗДО:

· ремонт приміщень харчоблоку;

· демонтаж на шляхах евакуації облицювання горючими матеріалами з вищою пожежною небезпекою стін коридору другого поверху;

· шпаклювання та фарбування панелей в коридорах другого поверху закладу;

· встановлення пожежної сигналізації;

· заміна 3 старих вікон на нові металопластикові;

· косметичний ремонт у коридорах закладу та групах;

· відремонтований та пофарбований цоколь будівлі;

· проведена профілактика в підпіллі холодної і гарячої води.

Але на сьогодні залишаються невирішені наступні проблеми:

· проведення комплексу енергозберігаючих заходів, заміна вікон;

· ремонт асфальтного покриття на території закладу;

· оновлення технологічного обладнання;

· заміна труб холодної води в підвалі;

· заміна вхідних дверей та дверей в овочесховищі;

· частковий ремонт підлоги та тіньових наметів в павільйонах та прилеглої до них території.

Згідно з кошторисом здійснюю фінансиво-господарську діяльність. В своїй діяльності я забезпечую виконання кошторису, угод, фінансових опе-рацій відповідно до діючого законодавства. Розпоряджаюся в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти, складаю штатний розклад в межах затвердженого фонду оплати праці. Під час перевірок зауважень не було.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: заснов-ника у розмірі, передбаченому нормативами фінансування місцевого бюдже-ту, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних осіб. Через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Хортицького району здійснюється фінансування закладу.

На загальних батьківських зборах ЗДО (протокол № 1 від 28.10.2021) була створена батьківська рада, яка розподіляє кошти благодійного фонду згідно затвердженого кошторису. Щомісяця в батьківських куточках кожної вікової групи вивішуються звіти в письмовій формі про використані кошти. Голова батьківської ради Коц О.К. щоквартально звітується на засіданні Ради ЗДО, загальних зборах колективу та батьків, батьківській раді про вико- ристання коштів благодійного фонду. Вся документація та книги благодійно-го фонду знаходяться у голови батьківської ради Коц О.К.

По закладу дошкільної освіти мною видані накази від 05.01.2022 № 28р «Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо благо-дійних внесків в закладі дошкільної освіти», від 05.01.2022 № 30р «Про встановлення оприбуткування благодійної допомоги в натуральній формі». На Раді ЗДО (протокол № 02 від 27.01.2022) визнали використання благодійних фондів добровільними та прозорими.

В річному плані передбачена звітність про виконання показників ефективності своєї діяльності перед Радою ЗДО, загальними зборами колективу та батьків.

Статистичну звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здій-снюю відповідно до законодавства України. Своєчасно були надані до орга-нів вищого рівня встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу закладу і стан освітнього процесу.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти направлена на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

У відповідності з затвердженим штатним розкладом заклад дошкільної освіти повністю забезпечений педагогічними працівниками та технічним персоналом. Комплектацію груп здійснюю за діагностичними обстеженнями педагогів, враховуючи бажання з ким працювати.

Штат закладу укомплектований. Трудовий колектив дошкільного зак-ладу складає 47 особа, з них: 23 педагога, 24 технічний персонал. Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та технічним персоналом. Серед 23 педагогічних працівників: з вищою пе-дагогічною освітою – 14 (61%); з неповною та базовою вищою освітою – 9 (39%).

В штатний розклад закладу введено ставку практичного психолога, ви-хователя-методиста, музичних керівників, інструктора з фізичного виховання.

Укомплектування педагогічними працівниками відповідає штатному розкладу. На зміст роботи з кадрами суттєво впливає робота над створенням нового проекту як комплексу постійного пошуку нових ідей, інновацій у підсистемах освітньої системи, який визначається потребою у постійному оновленні професійних знань відповідно до специфіки освітньої ситуації, а також створення передумов «розгортання» професійної кар’єри педагогів закладу дошкільної освіти.

Ефективності досягнення основних завдань освітньої діяльності сприяє

а) система підбору та укомплектованості закладу дошкільної освіти кадрами;

б) система своєчасного діагностування результативності роботи педагогів;

в) створення умов для успішного подолання труднощів, які закономірно виникають у професійній діяльності починаючих вихователів.

Я, як керівник, велику увагу приділяю створенню в кожній групі мікрогрупи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тесту-вань, заповнень інформаційно-ініціативної карти, де підпунктом є питання: з ким би ти хотів працювати у наступному році – визначаю рівень емпатії, емоційний комфорт, професійно – індивідуальну спрямованість членів групи. Закріплюючи педагогів за групою, враховую: віковий ценз, компетентність, досвід, індивідуально-типологічні особливості кожного педагога та їх поба-жання. Наказом по ЗДО від 31.08.2021 № 102р «Про формування груп в ЗДО у 2021 – 2022н.р.» педагогічні кадри закріплені за віковими групами на рік.

Важливим показником кадрової політики закладу є стабільність кадрового складу. Про стабільність роботи педагогічного колективу свідчить аналіз плинності педагогічних кадрів. Слід зазначити, що педагогічний колектив у закладу стабільний, творчий.

Рівень результативності виховання, навчання, розвитку дошкільників в закладі на достатньому та середньому рівні завдяки індивідуальному підходу до кожного працівника, установленій системі атестації педагогів, системі диференційного контролю за якістю роботи педагогів, організованих заходів щодо наставництва досвідчених педагогів, роботи над підвищенням професійної майстерності вихователів.

Аналіз ефективність роботи педагогічного колективу за останній рік, можна відзначити:

· Потенційні можливості колективу в цілому на високому і достатньому рів-ні (73%): педагоги достатньо часу приділяють вивченню індивідуальності дитини, зацікавлені в підвищенні кваліфікації, розуміють необхідність сумісної діяльності педагога і вихованця, мотивацію досягнень дітей прагнуть вести через ситуацію успіху.

Проблеми:

· рівень фахової майстерності педагогів не відповідає сучасним вимогам;

· низький рівень комп’ютерну грамотність більшої кількості педагогів закладу;

· необхідність введення додаткових штатних одиниць для підвищення рівня освітнього процесу (соціальний педагог, хореограф, викладачі мов).

Основними причинами виникнення цих проблем є нерозуміння педагогами необхідності змін технологій освітнього процесу, налаштованості на творче ставлення до професійної діяльності та низький рівень комп’ютерної грамотності педагогів. Недостатнє фінансування закладу дошкільної освіти не дає змогу вводити нові штатні одиниці.

Для надання кожному вихователю кваліфікаційної допомоги у підви-щенні педагогічної майстерності, в дошкільному закладі, передбачаю скла-дання діагностичних карт. Згідно них всю інформацію використовую не тільки для підвищення якості педагогічного процесу, але і для підвищення кваліфікації педагогів.

Зважаючи на те, що творчу дитину може виховати лише творчий педагог, дбаю про набуття кожним педагогом авторитету, а для цього створюю необхідні умови для:

· вміння спілкуватися з колегами,

· займатися самоосвітою,

· підвищення педагогічної майстерності.

Я, як керівник, намагаюсь створити належні умови в закладі дошкільної освіти для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосу-вання ними ефективних форм і методів навчання та виховання. Сприяю використанню сучасні форми методичної роботи, які спрямовані на здійснен-ня індивідуального і диференційованого підходу до кожного педагога, що наочно відображено у річному плані. Контролюю участь педагогів у мето-дичних об’єднаннях району, міста, області. Наприкінці навчального року роз-глядаю творче зростання, професійну майстерність педагогів, за результатами діагностичної карти рівня професійної компетентності педагогів на педраді.

За 2020 – 2021 н.р. організована перепідготовка та підвищення кваліфікації при ЗОІППО 3-х педагогічних працівників закладу, що складає 13% від загальної кількості педагогів закладу.

З метою підвищення педагогічної майстерності спрямовую роботу на проведення різних інтерактивних форми роботи з педагогами, а саме: семі-нарів, семінарів-практикумів, педагогічних лабораторій, брифінгів, тренінгів, ділових ігор, дискусій, клубів за інтересами «Новатор», «Молодий росток». Систематично проводяться аукціони педагогічних ідей «Думою, міркую, про-поную», «Інноваційні форми роботи в закладі дошкільної освіти» та інші.

Для оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти сприяю прове-денню в закладі дошкільної освіти таких заходів:

- моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, їх соціальної адаптації та подальшого професійного становлення;

- забезпечення участі педагогічних працівників закладу у районних та міських виставках-ярмарках досвідів роботи, педагогічних ідей, новітніх технологій навчання та виховання;

- щорічне проведення семінарів, занять з педагогічним колективом з питань законодавства про освіту;

- проведення в закладі роботи з проблеми: психічне вигорання педагогів, моніторинг успішності реалізації освітніх та інноваційних програм.

Активну участь педагоги закладу приймають у семінарах, онлайн конференціях, вебінарах для педагогів. В закладі ведеться постійна робота по популяризації знань батьківської педагогіки, формуванню здорового способу життя.

Я, як керівник закладу, організовуючи різні форми роботи та сприяю підвищенню ролі педагога та його фахової підготовки:

- Круглий стіл: «Це цікаво знати» (підсумки самоосвіти);

- «Думаю, міркую, пропоную» – аукціон педагогічних ідей;

- Школа майстерності «Наставник – молодим»;

- Факультатив «Школа творчої особистості»;

- Тиждень педагогічної майстерності;

- Ярмарок педагогічного досвіду (знайомство з передовим педагогічним досвідом).

Однією з найважливіших проблем колективу ЗДО вважаю зміцнення здоров’я дітей. Фізкультурно-оздоровчу роботу спрямовую в закладі дошкіль-ної освіти на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Оздоровчу роботу в ЗДО здійснюю за такими напрямами:

- підвищення педагогічної майстерності та ділової кваліфікації педагогів;

- оздоровчо-профілактична робота;

- медико-педагогічний контроль з фізичного виховання;

- профілактичні засоби з основ безпеки життєдіяльності;

- інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї з виховання здорової дитини;

- забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Система оздоровчих заходів в ЗДО направлена на виконання наступних завдань:

- створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального розвитку дітей в ЗДО;

- пом’якшення адаптації дітей до умов ЗДО, профілактики сезонного росту захворюваності; компенсації весняної вітамінної недостачі;

- зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування; профілактики пониження зору;

- проведення корекції психічного здоров’я дітей за результатами медико-психолого-педагогічних консиліумів;

- підвищення адаптаційного потенціалу організму дитини до подальших навантажень в школі.

Система роботи в закладі дошкільної освіти направлена на досягнення якісних показників фізкультурно-оздоровчої роботи, на забезпечення систематичного контролю за станом здоров’я вихованців.

Ефективному виконанню поставлених в цьому напрямку перед колек-тивом завдань сприяли проведені впродовж осінньо-зимового періоду, з вересня по грудень місяць 2021 року наступні заходи:

- проведення осінньо-зимового курсу щодо профілактики простудних за-хворювань;

- урахування в фізкультурно-оздоровчій роботі результатів поглибленого огляду дітей, індивідуальних рекомендацій для кожного вихованця;

- забезпечення обсягу рухової активності з урахуванням індивідуальних можливостей дошкільників та задоволення біологічної потреби в рухах;

- розробка рекомендацій вихователю, батькам для забезпечення обґрун-тованого диференційного, індивідуального підходів у профілактиці фізич- них, інтелектуальних, психологічних перевантажень, емоційних зривів;

- система консультацій психологічно-методичною та медичною службами ЗДО, спрямована на виконання річного завдання із зазначеної проблеми;

- проведена методичною службою робота в напрямку підвищення компе-тентності педагогів ЗДО щодо оздоровлення дітей засобами різних техно-логій та створення оптимального здоров’язберігаючого середовища, вико- ристання в режимі дня заходів релаксаційних заходів та психогімнастики;

- проведення щомісячного аналізу рівня захворюваності дітей в ЗДО з подачею інформації до ТВО.

За період 2021 року в порівнянні з 2020 роком захворюваність в закладі дошкільної освіти збільшилась на 1,0%. Це обумовлено певним ростом захворювання на коронавірусну інфекцію, ГРВІ, пневмонії. Також, більшість відсотку захворюваності в 2021 році сприяло те, що у 2020 році заклад освіти не працював з приводу корона вірусної хвороби, а саме, відповідно до наказу від 13.03.2020 № 52-р «Про забезпечення виконання профілактичних та протиепідемічних заходів в закладі дошкільної освіти на час карантину» було тимчасове призупинення освітнього процесу з 06.03.2020р. по 25.05.2020р.

Кількість випадків по хворобі у дітей раннього та дошкільного віку у 2021 році збільшилася (на 90 випадків) в порівнянні з 2020 роком.

Всього у 2021 році зареєстровано 5 випадків інфекційних захворювань, а саме: ГКІ – 4 випадок, повітряна віспа – 1 випадок, COVID-19- 2 випадки (серед дітей дошкільного віку).

Кількість захворілих на COVID-19 по ЗДО за 2021 рік становить: дітей – 4, працівників – 8.

Направлено на самоізоляцію: дітей – 65 (за період з лютого 2021р.), працівників – 6 (за період з лютого 2021р.)

Варто зазначити, що на кінець 2021 року всі працівники закладу дошкільної освіти отримали дві дози вакцинації від COVID-19,вакинами, які були запропоновані закладами охорони здоров’я.Міжнародне свідоцтво про вакцинацію у всіх працівників є в наявності.

Тримати рівень захворюваності дітей та працівників в більш-менш низькому рівні вдалося завдяки таким профілактичним заходам:

- дотримання повітряного і температурного режиму у групових приміщеннях від-повідно до графіка провітрювання;

- проведення сонячних і повітряних ванн протягом року;

- контроль за організацією сонячних ванн для дітей під час літнього оздоровлення;

- організація ігор з водою;

- полоскання ротової порожнини після обіду сольовим розчином;

- систематичне проведення медичною сестрою роз’яснювальної роботи з батьками щодо здорового способу життя;

- використання кисневих коктейлів протягом року.

Найбільше днів пропущених за хворобою у групах раннього віку (гр. №6) – 153 день ( 4,1 %), а найменше (93 дня – 2,5%) в групі № 10.

Серед груп дошкільного віку, найменше днів пропущених за хворобою в групі № 3 – 0,8% (35 дітоднів), найбільше днів пропущених за хворобою в групі № 8 (221 днів) – 5,0%.

Пропущено днів по хворобі:

за 2020 рік – 543, що складає 1,2 %,

за 2021 рік – 1 073, що складає 2,2 %,

Для збереження та зміцнення здоров’я дітей педагоги забезпечують оптимальну рухову активність дитини, чергуючи статичні та динамічні види діяльності впродовж дня.

В ДНЗ протягом 2021 року проводились кисневі коктейлі з метою оздоровлення вихованців.

Важливою умовою реалізації комплексної профілактики є організація оздоровчо-профілактичних заходів вдома. Сестра медична старша Т.Г. Гла-дишко проводить індивідуальні консультації з батьками та надає їм рекомен-дації щодо загартування дітей вдома. Готує й пам’ятки для батьків, у яких пояснює особливості захворювання. Обов’язково ознайомлюємо батьків з результатами обстеження рухових умінь, антропометричних вимірювань, пропонуємо їм перегляд онлайн занять з фізичної культури, спортивних свят та розваг.

Питання захворюваності дітей заслуховувалися на:

· на засіданні батьківської ради 20.01.2022р.;

· на загальних зборах колективу закладу та батьків 02.09.2021р.;

· на засіданні Раді ЗДО 22.10.2021р., 22.04.2022р.;

· на виробничій нараді 29.12.2021р.;

· управлінська нарада 29.09.2021р., 20.12.2021 р., 29.04.2022р.

Отримані результати в цілому свідчать про дієвість та ефективність оздоровчої моделі закладу дошкільної освіти № 228.

Керуючись ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» ст.35 «Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі», Положенням про заклад дошкільної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86, постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування дітей у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, на виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 03.12.2021 №458 «Про затвердження переліків категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2022 році», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 30.12.2021 №431р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році» та примірного чотиритижневого меню.

У 2021-2022 навчальному ріці в ЗДО видала накази: від 31.08.2021 №102р «Про результативність виконання завдань в літній періоду 2021 року в дошкільному навчальному закладі», від 05.10.2021 № 123р «Про результати стану роботи ЗДО щодо забезпечення організації харчування за ІІІ квартал 2021 року», від 30.12.2021 № 156р «Про показники вартості харчування дітей в ЗДО в 2022 році», від 04.01.2022 № 13р «Про результати стану роботи ЗДО щодо забезпечення організації харчування за 2021 рік», від 04.01.2022 № 14р «Про організацію харчування дітей в ЗДО у 2022 році», від 04.01.2022 № 15р «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини на 2022 рік», від 04.01.2022 № 16р «Про створення комісії з контролю за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) на 2022 рік, від 04.01.2022 № 17р «Про створення комісії з громадського контролю за станом харчування дітей в ЗДО на 2022 рік», від 04.01.2022 № 19р «Про впровадження системи НАССР в закладі дошкільної освіти у 2022 році», від 06.01.2022 № 32р «Про проведення інвентаризації продуктів харчування в ЗДО».

Я, як керівник ЗДО, розробила та затвердила заходи щодо підвищення рівня організації харчування дітей в дошкільному закладі, де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа. Наказом по ЗДО призначила відпо-відальну за організацію харчування в дошкільному закладі сестру медичну старшу Гладишко Т.Г.

Основними питаннями моєї роботи щодо організації харчування в дошкільному закладі є:

- адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;

- збалансованість та максимальна різноманітність раціону;

- адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що за- безпечує їхні смакові якості та збереження вихідної харчової цінності;

- врахування індивідуальних особливостей дітей (у тому числі того, що дехто з них не переносить окремих продуктів та страв);

- забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання харчоблоку, санітар-них вимог до продуктів харчування, їх транспортування, зберігання та роздачі страв.

Для контролю за виконанням норм харчування затверджених Поста-новою № 305 сестрою медичною старшою ведеться Журнал обліку виконан-ня норм харчування. До цього журналу щодня вносяться дані, кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування та показник вартості харчу-вання. На підставі аналізу, за необхідністю, здійснюємо разом з сестрою ме-дичною старшою корегування меню та показника вартості харчування.

Ефективність роботи системи харчування відстежується за результа-тами щомісячного моніторингу виконання норм харчування дітей в ЗДО, сис-темного аналізу якості харчування, моніторингу відповідності фактичної вар-тості харчування, встановленим показникам за результатами чергування на харчоблоці, системного контролю за організацією харчування.

Середній показник виконання норм основних продуктів в 2021 році був в групах раннього віку 90,6 %, в групах дошкільного віку 89,5%. Можна зро-бити висновок, що середній показник виконання норм харчування у 2021 році в порівнянні з 2020 роком зменшився на 2%.

Аналіз даних якості харчування за 2021 рік в порівнянні з 2020 роком дає можливість зробити висновок, що каллораж приготовлених страв зали-шається на достатньому рівні за рахунок того, що до дошкільного закладу в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі як: м’ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисло-молочний та твердий, яйця курячі, масло вершкове тощо.

Порівнюючи виконання основних продуктів харчування за 2021р. з 2020р. можна зазначити, що показник виконання норм харчування по деяким продуктам підвищився (сир твердий, фрукти, соки). По таким продуктам харчування, як м’ясо, риба, молоко,картопля показник трохи зменшився.

Неспроможність вийти на 100% показник по всім продуктам обумовле-не значним підвищенням цін на продукти харчування, що в свою чергу відображується на підвищеному показнику вартості харчування.

Середній показник вартості харчування за 2021 рік становить в навчаль-ний період: ранній вік – 33,65 грн. (+ 0,81 грн. від встановленої вартості харчування), дошкільний вік – 50,89 грн. (+0,71 грн.). В оздоровчий період: ранній вік – 36,56 (+0,44 грн від встановленої вартості харчування), дошкільний вік – 55,41грн. (+0,21 грн.).

Можна відмітити, що спостерігається невелика розбіжність між встановленою вартістю та фактичною у бік збільшення. Це обумовлено тим, що впродовж року відвідуваність вихованців закладу дошкільної освіти була нестабільною. Причиною цього є закриття груп на карантин спричиненого корона вірусною інфекцією внаслідок чого, відвідуваність вихованців значно зменшувалася, що в свою чергу відображалося на підвищенні вартості меню вимог на щодень. Продукти, які швидко псуються, з обмеженим терміном придатності, які були заказані на певну кількість вихованців (у заявці на тиждень) розподілялися між фактичною присутністю дітей.

За лабораторними дослідженнями Правобережного міжрайонного від-ділу Запорізького міського управління Держсанепідемслужби України в За-порізькій області у відібраних пробах води відхилень небуло. Лаборатоних досліджень готових страв та харчової продукції не було.

В оздоровчий період з 01.06.2021р. по 31.08.2021р. в дитячому садку був організований додатковий прийом їжі – другий сніданок, у період з 10 год. до 11 год. у вигляді свіжих фруктів, соків.

Я, як керівник ЗДО, здійснюю контроль за організацією харчування ді-тей. Контрольна функція є невід’ємною частиною моєї управлінської діяль-ності. Під час організації харчування у ЗДО вирішую такі питання:

· контроль за організацією і якістю харчування, закладанням продуктів хар-чування, дотримання технології приготування страв, правильністю збері-гання, дотримання термінів реалізації продуктів;

· забезпечення і контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про-типожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяль-ності працівників у харчоблоці, допоміжних і групових приміщень;

· координація спільної роботи з медичним персоналом щодо контролю за харчуванням дітей;

· контроль за дотриманням всіма працівниками закладу, які причетні до харчування, Інструкції щодо організації харчування дітей у ЗДО та інших нормативних документів;

· організація різних форм співпраці з батьками щодо забезпечення повно-цінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового споро-бу життя;

· контроль за режимом та культурою харчування дітей, формування куль-турно-гігієнічних навичок у дошкільнят;

· контроль за веденням документації нормативно-інструктивних документів із питань організації харчування.

У мене розроблені спеціальні карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування та розроблений річний план контролю за організацією харчування на щодень.

Роботу комісії громадського з питань харчування в ЗДО та комісії за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (про-дуктів харчування продовольчої сировини) в закладі дошкільної освіти, бра-керажної комісії. Комісії систематично здійснюють контроль та реєструють свої висновки у відповідних журналах.

Результати стану роботи щодо забезпечення організації харчування в ЗДО розглядалися:

· на управлінській нараді 25.08.2021р, 29.09.20221р., 11.10.2021р., 05.11 2021р, 20.12.2021р.;

· на загальних зборах колективу закладу та батьків 02.09.2021р.;

· Рада ЗДО 22.10.2021р., 27.01.2022р., 22.04.2022;

· засідання батьківської ради 20.01.2022р.;

· загальні батьківські збори 28.10.2021р.;

· на виробничій нараді 01.12.2021р., 16.03.2022р.

Доцільно відмітити, що для проведення медичного обслуговування дітей створюю в ЗДО належні умови. Відповідно до штатного розпису в дошкіль-ному закладі № 228 працює сестра медична старша, яка має фахову освіту, вищу кваліфікаційну категорію.

Сестра медична старша в своїй роботі керується чинним законодав-ством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, Положенням про медичний кабінет та наказами ЗДО № 228.

В достатній кількості є медичне обладнання та медичний інструмен-тарій, лікарські засоби у медичному кабінеті для надання швидкої медичної допомоги.

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти включає:

· надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі,

· організацію заходів для госпіталізації (за наявністю показників),

· інформування батьків.

Сестра медична старша в закладі дошкільної освіти:

· щодня оглядає дітей, які відвідують заклад;

· бере участь у лікарському огляді дітей;

· проводить антропометрію, щоденну ранкову термометрію, здійснює контроль за оглядом на педикульоз;

· надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травми;

· проводить ізоляцію дітей що захворіли а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;

· організовує проведення поточної дезінфекції.

Дані про результати медичного обслуговування дітей в закладі дошкіль-ної освіти № 228 фіксуються і зберігаються у порядку встановленому МОЗ.

Результати та інформація про медичне обслуговування дітей у ЗДО №228 доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків; постійно знаходяться на моєму контролі.

В наш час гострою проблемою залишається збереження і зміцнення здоров’я дитини.

Організацію роботи з охорони праці в закладі дошкільної освіти здій-снюю відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про охорону пра-ці», «Про пожежну безпеку», Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників Державних навчально-виховних закладів України, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах та закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерству освіти і науки України від 18.04.06.р № 304 (у поточній редакції від 30.01.2018), Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей і дошкільних навчальних закладах.

Мною виданий наказ по закладу дошкільної освіти від 04.01.2022 № 06-р «Про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу ЗДО № 228 в 2022 році», цим наказом затверджена комісія, яка постійно (згідно графіку) проводить обстеження закладу та обладнання на стан техніки безпе-ки із складанням Актів та наданням дозволу на роботу. Стан техніки безпеки в ЗДО – задовільний, відповідає всім вимогам для безпечної праці колективу.

Охорону праці в закладі розглядаю, як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здо-ров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

В закладі дошкільної освіти охорону праці здійснюю за такими основними напрямами:

· створення безпечних умов праці та навчання;

· документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

· систематичне навчання вихованців та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;

· профілактика нещасних випадків;

· контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Слід зазначити, що створюючи безпечні умови праці в закладі, дотримуюся основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни тощо. У зв’язку з цим забезпечую належне утримання будівель і споруд, використання обладнання та устаткуванні, моніторинг їх технічного стану.

В річному плані мною розроблені заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, поперед-ження дитячого і дорожнього травматизму. Планом визначений зміст роботи з педагогічним колективом, дітьми та співпраця з батьками.

Згідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ (зі змінами і доповненнями) мною затверджені Положення про організацію роботи в дошкільному навчальному закладі, Положення про службу охорони праці в ЗДО № 228, Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці. Положенням про організацію роботи з охорони праці встанов-лені права, обов’язки та відповідальність кожного працівника закладу, поса-дових осіб, щодо забезпечення безпечності освітнього процесу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Положення про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєді-яльності мною виданий наказ по ДНЗ від 04.01.2022 № 01аг «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці в ЗДО № 228», цим наказом затверджений склад комісії з проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, тематичний план та програму навчання з охорони праці.

Навчання з охорони праці здійснюю відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі освіти за затвердженим графіком (наказ 04.01.2022 № 01аг). Відповідно до затвердженого графіку проводжу інструктажі з працівниками різних категорій. Записи про проведення інструк-тажі ведуться в журналах реєстрації відповідно установленого порядку та зразку. На виконання наказів ТВО Хортицького району та за необхідністю проводжу позапланові та цільові інструктажі, які також фіксуються у відповідних журналах.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» я спільно з профспілковим комітетом працюю над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюю, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

З метою систематичного дотримання всіма службами, посадовими осо-бами і працівниками вимог трудового законодавства безпеки праці в закладі затвердила громадського інспектора з охорони праці (наказ від 04.01.2022 № 07р «Про затвердження громадського інспектора з охорони праці на 2021 рік в дошкільному навчальному закладі»).

Слід зазначити, що я, як керівник, здійснюю контроль за дотриманням працівниками закладу вимог чинного законодавства з питань охорони праці у межах їх компетенції, інструкції з охорони праці, правил поводження із устаткуванням і обладнанням. Питання охорони праці систематично знаходяться у мене на контролі та розглядаються:

· на управлінській нараді 29.09.20221р., 11.10.2021р., 05.11.2021р, 20.12.2021р., 28.01.2022р., 28.02.2022р., 29.04.2022р.;

· на загальних зборах колективу закладу та батьків 02.09.2021р.;

· Рада ЗДО 22.10.2021р., 27.01.2022р., 22.04.2022р.;

· засідання батьківської ради 04,11. 2021р.;

· на виробничій нараді 29.11.2021р., 16.03.2022р.

За звітний період в закладі нещасних випадків виробничого характеру з дітьми та працівниками під час освітнього процесу роботи та не було.

Доцільно відмітити, що усі приміщення знаходяться у зразковому по-рядку та чистоті, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234

Відповідно Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974 в закладі дошкільної освіти, мною виданий наказ від 04.01.2022 № 08р «Про організацію роботи в ЗДО з питань пожежної безпеки». Цим наказом призначені відповідальні за протипожежний стан будівель та приміщень закладу, затверджений склад комісії по протипожежній безпеці. Комісія з протипожежної безпеки здійснює перевірку всіх приміщень закладу, електро-обладнання на стан протипожежної безпеки із складанням відповідних актів згідно затвердженого графіку (щоквартально).

Мною виданий наказ від 27.10.2021 № 132р «Про проведення Тижня безпеки дитини в ЗДО», яким затверджено плани проведення тижня безпеки. У період Тижня було проведено практичне відпрацювання дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації: «Пожежа на пральні ЗДО».

Головними завданнями заходу були:

· формування навичок здорового способу життя, громадського світогляду і громадської позиції підростаючого покоління щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, у тому числі особистої та пожежної безпеки.

Впродовж Тижня збагачувалось знання дітей про пожежну безпеку. Вихователі груп проводили бесіди за темами «Щоб вогонь не завдав біди, будь обережним з ним завжди», «Я – частинка живої природи», «Що шкідливо», «Що таке здоров’я», «Засоби масової інформації» «Один вдома». Ці бесіди супроводжувалися сучасним наочним матеріалом. Широко використовувалися елементи рятувального спорядження. Дошкільникам навчальний матеріал подавався в іграх, лялькових виставах, а саме: «Лікар Айболит», «Аварія», «Добро – зло». Темі вогню було присвячені спортивні змагання «Ми весела дітвора», «Команда рятівників поспішає на допомогу» в яких активну участь взяли діти, педагоги, батьки. Підсумком тижнів було виготовлення тематичних виставок «Небезпечні речі для малечі», «Державна служба з надзвичайних ситуацій очима дітей» та «Обери життя».

Заклад дошкільної освіти забезпечений протипожежним інвентарем: вогнегасники, пожежний щиток, має місце наочна агітація про дії на випадок пожежі.

З працівникам закладу дошкільної освіти систематично проводжу вступні, планові та позапланові інструктажі з правил протипожежної безпеки, які реєструються у відповідному журналі.

Працівники закладу дотримуються правил протипожежної безпеки.

Приписи інспекторів з охорони праці, пожежного нагляду, СЕС, які не потребували великих додаткових фінансових коштів, виконую вчасно в установлені терміни. Слід зазначити, згідно припису у 2021 році, за бюджетні кошти, було встановлено протипожежну сигналізацію.

В закладі мною виданий накази від 20.12.2021 № 151р «Про дотримання правил безпечного облаштування території ЗДО та прилеглї території», 05.01.2022 № 27р «Про дотримання працівниками закладу дошкільної освіти Інструкцій з організації охорони життя і здоров’я дітей», від 06.01.2022 № 33р «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму учасників освітнього процесу ЗДО» (затверджені Заходи для посилення профілактичної роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму на 2022 рік), від 24.01.2022 № 35р «Про проведення додаткових заходів в дошкільному навчальному закладі», від 26.01.2022 № 37р «Про проведення додаткових заходів в ЗДО у разі виникнення надзвичайних ситуацій», від 28.01.2022 №41р «Про посилення пропускного режиму на територію закладу дошкільної освіти», від 17.02.2122 «Про організацію роботи у 2022 році щодо збереження та зміцнення здоров’я вихованців ЗДО та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до перебування в ньому дітей», від 28.02.2022 №50р «Про заходи безпеки та недопущення НС а ЗДО в умовах правового режиму воєнного стану», від 19.04.2022 № 59р «Про проведення навчання з працівниками ЗДО щодо виникнення хімічної загрози». Відповідно цих наказів, в закладі дошкільної освіти створюю максимально безпечні умови перебування працівників та дітей в оточуючому середовищі та проводжу систематично робота з цієї проблеми.

На виконання завдань нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та ком-плексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в закладі я здійснюю значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації освіт-нього процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної пове-дінки за будь-яких умов і ситуацій.

Доцільно відмітити ефективність роботи педагогічного колективу зак-ладу в напрямку недопущення травматизму вихованців під час освітнього процесу.

Педагогічним колективом та всіма робітниками закладу проводиться планомірна робота щодо профілактики дитячого травматизму згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності, що є однією з провідних завдань моєї роботи.

Роботу педагогічного колективу та сім’ї спрямовую на забезпечення сприятливих умов для формування у дітей здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Роботу з цього питання проводжу в таких напрямках:

· формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності у дітей;

· контрольно-корегуюча робота з безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей в закладі дошкільної освіти з педкадрами;

· співпраця ЗДО з родиною.

Я, як керівник, сприяю створенню належних умов для формування у дітей здорового способу життя та безпека життєвіяльності в кожній віковій групі. Робота з дітьми проводилась у таких напрямках:

· «Формування у дітей знань про особисте здоров’я»;

· «Дитина і природа»;

· «Дитина і вулиця»;

· «Особиста безпека».

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів разом з вихователем-методистом проводжу педагогічні ради, методичні за-няття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи за тема-ми «Зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення цінності власного життя», «Формування культури здорового способу життя дитини дошкільного віку як один із основних напрямів реалізації Базового компоненту дошкільної освіти» тощо.

Вирішуючи проблему збереження й охорони життя дітей та працівник-ків закладу дошкільної освіти працюю за наступними напрямами роботи:

· створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, вихованців закладу;

· підвищення ефективності освітнього процесу з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;

· поглибити теоретичні знання та закріпити навички вихователів щодо фор-мування у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров’я, життя;

· пропонувати здоровий спосіб життя серед дітей і батьків;

· інтегрувати родинне і суспільне виховання з проблеми безпеки життєдіяльності.

Слід зазначити, що 2021 – 2022 н.р. випадок травматизму з учасникам освітнього процесу ЗДО – не було.

Доцільно відмітити, що відсутність за останні роки виробничого травма-тизму серед учасників освітнього процесу свідчить про якість проведення роботи по БЖД та профілактики небезпечних ситуацій, правил техніки безпеки.

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, забезпечую виконання вимог з техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежної безпеки, поперед-ження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтую електрообладнання на харчоблоці, у пральні, для попередження травматизму серед дітей систематично перевіряю спортивне обладнання. Активно впроваджую в практику роботи програму «Один вдо-ма», проводжу конкурси малюнків «Вогонь добрий, вогонь злий», «Зелений вогник», «Бережи здоров’я малюк!», «Небезпечні речі для малечі». Впродовж року проводяться «Дні охорони праці», декада охорони зору, «День здоров’я», Місячник безпеки дитини та Місячник безпеки дорожнього руху.

Відповідно до чинного законодавства України в закладі дошкільної освіти проводжу роботу щодо соціального захисту дітей: Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенції ООН про права дитини», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Закону України «Про дошкільну освіту», Національної програми «Діти України», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

В закладі дошкільної освіти проводжу роботу щодо соціального захисту дітей відповідно до чинного законодавства України: Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенції ООН про права дитини», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Закону України «Про дошкільну освіту», Національної програми «Діти України», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

В дошкільному закладі є в наявності дані про дітей-сиріт та інші категорії дітей пільгового контингенту.

Основне завдання працівників закладу є – створити благотворну атмосферу в закладі дошкільної освіти для перебування таким дітям, які потребують особливої уваги. Для них вирішальну роль відіграють взаємини з людьми, що виховують цих дітей, які неодмінно повинні бути позитивними. Тільки справжня щира любов та повага одне до одного сприяє позитивному вихованню дитини. Враховуючи ці вимоги я будую робота в ЗДО з дітьми та їх опікунами

Доцільно відмітити, що був здійснений патронат на дому дітей пільго-вих категорій, з укладанням відповідних актів, з метою знайомства з умовами проживання. Встановлено, що умови проживання дітей задовільні.

В ЗДО було проведене тестування педагогів груп на виявлення рівня знань індивідуально-типологічних особливостей дитини. З метою виявлення статусу дитини в групі було проведене діагностичне обстеження за методи-кою соціометрії Яна Коломенського. Результат соціометрії показав, що діти відносяться до групи прийнятих дітей. Це свідчить про те, що у дітей достат-ній рівень комунікативних навичок. На це вказує і достатня кількість друзів в колективі однолітків. За необхідністю з вихованцями даної категорії практик-ним психологом проводяться коррекційні заняття.

Слід зазначити, що я направляю роботу вихователів на встановлення особистісних відносин з дитиною, налагодження стосунків з однолітками, вивчення індивідуальних особливостей. Весь педагогічний колектив ЗДО приділяє особливу увагу дітям, здійснюючи індивідуальний підхід до них.

Діти пільгових категорій безкоштовно отримують невеличкі подарунки до Дня народження та Новорічних свят, організовані відвідування лялькових вистав, перегляд фільмів та мультфільмів відбуваються безкоштовно.

Згідно річного плану з сім’ями дітей пільгових категорій в ЗДО прово-диться відповідна просвітницька робота:

· консультації «Із думкою про дитину, або з чого починається процес адаптації», «Сім’я та трудове виховання дитини», «Особиста безпека дитини. Про що треба пам’ятати завжди», «Сім’я – колиска здоров’я дитини»;

· тренінги «Якби ви вчинили»;

· практичне заняття з елементами тренінгу на тему «Татові справи – матусіни справи»;

· тести «Чи знаєте ви свою дитину»;

· бесіди «Батьки – перші вихователі», «Здоровий спосіб життя в родині і дітсадку», «Що важливо знати про дитину, щоб зрозуміти її».

В закладі дошкільної освіти виданий наказ від 31.12.2022 № 158р «Про звільнення від плати за харчування дітей в закладі дошкільної освіти» цім наказом звільнено від плати за харчування 19 дітей пільгових категорій. На сьогоднішній день в ЗДО – 23 дитини пільгових категорій.

Я, як керівник ЗДО забезпечую своєчасне виявлення, облік та система-тичну перевірки умов утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Списки дітей сиріт та дітей, позбавле-них батьківського піклування, подаються до територіального відділу освіти Хортицького району. У 2021-2022н.р. в ЗДО дітей – сиріт немає, є 2 дитина позбавлена батьківського піклування, багатодітних 15 дітей (15 сімей).

Систематично аналізую стан роботи щодо забезпечення прав, свобод та соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання на нарадах. Звіти про роботу з цією категорією дітей подаю до ТВО Хортицького району вчасно.

Слід відмітити, що працівники ЗДО отримують премію з економії фонду заробітної плати та подяки з занесенням в Трудову книжку за сумлінну та якісну роботу по вихованню підростаючого покоління.

Ефективність управлінської діяльності керівника дошкільного закладу залежить від розуміння і ґрунтовності здійснення управлінських функцій. В дошкільному навчальному закладі створена відповідна система органів управління до складу якої входять:

· Рада ЗДО; батьківські ради груп та батьківська рада ЗДО; профспілковий комітет; педагогічна рада; загальні батьківські збори та члени трудового колективу.

Створено органи самоврядування діяльності ЗДО:

· комісія з атестації педагогічних працівників; комісія з охорони праці; комісія з надзвичайних ситуацій; комісія з розслідування нещасних випадків; комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей; комісія з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності; комісія з обстеження приміщення ЗДО; громадський контроль з питань харчування, комісія за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування продовольчої сировини); бракеражна комісія.

Я, як керівник дошкільного закладу, координую роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги наказів з кадрових питань і наказів з основної діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу освітньої роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад. Відповідно до річного плану було проведено 4 засідання педагогічної ради:

· «Формування у дітей позитивного ставлення до праці людей», «Формування основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності дошкільників», «Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності», «Про завдання діяльності педагогічного колективу».

· Виробничі наради проводяться за річним планом. Актуальні питання (ознайомлення з працею та професіями дорослих як засіб формування життєвої компетентності дошкільника, формування у дошкільників життєвої позиції щодо власної безпеки життєдіяльності, підсумки адаптаційного періоду, запобігання травматизму, харчування дітей, тощо), які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі.

За допомогою різних видів здійснюється вивчення стану освітнього процесу, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, тестування, анкету-вання педагогів та батьків, аналіз відкритих заходів, взаємовідвідування, контрольних зрізів ЗУН дітей, аналіз стану здоров’я дітей. За результатами вивчення освітнього процесу формулюються висновки, складаються пропо-зиції та надаються рекомендації.

Відповідно до річного плану роботиу 2021 – 2022н.р. заплановано ряд перевірок, а саме: 3тематичні перевірки та 1комплексно-цільова. У зв’язку з введенням воєнного стану з 24.03.2022 року в ЗДО було призупинено освітній процес, тому в цьому навчальному році було проведено лише 2 тематичні перевірки. Перевірки, які були проведені показали, що вихователі усіх груп з відповідальністю ставляться до підготовки та проведення занять, в своїй роботі використовують інноваційні технології, враховують потреби і можливості дітей. За підсумками перевірок складено довідки та накази, надані методичні рекомендації. Організаційна робота проходила більш опе-ративно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю оперативно-оглядового та порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дошкільного закладу.

За наслідками навчального року заслуговує на увагу робота наступних педагогів: Онищенко Н. О., Марценюк Н.О., Драчук Л.В., Бациної І.Ю., Подковаліхіної І.Ю., Соболевої Н.І., Буленкової Н.К.

Управлінські рішення та мої дії в поточному році в закладі дошкільної освіти були спрямованні головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання завдань:

1. Написання освітньої програми закладу дошкільної освіти.

2. Робота над програмою розвитку закладу дошкільної освіти.

3. Складення бюджетного запиту на 2022 рік.

4. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.

5. Організація заходів з реалізації інновацій у освітньому процесі.

6. Висвітлення інформації на власному сайті закладу № 228 «Срібне копит-це» та офіційній сторінці у Facebook. Зміст сайту постійно оновлюється і містить корисну та цікаву інформацію, що допомагає створювати позитивний імідж нашого закладу дошкільної освіти.

7. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду було п’ять письмових звернення, на які надані відповіді у встановлений термін, на особистому прийомі директора були 237 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення документів пільгових категорій батьків на безкоштовне харчування дітей в закладі, влаштування дитини до дошкільного навчального закладу, організація харчування дітей, фізкультурно-оздоровча робота в закладі дошкільної освіти, адаптація дитини до умов закладу, благодійна допомога, робота закладу в оздоровчий період медичний огляд дітей.

Забезпечення охорони праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей є одним з моїх пріоритетних напрямків роботи, як керівника дошкільного закладу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводяться випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та групових кімнатах.

Слід зазначити, що на протязі року в закладі дошкільної освіти дотримувались вимоги з охорони праці, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Відповідно до річного плану проводилась активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму (за звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано), пропаганда здорового способу життя серед батьків.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування прогнозування відкритості та прозорості відбувалось через загальні батьківські збори, засідання батьківського ради та Ради ЗДО.

Батьківські збори та засідання батьківської ради проводяться відповідно до річного плану. Зміст зборів різноманітний, згідно річних завдань розглядаються питання які є актуальними. Відповідно встановлених зразків ведуться протоколи батьківських зборів та засідань батьківської ради.

В період між загальними зборами колективу та батьків і виробничих нарад в дошкільному закладі діє Рада ЗДО на якій розглядаються та заслухо-вуються різні питання: аналіз захворюваності дітей, використання бюджет-них та позабюджетних фондів, аналіз харчування, стан виконавської дисцип-ліни, стан роботи з зверненням громадян. Батьки дітей є активними учасни-ками Ради ЗДО.

В закладі дошкільної освіти є секретарі Ради ЗДО, батьківських зборів, батьківської ради, які оформляють протоколи проведення засідання Ради ЗДО, батьківських зборів та батьківської ради. Протоколи Рад ЗДО, батьків-ських зборів та батьківської ради розкривають зміст повістки денної, написа-ні відповідно до форми написання протоколів, поаркушно пронумеровані, прошиті.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним із пріоритетних напрямів ді-яльності моєї роботи. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів робо-ти, які дозволяють мені урахувати актуальні проблеми батьків, участі батьків в управлінні закладом. Я, як керівник, підтримую бажання батьків поповню-вати знання, необхідні для виховання і оздоровлення дітей.

Слід відмітити, що в закладі дошкільної освіти вивчається соціальний стан сімей. Результати вивчення соціуму показав, що за останній рік змінився соціальний статус батьків та їх матеріальне забезпечення у гіршу сторону на 2%.

Батьки вихованців закладу є активними учасниками освітнього процесу. Активно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей допома-гають різні форми роботи з батьками. За останній рік, при вирішенні завдань річного плану, включали питання оцінки роботи колективу та пропозицій з удосконалення діяльності закладу батьками наших вихованців. Щорічне анке-тування батьків про рівень задоволеності роботою закладу дошкільної освіти показало, що 93% батьків задоволені роботою закладу. Слід зазначити, що в закладу відсутні скарги щодо його роботи. Заклад дошкільної освіти користу-ється попитом в районі.

Форми роботи з батьками є: фронтальні, групові, індивідуальні. Поряд із традиційними відкритими показами для батьків, свят, розваг, контрольно-підсумкових, занять ми запрошували батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, сприяла зміцненню авторитету дитячого садка серед родин наших вихованців.

Опитування батьків показало, що батьки закладу вважають найбільш ефективною формою роботи: День телефонного зв’язку – телефон довіри, який працює кожний останній вівторок місяця, День відкритих дверей он-лайн та внесення пропозицій до «Скриньки довіри».

Аналіз проведення батьківських зборів та засідань батьківського комітету, за останній рік, показав, що батьки визнали найактуальнішими такі форми роботи, а саме: «Пріоритетні напрями роботи дошкільного закладу на 2021 – 2022 н.р.», «Психологічні особливості розвитку самостійності дітей у трудовій діяльності» (інформаційна панорама).

Аналіз книги звернень громадян за останній рік свідчить, що найбільш актуальними питаннями, за якими зверталися батьки, були: електронна реєстрація до закладу дошкільної освіти, влаштування дітей до закладу, харчування дітей, оформлення документів на безкоштовне харчування дітей в закладі, рівень підготовки дітей до школи, медичний огляд дітей, адаптація дитини до умов закладу, спілкування дитини в родині, профілактика ковіду тощо.

Результатом спільної та чіткої роботи працівників закладу з груповими батьківськими радами в закладі дошкільної освіти зроблені косметичні ремонти в усіх групах, коридорах, кабінетах та придбане необхідне обладнання.

Слід зазначити, що ЗДО особлива увага приділялась роботі з опікунами дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З даною катего-рією проводилась відповідна робота.

В закладі дошкільної освіти здійснювалась цілеспрямована робота по виявленню дітей та сімей, які підпадають під категорію «неблагополучні». Вивчивши умови проживання дітей закладу, виявили, що в цьому році дітей цієї категорії немає. Батьків і педагогів нашого закладу хвилює питання не тільки зміцнення здоров’я дітей, а й формування у них здорового способу життя та валеологічної свідомості.

В закладі дошкільної освіти працює консультпункт за замовленнями (першої середи кожного місяця), робота з моніторингу виявлення розвитку психічних процесів (за замовленням).

Доцільно відмітити, що за моїми порадами, в кожній віковій групі, оформлені куточки для батьків за такими рубриками: «Як сонечко встане», «Ми ростемо», «Поради дає лікар», «Наші заняття», «У нас працюють», «Хто сьогодні молодець» тощо. До уваги батьків пропонуються папки-пересувки за різними тематиками та консультпункт онлайн в групах Viber:

· Нормативно – правове забезпечення дошкільної освіти,

· Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти;

· Безпека життєдіяльності та пожежна безпека;

· Адаптація дітей;

· Ігри для батьків і дітей;

· Проблеми маленьких дітей;

· Здоров’я ваших дітей;

· Право, правило, обов’язок.

Я, як керівник закладу, планую та проводжу роботу разом з батьками щодо забезпечення якісної організації проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів; свят, змагань, Днів здоров’я, розваг.

Дні здоров’я («Чистенький, гарненький», «Геть хвороби!», «Друзі мого здоров’я», «Здоров’я дитини багатство родини», «Помічники здоров’я» та ін.), фізкультурні свята та розваги сприяють оздоровленню дітей та розвитку їх рухової сфери.

При проведені сімейних свят: «Щасливе дитинство», «День народження Осені», «Як на світо Новий рік…», намагаюся зближати батьків та педагогів, сприяти підвищенню рівня освітнього процесу в закладі та сім’ї.

Для просвітницької роботи з батьками в кожній групі закладу оформлено стенд «Бережіть здоров’я дітей», діє скринька довіри. Стали традиційними родинні заходи «У родинному колі», «Родина – мов колиска золота», «Зіркова година зоряної родини», «Батьківські зустрічі», де відбувається обмін досвідом з сімейного виховання.

З метою пропаганди здорового способу життя та впровадження куль-турно-просвітницької роботи організувала в закладі дошкільної освіти лекто-рії «Здоров’я», спільні свята та розваги з батьками, Дні відкритих дверей, День телефонного зв’язку, виставки за темою «Вчимося берегти своє життя», проведення загальних батьківських зборів.

Активно залучаю батьків до вирішення спільних проблем закладу, до управління його діяльністю, до співпраці за допомогою проведення сучасних форм та методів роботи з батьками, а саме: педагогічних факультетів, ділових ігор, конкурсів, виставок та ін. На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядаю питання удосконалення роботи закладу, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання.

Безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками передбачають закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», які визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття.

В закладі дошкільної освіти з батьками проводяться різні форми роботи, проте наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок освіти на низькому рівні, що потребує в наступні роки удосконалення.

На виконання закону України «Про звернення громадян», впродовж звітного періоду у ЗДО № 228 проводиться наступна робота:

· В ЗДО виданий наказ від 04.01.2022 № 24р «Про організацію роботи закладу дошкільної освіти щодо виконання Закону України «Про звер-ненням громадян у 2022 році», яким поставлено за необхідне адмініст-рації ЗДО;

· Наказом ЗДО від 04.01.2022 № 25р «Про призначення відповідальних з ведення документації за зверненнями громадян та надання інформації до центру зайнятості працівників ЗДО». Відповідальними особами призначені: вихователь-методист Гавловська О.Г. за надання інформації до центру зайнятості прийнятих працівників та музичний керівник Лифаренко В.В. за ведення документації за зверненнями громадян;

· На поточний 2021 рік був затверджений графік особистого прийому громадян адміністрацією ЗДО (наказ ЗДО від 04.01.2021 № 25р), з ним ознайомлений педколектив та батьки дітей, які вже відвідують ЗДО, (є відповідна інформація на стендах в холі ЗДО та в групових куточках для батьків);

· Виконання затвердженого графіку особистого прийому громадян суворо контролюється як директором, так і дорадчими органами управління;

· В ЗДО ведеться журнал звернень, пропозицій та скарг громадян;

· З метою організації якісної системи виконання Закону України «Про звернення громадян» щороку проводиться ознайомлення працівників ЗДО з нормативно-розпорядчими документами та чинного законодавства (1-й квартал 2022р.).

· Адміністрація ЗДО особливу увагу при прийому громадян приділяє звернення громадян із соціальних категорій: інвалідів, пенсіонерів, ветеранам ВВВ та праці, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям та іншим категоріям соціально незахищених верст населення.

Питання, що пов’язані з роботою із зверненням громадян розглядалися на управлінській нараді 23.09.2022р., 29.04.2022р., 31.05.2022р.; на загальних зборах колективу та батьків 02.09.2021р.; на виробничій нараді 01.12.2021р.; на засіданні Ради ЗДО 22.10.2021р; за такою тематикою:

1. Моніторинг захворюваності дітей за 2021 рік та організація проведення профілактичних заходів у ЗДО.

2. Результативність роботи з профілактики травматизму учасників освітнього процесу та стан ОП та БЖД за 2021 рік.

3. Організація харчування дітей в ЗДО відповідно Інструкції з організації харчування дітей та примірного чотиритижневого меню.

4. Робота щодо профілактики захворюваності дітей на COVID грип та ГРВІ.

5. Про стан виконання заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою, проведення з сім’ями просвітницької роботи.

6. Створення безпечних умов праці та життєдіяльності дітей в ЗДО. Дотри-мання правил техніки безпеки, охорони праці.

7. Про організацію роботи щодо покращення стану здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до їх перебування в ЗДО.

8. Аналіз харчування дітей в ЗДО відповідно Інструкції з організації харчу-вання дітей. Виконання показників харчування в ЗДО за 2021 рік, за І квартал 2022р.

9. Аналіз захворюваності дітей за 2021 рік, за І квартал 2022 року.

10. Виконання Закону України «Про звернення громадян та усунення причин і умов, що їм сприяють».

11. Санітарно-епідемічний режим в ЗДО. Просвітницька робота з батьками щодо охорони життя і здоров’я дітей.

12. Профілактика кишкових захворювань, отруєння ягодами та грибами.

13. Про встановлення плати для батьків до перебування дітей у закладі дош-кільної освіти. Стан батьківської оплати в ЗДО.

14. Зарахування дітей в ЗДО.

15. Стан роботи із зверненням громадян, роботи щодо запобігання право- порушень, зловживань та хабарництва.

16. Організація харчування та виконання норм харчування в ЗДО. Виконання вимог Інструкції з організації харчування.

17. Підсумки адаптаційного періоду в ЗДО та надання відповідних рекомен-дацій.

18. Стан роботи щодо забезпечення виконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»є

19. Використання бюджетних та позабюджетних фондів за 2021 рік.

20. Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

21. Підготовка ЗДО до зимового періоду.

22. Щодо попередження насильства та боулінгу в дошкільному навчальному закладі.

Найбільш гострими проблемами були:

- організація харчування дітей в ЗДО;

- звільнення від сплати за харчування дітей пільгових категорій;

- влаштування дітей до ЗДО;

- робота ЗДО в зимово-весняний та осінньо-зимовий період;

- психологічний мікроклімат в колективі дітей;

- фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО;

- працевлаштування та звільнення;

- робота щодо запобігання правопорушень, зловживань та хабарництва;

- адаптація дитини до умов ЗДО;

- благодійна допомога;

- надання відпусток працівникам;

- рівень розвитку пізнавальної та емоційної сфери дітей.

Вирішення всіх визначених звернень базуються на дотриманні адмініс-трації чинного законодавства та юридичних документів. За звітний період порушень з боку адміністрації у розгляді звернень не виявлено. Всі питання з якими звертались громадяни вирішувались адміністрацією ЗДО, повторних звернень не було.

На особистому прийомі директора було 237 особи. У продовж звітного періоду було п’ять письмових звернень, на яке надана відповідь у встановлю-ний термін. Пропозицій, колективних звернень, скарг за звітній період не було.

Для підвищення стану виконавської дисципліни всіх учасників освіт-нього процесу під час виконання доручень щодо розгляду порушених питань із зверненням громадян у звітний період були проведені управлінські, інструктивні, оперативні наради за такою тематикою:

· Вимоги до організації роботи зі зверненнями громадян в поточному році;

· Аналіз результативності дій адміністрації на звернення громадян;

· Стан виконавської дисципліни учасників освітнього процесу для забезпечення результативності розгляду звернень громадян.

Звернень, розглянутих з порушенням терміну виконання доручення, у тому числі з порушенням контрольних термінів, визначених контролюючим органом та чинним законодавством України не виявлено.

Ефективною формою роботи в ЗДО із зверненням громадян вважаємо День телефонного зв’язку – телефон довіри, який працює кожний останній вівторок місяця. Звернувшись за телефоном, батьки завжди отримують відповідь на своє звернення. Також працює в ЗДО «Скринька довіри», де батьки висловлюють свої побажання та поради.

За наслідками контролю у відповідних підпорядкованих структурних підрозділах стан роботи із зверненням громадян на належному рівні. Своє-часно надається допомога посадовим особам, що відповідають за цю роботу. З метою організації якісної системи виконання Закону України «Про звер-нення громадян» у ЗДО проводиться апаратне навчання (1 раз у квартал) із питань вивчення нормативно-розпорядчих документів та чинного законодав-ства.

Інформування батьківської громадськості відбувається через загальні збори, офіційний сайт ЗДО, інформаційні стенди: «Інформаційний вісник», «До уваги батьків», «Це цікаво знати », в дні відкритих дверей – кожний другий вівторок місяця

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, позитивно реагую на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, Радою ЗДО, батьками, працівниками.

Директор Любов ГОТОВЕЦЬ

Кiлькiсть переглядiв: 1109

Коментарi