• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Річний звіт діяльності закладу дошкільної освіти

Виртуальное общение — О самом интересном

З в і т
керівника ДНЗ № 228 Готовець Л.О.
про свою діяльність перед педагогічним
колективом та батьками на загальних
зборах педагогічного колективу та батьків
17.06.2020 року

Я, як керівник закладу дошкільної освіти (ясел – садока) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області, працюю за Статутом дошкільного навчального закладу, затвердженим рішенням Запорізької міської ради № 37 від 31.11.2016р. В своїй діяльності забезпечую реалізацію державної освітньої політики, дотримуюсь державних стандартів дошкільної освіти.

Всю діяльність закладу дошкільної освіти підпорядковую відповідно законодавства України про дошкільну освіту, в основі якого є: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами від 29.07.2015 № 503), інші нормативно – правові акти.

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти в визначених законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечую рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад, власного Статуту, нормативно-правових актів.

Діяльність закладу дошкільної освіти здійснюю у межах Статуту відповідно до річного плану, який схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу.

Структура закладу дошкільної освіти відповідає нормативним документам.

Будинок закладу дошкільної освіти типовий, розрахований на 12 груп. На сьогодні в ДНЗ – 208 дітей, функціонує 11 груп:

3 групи - 3 року життя. 2 групи - 5 року життя,

3 групи - 4 року життя, 3 групи - 6 року життя,

Відповідно до законодавства України замовником встановлюється режим роботи закладу та тривалість перебування в ньому. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Групи працюють за наступним графіком роботи:

 • 11 груп з 12-годинним перебуванням дітей: 6.30 - 18.30

Відповідно ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» забезпечую показники наповнюваності груп. При встановлених нормативах наповнюваності дітей до 3-х років (15) показник фактичної наповнюваності становить 18-20 дітей, для дітей від 3 до 6 років (20) – 25-26 дітей. Наповнюваність дітей раннього віку та дітей молодшого дошкільного віку в групах вища ніж наповнюваність дітей в групах старшого дошкільного віку. Це зв’язано з ростом народжуваності дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

Аналіз стану мережі за останній рік в закладі дошкільної освіти № 228 дозволяє визначити таку тенденцію: контингенту дітей в цьому навчальному році зменшився, проте наповнюваності груп перевищена за нормативні вимо-ги показників.

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття.

Доцільно відмітити, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, проте частина дітей не відвідує дошкільні навчальні заклади, у яких максимально забезпечується системний підхід до реалізації завдань дошкільної освіти. Здійснюється планомірна підготовка дітей до школи впродовж усього дошкільного дитинства з урахуванням вікових, індивідуальних можливостей та новоутворень кожного вікового етапу.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного закладу» та Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 24.05.2019 № 228 «Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують заклади дошкільної освіти, у 2019-2020 навчальному році» мною був виданий наказ по ДНЗ від 05.08.2019 № 101-р «Про організацію роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальний заклад у 2019–2020 н.р.» затверджені заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою та була створена робоча комісія з обліку дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти.

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, створила систему роботи із соціумом, розробила заходи, спрямовані на збереження та розвиток дошкільної освіти. Відповідно до цього працівниками ЗДО № 228 щорічно (кожний квартал) здійснюється у межах закріпленого мікрорайону інформаційний блок заходів для ознайомлення населення з ЗДО району, їх направленістю та змістом дошкільної освіти (проведення з батьками дітей дошкільного віку консультацій щодо розвитку та виховання дітей-дошкільників та запрошення до здобуття дитиною освіти в дошкільних навчальних закладах). Всі ці заходи допомагають своєчасно вивчити запит батьків на освітні послуги, спланувати консультативну допомогу, здійснювати прогнозування щодо контингенту на наступний навчальний рік. У 2019-2020 навчальному році в закладі дошкільної освіти продовжують працювати служби швидкого реагування на звернення батьків діти, яких не відвідують заклад:

- «Служба довіри для батьків» (щовівторка з 16.00 до 18.00, де по телефону батьки мають можливість отримати відповіді на свої питання щодо виховання та розвитку дітей дошкільного віку);

- «Скринька довіри» (в батьківському куточку на 2-му поверсі), де батьки звертаються до працівників ЗДО зі своїми питаннями, думками, проблемами, проханнями, пропозиціями.

Слід зазначити, що в ЗДО працює «Центр сімейних розваг» (родинні свята – 2 рази на рік), консультпункт за замовленнями (другого вівторка кожного місяця), робота з діагностування дитини на рівень розвитку психічних процесів (за замовленням).

Через розміщення рекламних оголошень в поліклініках та на будинках організовую залучення до здобуття дошкільної освіти.

Я, як керівник, сприяю організації та проведенню Днів відкритих дверей для батьків діти, яких не відвідують заклад, де вони можуть познайомитися із роботою закладу дошкільної освіти, а саме: режимом роботи групи, освітнім процесом з дітьми та графіком роботи консультпунктів. На протязі року для батьків дітей, які не відвідують заклади дошкільної освіти та батьків вихованців ЗДО працюють: штаб батьківської турботи, день відкритих дверей – 2-й вівторок місяця, школа молодих батьків, день телефонного зв’язку – телефон довіри та ін. Під час зустріч з батьками роз’яснюється можливість короткочасного перебування дітей в групах ЗДО.

Також намагаюся залучати батьків і дітей, які не охоплені дошкільною освітою, до прийняття участі в сімейних та спортивних святах за темами: «Сюрпризи осені», «Ми танцюємо круг ялинки, зустрічаємо рік новий!», «Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп’ят», тематичних виставках робіт дітей та батьків за темами: «Осіння палітра», «Візерунки зими», «Планета здоров’я» та ін.

Анкетування батьків дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти на тему: «Чому ваша дитина не відвідує заклад дошкільної освіти» показала, що з 23 батьків – 22 % не бажають розлучатися з дітьми і віддавати їх на повний день до ЗДО. Бесіди з ними показали, що 96% батьків хочуть бути учасниками освітнього процесу, але потребують педагогічної та психологічної допомоги з боку закладу. Проблемою є й те, що 34 % батьків мають високий рівень тривожності щодо важкої адаптації дітей. Аналізуючи дану ситуацію, можна сказати, що рівень компетентності батьків щодо виховання й розвитку дітей дошкільного віку, є недостатнім.

Аналізуючи проведену роботу ЗДО можна зробити висновок, що проведення консультацій на тему «Перші дні в садку, як допомогти дитині», відкритих заходів: заняття з трудової діяльності «Усякому праці легка «Від зернятка пшениці до смачної паляниці», вечорів розваг «Садок скликає дітлахів», «Спритні козачата», свят «Сюрпризи осені», «Ми танцюємо круг ялинки, зустрічаємо рік новий!», усного журналу для батьків «Корисні поради дає лікар», школи молодих батьків «Граємо дитиною всією родиною» батьки усвідомили необхідність отримання дошкільної освіти своєю дитиною. В наслідок проведеної роботи, всі діти п’ятирічного віку, які терторіально відносяться до нашого дошкільного закладу, відвідують ЗДО або курси підготовки дітей до школи.

Для просвіти батьків дітей, яких не відвідують заклади дошкільної освіти, за планом ЗДО проводяться слідуючи заходи: «Усний журнал для батьків», «Школа молодих батьків та вихователів раннього віку», «Штаб батьківської турботи», День відкритих дверей, консультпункти, консультації для батьків, на яких вони можуть отримати інформацію з різних питань, що їх цікавлять.

Наслідками проведеної просвітницької роботи стало те, що рівень тривожності батьків щодо важкої адаптації дітей знизився на 17 %, а рівень компетентності батьків значно підвищився.

Згідно до соціально-педагогічних потреб сімей (для батьків, які вирішили виховувати дитину вдома) в дошкільному закладі працює консультаційний пункт, на якому спеціалістами ЗДО надаються консультації батькам за різними тематиками. З метою залучення сімей до освітнього процесу, в ЗДО розроблені:

 • план-заходів забезпечення конституційних прав і державних гарантів щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку на 2019-2020 н.р.;
 • план роботи консультпунктів з батьками діти, яких не відвідують заклад дошкільної освітина 2019-2020 н.р.

Аналіз стану мережі за останній рік в ЗДО дозволяє визначити такі позитивні тенденції:

 • високий попит батьків щодо влаштування дітей до закладу дошкільної освіти;

Проблема:

 • низький рівень просвіти батьків, діти яких не відвідують заклад дошкільної освіти, щодо необхідності отримання дошкільної освіти;
 • перевищення за нормативні вимоги показників наповнюваності груп.

Основною причиною виникнення цих проблем є:

 • низький рівень компетентності батьків щодо виховання й розвитку дітей дошкільного віку.

Відповідно до «Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.18 № 372 та вимог чинних програм виховання та розвитку дітей дошкільного віку затверджених міністерством освіти і науки обладнаний методичний кабінет закладу.

В закладі дошкільної освіти я, як керівник, створюю належні умови для професійного зростання педагога. Методичний кабінет ЗДО відповідає вимо-гам програми нормативних документів, враховуючи зміст програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», за якими працює ЗДО, сучасні підходи, новітні тенденції у змісті і технологіях освітньої та оздоровчої роботи з дітьми.

Слід зазначити, що книжковий фонд бібліотеки закладу дошкільної освіти поділений на чотири підрозділи: методична література, журнали, газети з каталогом статей з актуальних питань дошкільного виховання; дитяча література (збірки казок, твори російських і українських класиків, дитячих поетів, письменників); новинки методичної літератури.

На допомогу педагогам, вузьким спеціалістам, в методичному кабінеті, є достатня кількість практичного матеріалу: серії занять, зразки планування роботи з дітьми, наочність, практичні рекомендації щодо роботи з дітьми та ін. В наявності навчально-методична література за розділами програми, періодичні видання, дидактичні посібники. Увесь матеріал упорядкований за розділами програми, основними напрямами роботи ЗДО, актуальними проблемами, темами та питаннями. За останній рік в методичному кабінеті було придбано: 5 примірників методичної літератури.

В методичному кабінеті зібраний матеріал з досвіду роботи педагогів ЗДО. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступу на педрадах, конспекти занять, сценарії свят; матеріали семінарів, семінарів-практикумів. У кабінеті зберігаються зразки перспективних планів роботи, конспекти окремих занять, сценарії свят, лялькових вистав тощо.

Методичний кабінет є творчою педагогічною майстерною в ЗДО, де педагог отримує практичну допомогу в організації роботи з дітьми.

Доцільно відмітити, що в ЗДО створюю умови щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, а саме: зібраний в достатній кількості практичний матеріал, систематично ведеться ознайомлення з методичними новинками, узагальнюється та впроваджується в практику кращій досвід роботи.

В ЗДО створюю умови для впровадження інноваційних педагогічних технологій відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 (із змінами МОН України НАКАЗ від 11.07.2017 № 994).

Слід зазначити, що впровадження нових технологій в освітній процес закладу дошкільної освіти передбачає наявність у педагога знань про:

 • сутність нової технології (її концептуальні засади, історію створення, авторів-розробників, проблеми, о будуть вирішені);
 • теоретичне обґрунтування одержання запланованих результатів;
 • етапи засвоєння нової технології;
 • методи й прийоми, що засвоюватимуться педагогом у процесі впровадження нової технології.

Основними чинниками, які визначають інноваційний потенціал ЗДО є:

 • достатня матеріальна база, підготовка дидактичних матеріалів;
 • рівень професійної кваліфікації, освіти, стаж роботи педагогів;
 • можливості впровадження нововведень та контроль за процесом упровадження.

У методичному кабінеті закладу є в наявності: картотека передового педагогічного досвіду закладів дошкільної освіти територіального відділу освіти Хортицького району; досвіди роботи педагогів нашого закладу з інформаційними картами про перспективний педагогічний досвід; добірка інноваційних педагогічних технологій що впроваджуються у закладі в яких вказані назва інновації, проблема, мета, очікувані результати, методи і прийоми використання інновації.

Для впровадження інноваційних технологій в дошкільному закладі розроблені схеми де чітко вказана структура, завдання, зміст та форми інноваційної роботи в ЗДО.

Згідно схеми-алгоритму в практику роботи закладу впроваджуються інноваційні педагогічні технології, особливим є:

 • підготовка кадрів до впровадження;
 • отримання інформації про інноваційну технологію;
 • організація роботи дослідно-експериментальної групи.

В річному плані затверджені творчі групи за такими проблемами:

 • «Гра дошкільника»;
 • «Праця дошкільників».

Слід відмітити, що педагоги творчої групи «Гра дитини» здійснювали поглиблену роботу з даного питання. Вони працювали над розробкою пам’яток, методичних рекомендацій для вихователів та батьків щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку.

Результатом роботи творчої групи було те, що кожен вихователь отримав теоретичний та практичний матеріал: «Гра як засіб повноцінного розвитку дитини», «Гра в житті дошкільника», «Ігрові технології у формуванні соціальної компетентності дошкільників»

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: методичними рекомендаціями щодо організації та проведення роботи з ігрової діяльності дітей дошкільного віку; картотекою дидактичних ігор: з розвитку мовлення, логіко-математичного спрямування, з сенсорного виховання; картотека вправ з чарівними паличками Кюїзенера; картотекою дидактичних ігор з підручного матеріалу: ігри з прищіпок, мочалок, кришечок; картотекою рухливих ігор для всіх вікових груп тощо.

Були поповнені папки «Скринька порад ля батьків» консультативним матеріалом: «Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої гри», «Роль гри у розвитку і вихованні дитини», «Вплив пісочної терапії на гармонійний розвиток дитини», «Ігри з дітьми під час прогулянки».

В цьому році продовжила роботу проблемна творча група за темою: «Праця дошкільника». Доцільно відмітити, що в цьому навчальному році було зроблено акцент на розробку теоретичного та практичного матеріалу для допомоги педагогам в роботі з дітьми щодо трудового виховання.

Результатом плідної роботи творчої групи за темою «Праця дошкільників» було зроблена добірка та систематизація дидактичного матеріалу щодо трудового виховання дошкільника. Впродовж року було підібрано та систематизовано теоретичний матеріал за темою «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності». Кожен педагог отримав методичних рекомендацій, консультації, пам’ятки за темами: «Основи трудового виховання дошкільників», «Основні складові трудової діяльності дошкільника», «Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільника».

В 2019 році кожна вікова група проводила поглиблену роботу щодо поповнення «Скриньки порад для батьків» консультативним матеріалом та презентували результати своєї роботи на методичному занятті у січні місяці.

З метою надання практичної допомоги педагогам, методичний кабінет поповнено практичним та теоретичним матеріалом: «Організація трудової діяльності дошкільників», «Природа як джерело розвитку творчості в процесі художньої праці дітей дошкільного віку». Педагогами творчої групи зроблено добірку дидактичних ігор з теми «Праці дорослих». Поповнено консультативний матеріал для батьків: «Працелюбність формується в родині», «Маленькі поради про виховання маленьких помічників», «Як привчити дитину до порядку».

Анкетування педагогів на виявлення ставлення педагогів до нововведень показав, що 75% педагогів впроваджують інноваційні технології в освітній процес, а 25% педагогів не впроваджують в практику роботи інноваційні технології із-за небажання змінювання своїх форм та методів роботи, педагогів, які мають низький професійний рівень – немає.

В роботі з дітьми закладу ефективно застосовувалась теорія розв’язан-ня винахідницьких завдань ТРВЗ вихователями Грегуль В.М., Драчук Л.В., Онищенко Н.М. Педагоги впроваджують методичні рекомендації школи «Розвиток» м. Тернопіль «В світі гри та фантазії», які направлена на розвиток мислення, творчої особистості.

Вихователі Руденко О.І., Бацина Ю.А., Марценюк Н.О. впроваджують в роботу методику Л.Г. Петерсон, що сприяє підвищенню рівня знань дітей з формування елементарних здібностей та розвиток логічного мислення. Позитивно впливає на фізичний розвиток дитини вміле використання вихователями всіх груп «Методики пробудження М. Єфименка».

У 2019 – 2020 навчальному ріці в дошкільному закладі на стадії узагальнення – 4 досвіди, вивчення – 1 досвід.

В практику роботи з дітьми впроваджуються досвіди роботи колег закладу:

 • вихователя – методиста Гавловської О.Г. «Вплив методики ТРВЗ на розвиток творчого мислення»;
 • вихователя – методиста Гавловської О.Г. «Формування правової компетентності учасників освітнього процесу»;
 • вихователя – методиста Ощипко Н.Л. «Співпраця ДНЗ та сім’ї по формуванню у дітей соціального досвіду»;
 • вихователя – Марценюк Н.О. «Використання нетрадиційних методів малювання;
 • вихователя – Марченко В.І. «Формування у дітей логіко-математичної компетентності»;
 • музичного керівника – Лифаренко В.В. «Розвиток творчих здібностей у дітей за методикою К. Орфа».
 • вихователя – методиста Кононюк Л.І. «Виховання у дітей емоційних здібностей».

Мною та вихователем-методистом відслідковуються результати впровадження інноваційних педагогічних технологій: проводиться моніторинг впливу інноваційних технологій на розвиток дитини, результати фіксуються в спеціальних картах.

Аналіз роботи щодо впровадження інноваційної діяльності в закладі, показав, що не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи з діть-ми; налаштованість педагогів до гнучких змін розвивального середовища, не у всіх педагогів достатньо високий рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними технологіями.

Проблеми:

 • недостатнє практичне застосування набутих знань та новітніх технологій в освітньому процесі;
 • недостатній рівень використання інтерактивних форм роботи;
 • рівень професіоналізму і компетентності володіння інноваційними техно-логіями;

Основною причиною виникнення цих проблем є:

 • невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам;
 • не всі педагоги розуміють необхідність своєчасної зміни своїх методів роботи, широкого використання інтерактивних форм роботи.

Діяльність колективу закладу упродовж 2019 – 2020 навчального року здійснювала відповідно законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами від 29.07.2015 № 503) (п.44), Базового компонентта дошкільної освіти (нова редакція). Під моїм керівництвом, протягом навчального року, педагогічний колектив закладу вирішував безліч творчих та буденних завдань, що були спрямовані на вдосконалення організацію освітнього процесу.

Організацію освітнього процесу здійснюю за:

- Освітньою програмою дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 228 «Срібне копитце» Запорізької міської ради Запорізької області на 2019 – 2020 навчальний рік. (Схвалена педагогічною радою ДНЗ № 228 протокол № 4 від 28.08.2019 та затверджена наказом ДНЗ № 228 від 30.08.2019 № 116-р.);

- Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-4988 від 09.12.2017 р.): 3 групи для дітей раннього віку;

- Комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (лист МОН про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 06.11.2015 № 1/11 - 16160).

Головні завдання закладу дошкільної освіти № 228 на 2019 – 2020 навчальний рік.

1.МЕТА: забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Завдання:

1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на використання дітьми власних уміння та навичок в ігровій діяльності, забезпечуючи соціальний досвід дитини.

2. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо засвоєння дітьми системи знань з трудової діяльності та формування трудових умінь і навичок.

3. Розпочати поглиблену роботу щодо інтеграції діяльності колективу та батьків по формуванню основ здоровий спосіб життя та безпеки життєдіяльності дошкільника.

При складанні річного плану керуюся основними положеннями Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Законом України «Про дошкільну освіту», наказу МОНмолодьспорт України від 01.10.12 р. № 1059 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах», Переліку типових документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5, листа МОН України від 03.07.2009р. № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» та іншими законодавчими актами держави і нормативними документами МОН України з питань освітньої роботи у дошкільних закладах.

Слід зазначити, що заходи заплановані у річному є актуальними на сучасному етапі розвитку країни та відповідають вимогам Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

При плануванні педагогічного процесу на рік враховую загальні тенденції, які визначають пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти.

Річними завданнями, Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція) визначений зміст дошкільної освіти, який містить норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти в новій редакції здійснюю за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (групи раннього віку), комплексною освітньою програмою «Дитина в до-шкільні роки» (групи дошкільного віку) та науково-методичними рекомендаціями, які передбачають, насамперед, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетенції дитини; розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» Листа Інституту інноваційних і змісту освіти № 1.4/18-3082 від 26.07.10 року та Наказу МОН України 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних закладах різних типів та форм власності» у освітньому процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки. Вони організовуються фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога. Тривалість спеціально-організованої навчальної діяльності (занять) для дітей раннього віку – до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку – 15 хвилин, середнього дошкільного віку – 20 хвилин, стар-шого дошкільного віку – 25 хвилин.

Починаючи з 3-го року життя здійснюється навчання дітей у формі занять.

Працюючи над реалізацією завдань головною моєю метою було: створення належних умов для розвитку особистості дитини шляхом інтеграції діяльності родинного і суспільного виховання, забезпечуючи її емоційне благополуччя. Намагалася зробити інтер’єр групи цікавим, зручним, макси-мально сприятливим для різних видів діяльності, використовуючи рекомендації, поради для педагогів.

При реалізації річних завдання, намагалась дотримуватись вимог Базового компоненту в новій редакції, вимог програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», використовувати новинки методичної літера-тури, спрямованої на вирішення оздоровчих, освітніх та виховних завдань.

В закладі дошкільної освіти накопичений певний досвід диференційованого підходу до навчання дітей згідно з їх віковими особливостями та розвитку. Це досягається завдяки варіативним програмам навчання та організаційних форм – колективних (фронтальних), групових, індивідуальних.

Анкетування батьків показало, що на високому та достатньому рівні є задоволеність діяльністю закладу стосовно прояву та розвитку здібностей дітей, врахування в освітньому процесі індивідуальних особливостей дошкульників, фізичного розвитку, рівень надання знань, якості виховання в середовищі однолітків.

Слід зазначити, що я, як керівник закладу дошкільної освіти, втілюю технологію, яка полягає у взаємодії всіх учасників освітнього процесу (бать-ки – дитина – педагог) та обов’язковому супроводженню освітнього процесу практикним психологом. Заклад дошкільної освіти працює над максимальним залученням сім’ї вихованця до єдності у процесах розвитку і розкриття особистості дитини, об’єднанням навколо дитини-дошкільника всіх найбільш зацікавлених в розвитку її особистості: батьків, педагогів закладу, майбутніх шкільних вчителів.

Проблеми:

 • слабке впровадження особистісно-орієнтованої моделі спілкування;
 • невідповідність науково-методичної бази сучасним стандартам;
 • формування образу власного «Я», самооцінки, розвиток навичок спілкування у дитячому колективі;
 • наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок освіти.

Основними причинами виникнення цих проблем є не усвідомлення пе-дагогами своєчасності і доцільності переорієнтації дошкільної освіти з навчально-дисциплінарної на особистісно-орієнтовану модель, готовність її реально впроваджувати, налаштованість на творче ставлення до професійної діяльності, відкритість інноваціям, низький рівень комп’ютерної грамотності більшої частини педагогів.

Територію та будівлю закладу дошкільної освіти облаштовую згідно до Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуч-чя населення», Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарного регламенту.

Заклад дошкільної освіти намагаюся обладнати відповідно сучасних вимог: необхідним матеріалом, меблями, наочністю, іграшками, м’яким інвентарем згідно вікових особливостей дітей.

Усі будівельні та оздоблювальні матеріали, інвентар, іграшки супроводжуються відповідними документами, які засвідчують їх якість та безпеку – сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідемічної експертизи МОЗ України.

Матеріально-технічна база в цілому відповідає вимогам, які визначені відповідними будівельними, санітарно-гігієнічними, Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільних закладів, в тому числі навчально-дидактичних посібників, іграшок, навально-методичної, художньої літератури.

Стан матеріально-технічної бази в закладі дошкільної освіти в цілому, задовільний: оснащення фізкультурним матеріалом на 67%, іграшками на 86%, дитячою, художньою та методичною літературою на 82%. Стан оснащення групових кімнат і кабінетів – 80%, ТЗН – 29%, технологічне обладнання – 47%.

Але на сьогодні залишаються невирішені наступні проблеми:

 • визначення особливостей функціонування розвивального середовища як особистісно-орієнтованого;
 • оновлення технологічного обладнання;
 • проведення комплексу енергозберігаючих заходів, заміна вікон;
 • заміна труб холодної води;
 • ремонт асфальтного покриття;
 • заміна покриття підлоги у павільйонах груп на дерев’яне;
 • забезпечення закладу сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог та сучасними технічними засобами навчання.

У закладі дошкільної освіти розроблені заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази, затверджений кошторис витрат кошів благодійного фонду «Розвиток».

Недостатнє фінансування дошкільного навчального закладу не дає змогу вирішити в повному обсязі ці проблеми.

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом. За звітний період було забезпечено збереження комунального майна. Я постійно веду контроль за збереженням комунальної власності.

Щорічна інвентаризація комунального майна в закладі дошкільної освіти свідчить, що майно зберігається і поповнюється. Знаходиться в належному вигляді.

У 2019 році силами колективу та батьків були проведені будівельні роботи в ЗДО:

 • заміна 5 старих вікон на нові металопластикові;
 • косметичний ремонт у коридорах закладу та групах;
 • відремонтований та пофарбований цоколь будівлі;
 • проведена профілактика в підпіллі холодної і гарячої води.

Але на сьогодні залишаються невирішені наступні проблеми:

 • проведення комплексу енергозберігаючих заходів, заміна вікон;
 • ремонт асфальтного покриття на території закладу;
 • оновлення технологічного обладнання;
 • заміна труб холодної води в підвалі;
 • заміна вхідних дверей та дверей в овочесховищі;
 • частковий ремонт підлоги та тіньових наметів в павільйонах та прилеглої до них території;
 • встановлення додаткового тіньового намету.

Фінансиво-господарську діяльність здійснюю Відповідно до кошторису. В своїй діяльності я забезпечую виконання кошторису, угод, фінансивих операцій відповідно до діючого законодавства. Розпоряджаюся в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, складаю штатний розклад в межах затвердженого фонду оплати праці. Під час перевірок заува-жень не було.

Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: засновника у розмірі, передбаченому нормативами фінансування місцевого бюджету, батьків, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних осіб. Через централізовану бухгалтерію територіального відділу освіти Хортицького району здійснюється фінансування закладу.

На загальних батьківських зборах ЗДО (протокол № 1 від 06.11.2019) була створена батьківська рада, яка розподіляє кошти благодійного фонду згідно затвердженого кошторису. Щомісяця в батьківських куточках кожної вікової групи вивішуються звіти в письмовій формі про використані кошти. Голова батьківської ради Золота А.В. щоквартально звітується на засіданні Ради ЗДО, загальних зборах колективу та батьків, батьківській раді про використання коштів благодійного фонду. Вся документація та книги благодійного фонду знаходяться у голови батьківської ради Золотої А.В.

По закладу дошкільної освіти мною видані накази від 04.01.2020 № 25-р «Про забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо благодійних внесків в дошкільному навчальному закладі», від 04.01.2020 № 27-р «Про встановлення оприбуткування благодійної допомоги в натуральній формі»

На загальних зборах колективу та батьків (протокол № 02 від 17.06.2020) визнали використання благодійних фондів добровільними та прозорими.

В річному плані передбачена звітність про виконання показників ефективності своєї діяльності перед Радою ЗДО, загальними зборами колективу та батьків.

Статистичну звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюю Відповідно до законодавства України. Своєчасно були надані до органів вищого рівня встановлена статистична, бухгалтерська звітність, а також інші відомості про роботу закладу і стан освітнього процесу.

Робота по оптимізації кадрового забезпечення закладу дошкільної освіти направлена на здійснення перспективи та прогнозування потреб ЗДО у педагогічних працівниках.

У відповідності з затвердженим штатним розкладом заклад дошкільної освіти повністю забезпечений педагогічними працівниками та технічним персоналом. Комплектацію груп здійснюю за діагностичними обстеженнями педагогів, враховуючи бажання з ким працювати.

Штат закладу укомплектований. Трудовий колектив дошкільного закладу складає 50 особи, з них: 24 педагогів, 26 обслуговуючий персонал. Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Серед 26 педагогічних працівників: з вищою педагогічною освітою – 18 (69%); з неповною та базовою вищою освітою – 8 (31%).

В штатний розклад закладу введено ставку практичного психолога, вихователя-методиста, музичних керівників, інструктора з фізичного виховання.

Укомплектування педагогічними працівниками відповідає штатному розкладу. На зміст роботи з кадрами суттєво впливає робота над створенням нового проекту як комплексу постійного пошуку нових ідей, інновацій у підсистемах освітньої системи, який визначається потребою у постійному оновленні професійних знань відповідно до специфіки освітньої ситуації, а також створення передумов «розгортання» професійної кар’єри педагогів дитячого садка.

Ефективності досягнення основних завдань освітньої діяльності сприяє

а) система підбору та укомплектованості закладу дошкільної освіти кадрами;

б) система своєчасного діагностування результативності роботи педагогів;

в) створення умов для успішного подолання труднощів, які закономірно виникають у професійній діяльності починаючих вихователів.

Я, як керівник, велику увагу приділяю створенню в кожній групі мікро-групи за психологічною сумісністю. На основі спостережень і тестувань, заповнень інформаційно-ініціативної карти, де підпунктом є питання: з ким би ти хотів працювати у наступному році – визначаю рівень емпатії, емоцій-ний комфорт, професійно – індивідуальну спрямованість членів групи. Закріплюючи педагогів за групою, враховую: віковий ценз, компетентність, досвід, індивідуально-типологічні особливості кожного педагога та їх побажання. Наказом по ДНЗ від 30.08.2019 № 114-р «Про комплектацію груп в ДНЗ» педагогічні кадри закріплені за віковими групами на рік.

Стабільність кадрового складу є важливим показником кадрової полі-тики закладу. Аналіз плинності педагогічних кадрів свідчить про стабільність роботи педагогічного колективу. Слід зазначити, що педагогічний колектив у закладу стабільний, творчий.

Рівень результативності виховання, навчання, розвитку дошкільників в закладі на достатньому та середньому рівні завдяки індивідуальному підходу до кожного працівника, установленій системі атестації педагогів, системі диференційного контролю за якістю роботи педагогів, організованих заходів щодо наставництва досвідчених педагогів, роботи над підвищенням професійної майстерності вихователів.

Аналіз ефективність роботи педагогічного колективу за останній рік, можна відзначити:

 • Потенційні можливості колективу в цілому на високому і достатньому рів-ні (75%): педагоги достатньо часу приділяють вивченню індивідуальності дитини, зацікавлені в підвищенні кваліфікації, розуміють необхідність сумісної діяльності педагога і вихованця, мотивацію досягнень дітей прагнуть вести через ситуацію успіху.

Проблеми:

 • рівень фахової майстерності педагогів не відповідає сучасним вимогам;
 • низький рівень комп’ютерну грамотність більшої кількості педагогів закладу;
 • необхідність введення додаткових штатних одиниць для підвищення рівня освітнього процесу (соціальний педагог, хореограф, викладачі мов).

Основними причинами виникнення цих проблем є нерозуміння педагогами необхідності змін технологій освітнього процесу, налаштованості на творче ставлення до професійної діяльності та низький рівень комп’ютерної грамотності педагогів. Недостатнє фінансування закладу дошкільної освіти не дає змогу вводити нові штатні одиниці.

Для надання кожному вихователю кваліфікаційної допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, в дошкільному закладі, передбачаю складання діагностичних карт. Згідно них всю інформацію використовую не тільки для підвищення якості педагогічного процесу, але і для підвищення кваліфікації педагогів.

Зважаючи на те, що творчу дитину може виховати лише творчий педагог, дбаю про набуття кожним педагогом авторитету, а для цього створюю необхідні умови для:

 • вміння спілкуватися з колегами,
 • займатися самоосвітою,
 • підвищення педагогічної майстерності.

Я, як керівник, намагаюсь створити належні умови в закладі дошкільної освіти для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання. Сприяю використанню сучасні форми методичної роботи, які спрямовані на здійснення індивідуального і диференційованого підходу до кожного педагога, що наочно відображено у річному плані. Контролюю участь педагогів у методичних об’єднаннях району, міста, області. Наприкінці навчального року розглядаю творче зростання, професійну майстерність педагогів, за результатами діагностичної карти рівня професійної компетентності педагогів на педраді.

За 2019 – 2020н.р. організована перепідготовка та підвищення каліфікації при ЗОІППО 7-х педагогічних працівників закладу, що складає 29% від загальної кількості педагогів закладу.

З метою підвищення педагогічної майстерності спрямовую роботу на проведення різних інтерактивних форми роботи з педагогами, а саме: семінарів, семінарів-практикумів, педагогічних лабораторій, брифінгів, тренінгів, ділових ігор, дискусій, клубів за інтересами «Новатор», «Молодий росток». Систематично проводяться аукціони педагогічних ідей «Думою, міркую, про-поную», «Інноваційні форми роботи в закладі дошкільної освіти» та інші.

Для оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти сприяю проведенню в закладі дошкільної освіти таких заходів:

 • моніторинг якості підготовки молодих спеціалістів, їх соціальної адаптації та подальшого професійного становлення;
 • забезпечення участі педагогічних працівників ЗДО у районних та міських виставках-ярмарках досвідів роботи, педагогічних ідей, новітніх технологій навчання та виховання;
 • щорічне проведення семінарів, занять з педагогічним колективом з питань законодавства про освіту;
 • проведення в ЗДО роботи з проблеми: психічне вигорання педагогів, моніторинг успішності реалізації освітніх та інноваційних програм.

Активну участь педагоги закладу приймають у семінарах, конференціях для педагогів. В закладі ведеться постійна робота по популяризації знань батьківської педагогіки, формуванню здорового способу життя.

Організовуючи різні форми роботи я, як керівник закладу, сприяю підвищенню ролі педагога та його фахової підготовки:

 • Круглий стіл: «Це цікаво знати» (підсумки самоосвіти);
 • «Думаю, міркую, пропоную» – аукціон педагогічних ідей;
 • Школа майстерності «Наставник – молодим»;
 • Факультатив «Школа творчої особистості»;
 • Тиждень педагогічної майстерності;
 • Ярмарок педагогічного досвіду (знайомство з передовим педагогічним досвідом).

Однією з найважливіших проблем колективу ЗДО вважаю зміцнення здоров’я дітей. Фізкультурно-оздоровчу роботу спрямовую в закладі дошкільної освіти на профілактику, загартування та зміцнення дитячого організму.

Оздоровчу роботу в ЗДО спрямовую за такими напрямами:

 • підвищення педагогічної майстерності та ділової кваліфікації педагогів;
 • оздоровчо-профілактична робота;
 • медико-педагогічний контроль з фізичного виховання;
 • профілактичні засоби з основ безпеки життєдіяльності;
 • інтеграція діяльності ДНЗ та сім’ї з виховання здорової дитини;
 • забезпечення емоційного благополуччя дитини.

Система оздоровчих заходів в ЗДО спрямована на виконання наступних завдань:

 • Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального розвитку дітей в ЗДО;
 • Здійснення системи профілактично-оздоровчих заходів з метою: пом’як-шення адаптації дітей до умов ЗДО, профілактики сезонного росту захво-рюваності; компенсації весняної вітамінної недостачі; зміцнення імунної системи часто хворіючих дітей; загартування; профілактики пониження зору;
 • Проведення корекції психічного здоров’я дітей за результатами медико-психолого-педагогічних консиліумів;
 • Підвищення адаптаційного потенціалу організму дитини до подальших навантажень в школі

Всю систему роботи в ЗДО постійно спрямовую на досягнення якісних показників в фізкультурно-оздоровчій роботі, на забезпечення систематичного контролю за станом здоров’я дошкільників.

Ефективному виконанню поставлених в цьому напрямку перед колективом завдань сприяли проведені впродовж періоду з вересня по грудень місяць 2019 року наступні заходи:

 • Проведення осінньо-зимового курсу щодо профілактики простудних захворювань (вживання вітамінів за призначенням лікаря, фітонцидів);
 • Урахування в фізкультурно-оздоровчій роботі результатів поглибленого огляду дітей, індивідуальних рекомендацій для кожного вихованця;
 • Забезпечення обсягу рухової активності з урахуванням індивідуальних можливостей дошкільників та задоволення біологічної потреби в рухах;
 • Розробка рекомендацій вихователю, батькам для забезпечення обґрунтованого диференційного, індивідуального підходів у профілактиці фізичних, інтелектуальних, психологічних перевантажень, емоційних зривів;
 • Система консультацій психологічно-методичною та медичною службами ЗДО, спрямована на виконання річного завдання із зазначеної проблеми;
 • Проведена методичною службою робота в напрямку підвищення компе-тентності педагогів ЗДО щодо оздоровлення дітей засобами різних техно-логій та створення оптимального здоров’язберігаючого середовища, використання в режимі дня заходів релаксаційних заходів та психогімнастики;
 • Проведення щомісячного аналізу рівня захворюваності дітей в ЗДО з подачею інформації до ТВО.

За період 2019 року в порівнянні з 2018 роком захворюваність в закладі дошкільної освіти зменшилась на 1,7%. Кількість випадків по хворобі у дітей раннього віку в 2019 році зменшилася (на 42 випадки) в порівнянні з 2018 роком, а в групах дошкільного віку зменшилася на 77 випадків. Це обумовлено тим, що все більше дітей не відвідують ЗДО з домашніх причин. З 2017 року, коли були відмінені довідки, дитина може не відвідувати заклад освіти довготривало, якщо вона відсутня з інших причин (не по хворобі). Але, варто сказати, якщо дитину відсторонили від відвідування ЗДО за станом здоров’я, тоді потрібна довідка від сімейного лікаря про стан здоров’я дитини.

Кількість випадків на ГКІ у 2019 році збільшилась (на 1 випадок) в порівнянні з 2018 роком. З батьками систематично проводилась роз’яснювальна робота щодо профілактики ГКІ та адекватного ставлення до ситуації, коли у дитини з’явились симптоми кишкової інфекції. Але батьки, в більшості випадків, не зовсім грамотно оцінювали реальну ситуацію, не зверталися за допомогою до сімейного лікаря, а викликали швидку допомогу, яка зразу ста-вила діагноз ГКІ та рекомендувала батькам госпіталізацію в інфекційній лікарні. А потім діагноз не підтверджувався, випадок по ЗДО вже був зареєстрований.

Найбільше днів пропущених за хворобою у групах раннього віку ( гр. № 1) – 331 день ( 8.2 %)Ю а найменше (158 днів -3.9%) в групі №10.

Серед груп дошкільного віку, найменше днів пропущених за хворобою в групі № 4 – 0.8% ( 40 дітоднів ), найбільше днів пропущених за хворобою в групі № 7- 4.5%. ( 230 днів)

Пропущено днів по хворобі:

за 2018 рік – 2.894, що складає 5,1 %,

за 2019 рік – 1 848, що складає 3.4 %,

Доцільно зазначити, що для збереження та зміцнення здоров’я дітей педагоги ЗДО забезпечують оптимальну рухову активність дитини, чергую-чи статичні та динамічні види діяльності впродовж дня. Впродовж 2019 – 2020 навчального року в ЗДО з метою оздоровлення вихованців були впроваджені кисневі коктейлі, вживання коктейлів вплинуло на зменшення відсотку захворюваності дітей.

Важливою умовою реалізації комплексної профілактики є організація оздоровчо-профілактичних заходів вдома. Сестра медична старша Т.Г. Гладишко проводить індивідуальні консультації з батьками та надає їм рекомендації щодо загартування дітей вдома. Готує й пам’ятки для батьків, у яких пояснює особливості захворювання. Обов’язково ознайомлюємо батьків з результатами обстеження рухових умінь, антропометричних вимірювань, запрошує їх на заняття з фізичної культури, заохочуємо до участі в спортивних святах та розвагах.

Питання захворюваності дітей заслуховувалися на:

 • на засіданні Ради ЗДО 24.10.2019 р.; 24.01.2020 р.,
 • на виробничій нараді 22.05.2020 р.,
 • на загальних зборах колективу та батьків 05.09.2019 р. ;
 • на управлінській нараді 21.10.2019 р., 12.12.2019 р., 22.02.2020 р., 14.04.2020 р.
 • на засіданні батьківської ради 28.01.2020 р., 26.03.2020 р.

Отримані результати в цілому свідчать про дієвість та ефективність оздоровчої моделі ЗДО № 228.

Харчування в ЗДО здійснюю відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35), Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернат них навчальних закладів», «Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закла-дах», затверджених спільним наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227, Санітарного регламенту для дошкільних навчаль-них закладів, затвердженого наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2019 № 478 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безплатним харчуванням у комунальних закладах освіти, та встановлення показників вартості харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2020 році» (зі змінами), розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 25.11.2019 № 566 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у закладах освіти Запорізької області на 2019-2021 роки», наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 02.12.2019 № 468 р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у до-шкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році», від 13.12.2019 № 484 р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя на 2019-2021 роки», від 13.05.2020 № 106р «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 02.12.2019 № 468р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2020 році» (зі змінами), наказів територіального відділу освіти Хортицького району від 16.12.2019 № 487р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпеч-ного та якісного харчування дітей у комунальних закладах освіти Хортицького району м. Запоріжжя на 2019-2021 роки» та від 18.05.2020 № 144р «Про внесення змін до наказу територіального відділу освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.12.2019 № 496р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запо-ріжжя у 2020 році» (зі змінами) та Єдиного примірного двотижневого меню.

На виконання наказу МОН і МОЗ України від 17.04.06 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», «Зміни до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 202/165 в ЗДО видала накази від 30.08.2019 № 115-р.«Про результативність виконання оздоровчого періоду 2019 року в ДНЗ», від 02.10.2019 № 134-р «Про результати стану роботи ДНЗ щодо забезпечення організації харчування ІІІ квартал за 2019 рік», від 17.12.2019 № 169 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей в ДНЗ на 2019-2021 роки», від 23.12.2019 № 173-р «Про показники вартості харчування дітей в ДНЗ у 2020 році», від 02.01.2020 № 12-р «Про результати стану роботи ДНЗ щодо забезпечення організації харчування за 2019 рік», від 02.01.2020 № 13-р «Про організацію харчування дітей в ДНЗ у 2020 році», від 02.01.2020 № 14-р «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини на 2020 рік», від 02.01.2020 № 15-р «Про створення комісії з контролю за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів ( продуктів харчування і продовольчої сировини на 2020 рік), від 02.01.2020 № 10-р «Про створення комісії з громадського контролю за станом харчування дітей в ЗДО на 2020 рік», від 13.01.2020 № 31-р «Про проведення інвентари-зації продуктів харчування в ЗДО», від 31.03.2020 № 57-р «Про результати стану роботи ДНЗ щодо забезпечення організації харчування за І квартал 2020 року», від 19.05.2020 № 63-р «Про безкоштовне харчування дітей внут-рішньо переміщених осіб в ЗДО».

Я, як керівник ЗДО, розробила та затвердила заходи щодо підвищення рівня організації харчування дітей в дошкільному закладі, де чітко визначені термін виконання та відповідальна особа. Наказом по ЗДО призначила відповідальну за організацію харчування в дошкільному закладі сестру медичну старшу Гладишко Т.Г.

Основними питаннями моєї роботи щодо організації харчування в дошкільному закладі є:

 • складання Двотижневого меню;
 • адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;
 • збалансованість та максимальна різноманітність раціону;
 • адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їхні смакові якості та збереження вихідної харчової цінності;
 • врахування індивідуальних особливостей дітей (у тому числі того, що дехто з них не переносить окремих продуктів та страв);
 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання харчоблоку, санітар-них вимог до продуктів харчування, їх транспортування, зберігання та роздачі страв.

Для контролю за виконанням норм харчування затверджених Постановою № 1591 сестрою медичною старшою ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. До цього журналу щодня вносяться дані, кожні 10 днів проводиться аналіз виконання норм харчування та показник вартості харчування. На підставі аналізу, за необхідністю, здійснюємо разом з сестрою ме-дичною старшою корегування меню та показника вартості харчування.

Ефективність роботи системи харчування відстежується за результатами щомісячного моніторингу виконання норм харчування дітей в ЗДО, системного аналізу якості харчування, моніторингу відповідності фактичної вар-тості харчування, встановленим показникам за результатами чергування на харчоблоці, системного контролю за організацією харчування.

Середній показник виконання норм основних продуктів в 2019 році був в групах раннього віку 94 %, в групах дошкільного віку 91 %. Можна зробити висновок, що середній показник виконання норм харчування у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшився на 3 %.

Аналіз даних якості харчування за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком дає можливість зробити висновок, що каллораж приготовлених страв залишається на достатньому рівні за рахунок того, що до дошкільного закладу в достатній кількості надходили продукти харчування багаті на білки, жири, вуглеводи, такі як: м’ясо яловиче та куряче, риба, печінка, молоко, сир кисломолочний та твердий, яйця курячі, масло вершкове тощо.

Порівнюючи виконання основних продуктів харчування за 2019 р. з 2018 р. можна зазначити, що показник виконання норм харчування по деяким продуктам підвищився (риба, молоко, сметана, фрукти, сік).

Неспроможність вийти на 100% показник по всім продуктам обумовле-не значним підвищенням цін на продукти харчування, що в свою чергу відображується на підвищеному показнику вартості харчування.

Середній показник вартості харчування за 2019 рік становить: ранній вік – 28.59 грн. (+ 0,14 грн від встановленої вартості харчування), сад – 42.28 грн. (-0.14 грн.). Заклад дошкільної освіти майже вклався у встановлений показник вар-тості харчування, а саме: ранній вік – 28,24 грн, сад – 42,42 грн.

З 01.01.2019 року відбулося підвищення показника вартості харчування. Для груп раннього віку показник вартості харчування збільшився на 2,77 грн. для садових груп показник збільшився на 4.05 грн. Також в оздоровчий пе-ріод з 01.06.2019 р.–31.08.2019 р. показник вартості харчування складав: для дітей раннього віку – 31.06 грн.; для дітей від 3-х до 7 років – 46.66 грн.

Заклад дошкільної освіти майже вклалось в показник вартості харчування за рік. Тільки у грудні 2019 року спостерігалося відхилення від норми встановленого показника, а саме: ранній вік + 1.32 грн., дошкільний вік +0.64 гри. Це обумовленно тим, що продукти харчування були замовлені за два тижні раніше кінця місяця, в останній тиждень відвідуванність дітей зменшилася у зв’язку з Новорічними святами. Корегування до заявки вже не приймалося, всі продукти були вже проплачені до кінця року, тому вартість дітодня різко збільшилась.

За лабораторними дослідженнями Правобережного міжрайонного відділу Запорізького міського управління Держсанепідемслужби України в За-порізькій області у відібраних пробах води відхилень небуло. Лаборатоних досліджень готових страв та харчової продукції не було.

В у оздоровчиі період з 01.06.2019р. по 31.08.2019 р. в дитячому садку був організований додатковий прийом їжі – другий сніданок, у період з 10 год. до 11 год. у вигляді свіжих фруктів, соків.

Я, як керівник ЗДО, здійснюю контроль за організацією харчування дітей. Контрольна функція є невід’ємною частиною моєї управлінської діяльності. Під час організації харчування у ЗДО вирішую такі питання:

 • контроль за організацією і якістю харчування, закладанням продуктів харчування, дотримання технології приготування страв, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів;
 • забезпечення і контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, про-типожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності працівників у харчоблоці, допоміжних і групових приміщень;
 • координація спільної роботи з медичним персоналом щодо контролю за харчуванням дітей;
 • контроль за дотриманням всіма працівниками закладу, які причетні до харчування, Інструкції щодо організації харчування дітей у ЗДО та інших нормативних документів;
 • організація різних форм співпраці з батьками щодо забезпечення повно-цінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового споро-бу життя;
 • контроль за режимом та культурою харчування дітей, формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят;
 • контроль за веденням документації нормативно-інструктивних документів із питань організації харчування.

У мене розроблені спеціальні карти-схеми контролю відповідальних осіб за харчуванням, в яких чітко зазначено виконання їх посадових обов’язків щодо організації харчування та розроблений річний план контролю за організацією харчування на щодень.

Роботу комісії громадського з питань харчування в ЗДО та комісії за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування продовольчої сировини) в закладі дошкільної освіти, бракеражної комісії. Комісії систематично здійснюють контроль та реєструють свої висновки у відповідних журналах.

Результати стану роботи щодо забезпечення організації харчування в ЗДО розглядалися:

 • на засіданні батьківської ради 28.01.2020 р.
 • на загальних зборах колективу закладу та батьків 05.09.2019 р.,
 • на засіданні Раді ЗДО 24.10.2019 р., 24.01.2020 р., 30.04.2020 р.,
 • на виробничій нараді 28.11.2019 р., 24.12.2019 р.,
 • управлінська нарада 21.10.2019 р., 22.02.2020 р., 12.03.2020 р.,

Медичне обслуговування дітей в ЗДО № 228 здійснюю відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.02 № 826 про Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Положення про медичний кабінет дошкільного закладу затвердженого наказом МОЗ і МОН України від 30.08.05 № 432/496, Положення про ізолятор дошкільного нав-чального закладу.

Створюю в ЗДО належні умови для проведення медичного обслуговування дітей. Відповідно до штатного розпису в дошкільному закладі № 228 працює сестра медична старша, яка має фахову освіту, вищу кваліфікаційну категорію.

Сестра медична старша в своїй роботі керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, Положенням про медичний кабінет та наказами ЗДО № 228.

В достатній кількості є медичне обладнання та медичний інструментарій, лікарські засоби у медичному кабінеті для надання швидкої медичної допомоги.

Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти включає:

 • надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі,
 • організацію заходів для госпіталізації (за наявністю показників),
 • інформування батьків.

Сестра медична старша в закладі дошкільної освіти:

 • щодня оглядає дітей, які відвідують заклад;
 • бере участь у лікарському огляді дітей;
 • проводить антропометрію, термометрію, здійснює контроль за оглядом на педикульоз;
 • надає долікарняну допомогу у разі гострого захворювання або травми;
 • проводить ізоляцію дітей що захворіли а також спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційним хворим;
 • організовує проведення поточної дезінфекції;

Дані про результати медичного обслуговування дітей в закладі дошкільної освіти № 228 фіксуються і зберігаються у порядку встановленому МОЗ.

Результати та інформація про медичне обслуговування дітей у ЗДО № 228 доводяться у встановленому МОЗ порядку до педагогічного персоналу та батьків; постійно знаходяться на моєму контролі.

В наш час гострою проблемою залишається збереження і зміцнення здоров’я дитини.

Організацію роботи з охорони праці в закладі дошкільної освіти здійснюю відповідно до Закону України «Про освіту», Закону «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників Державних навчально-виховних закладів України, Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах та закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерству освіти і науки України від 18.04.06 № 304 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики від 30.03.2017 № 526), Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей і дошкільних навчальних закладах тощо.

Мною виданий наказ по ЗДО від 02.01.2019 № 06-р «Про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу ЗДО у 2020 році», цим наказом затверджена комісія, яка постійно (згідно графіку) проводить обсте-ження закладу та обладнання на стан техніки безпеки із складанням Актів та наданням дозволу на роботу. Стан техніки безпеки в ЗДО – задовільний, відповідає всім вимогам для безпечної праці колективу.

Охорону праці в закладі розглядаю, як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здо-ров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

В закладі дошкільної освіти охорону праці здійснюю за такими основними напрямами:

 • створення безпечних умов праці та навчання;
 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • систематичне навчання вихованців та працівників закладу безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Створюючи безпечні умови праці в закладі, дотримуюся основ чинного законодавства з питань охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії і гігієни тощо. У зв’язку з цим забезпечую належне утримання будівель і споруд, використання обладнання та устаткуванні, моніторинг їх технічного стану.

В річному плані мною розроблені заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорожнього травматизму. Планом визначений зміст роботи з педагогічним колективом, дітьми та співпраця з батьками.

Згідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ (зі змінами і доповненнями) мною затверджені Положення про організацію роботи в дошкільному навчальному закладі, Положення про службу охорони праці в ДНЗ № 228, Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони праці. Положенням про організацію роботи з охорони праці встановлені права, обов’язки та відповідальність кожного працівника закладу, посадових осіб, щодо забезпечення безпечності освітнього процесу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Положення про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності мною виданий наказ по ДНЗ від 02.01.2020 № 03 аг «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з охорони праці в ЗДО № 228», цим наказом затверджений склад комісії з проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, тематичний план та програму навчання з охорони праці.

Навчання з охорони праці здійснюю відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі освіти за затвердженим графіком (наказ 02.01.2020 № 03 аг). Відповідно до затвердженого графіку проводжу інструктажі з працівниками різних категорій. Записи про проведення інструктажі ведуться в журналах реєстрації відповідно установленого порядку та зразку. На виконання наказів ТВО Хортицького району та за необхідністю проводжу позапланові та цільові інструктажі, які також фіксуються у відповідних журналах.

Згідно до вимог Закону України «Про охорону праці» я спільно з профспілковим комітетом працюю над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюю, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

З метою систематичного дотримання всіма службами, посадовими осо-бами і працівниками вимог трудового законодавства безпеки праці в закладі затвердила громадського інспектора з охорони праці (наказ від 02.01.2020 № 07-р «Про легалізацію громадського інспектора з охорони праці на 2020 рік в ЗДО»).

Я, як керівник, здійснюю контроль за дотриманням працівниками закладу вимог чинного законодавства з питань охорони праці у межах їх компетенції, інструкції з охорони праці, правил поводження із устаткуванням і обладнанням. Питання охорони праці систематично знаходяться у мене на контролі та розглядаються:

 • на управлінській нараді 21.10.2019 р., 12.12.2019 р., 12.03.2020 р.,
 • на загальних зборах колективу закладу та батьків 05.09.2019;
 • засідання батьківської ради 07.11.2019 р., 26.10.2018р., 28.04.2020 р.;
 • на виробничій нараді 24.12.2019 р.,
 • на засіданні Ради ЗДО 24.01.2020 р.

За звітний період в закладі дошкільної освіти нещасних випадків з дітьми та працівниками під час освітнього процесу не було. Був у І кварталі 2020 року один випадок травматизму невиробничого характеру з комірником Потоцькою Л.М.

Усі приміщення знаходяться у зразковому порядку та чистоті, відповідають санітарно-гігієнічним вимогам відповідно до Санітарних правил з устрою та утримання дитячих дошкільних закладів № 3232-85.

На виконання Закону України від 17.12.1993 № 3745-ХІІ (зі змінами і доповненнями) «Про пожежну безпеку» в закладі дошкільної освіти, мною виданий наказ від 02.01.2020 № 08-р «Про організацію роботи ДНЗ з питань пожежної безпеки». Цим наказом призначені відповідальні за проти пожежний стан будівель та приміщень закладу, затверджений склад комісії по протипожежній безпеці. Комісія з протипожежної безпеки здійснює перевірку всіх приміщень закладу, електрообладнання на стан протипожежної безпеки із складанням відповідних актів згідно затвердженого графіку (щоквартально).

Мною видані накази по ЗДО: 31.10.2019 № 147-р «Про проведення Тижня безпеки дітей в ДНЗ», 13.12.2019 № 167-р «Про підготовку та проведення протипожежного тренування в ДНЗ», якими затверджено плани проведення тижня знань та місячника безпеки., якими затверджено плани проведення тижня знань та місячника безпеки. У період Тижнів та місячника було проведено практичне відпрацювання дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації у разі загрози розлиття ртуті та виникнення пожежі.

Головними завданнями заходів були:

 • формування навичок здорового способу життя, громадського світогляду і громадської позиції підростаючого покоління щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, у тому числі пожежної безпеки.

Впродовж тижнів збагачувались знання дітей про пожежну безпеку. Вихователі груп проводили бесіди за темами «Один вдома», «Щоб вогонь не завдав біди, будь обережним з ним завжди». Ці бесіди супроводжувалися сучасним наочним матеріалом. Широко використовувалися елементи рятувального спорядження. Дошкільникам навчальний матеріал подавався в іграх, лялькових виставах, а саме: «Кицькін дім», «Уникати, запобігати, діяти» «Хай дитина знає кожна жартувати з вогнем неможна». Темі вогню було присвячені спортивні змагання «Пожежники – рятувальники», «Команда рятівників поспішає на допомогу» в яких активну участь взяли діти, педагоги, батьки. Підсумком тижнів було виготовлення тематичних виставок «Небезпечні речі для малечі», «Державна служба з надзвичайних ситуацій очима дітей» та «Обери життя».

Заклад дошкільної освіти забезпечений протипожежним інвентарем: вогнегасники, пожежний щиток, має місце наочна агітація про дії на випадок пожежі.

Систематично з працівникам закладу дошкільної освіти проводжу вступні, планові та позапланові інструктажі з правил протипожежної безпеки, які реєструються у відповідному журналі.

Працівники закладу дотримуються правил протипожежної безпеки.

Приписи інспекторів з охорони праці, пожежного нагляду, СЕС, які не потребували великих додаткових фінансових коштів, виконую вчасно в установлені терміни.

В закладі мною виданий накази від 04.01.2020 № 29-р «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму учасників освітнього процесу ЗДО» (затверджені Заходи для посилення профілактичної роботи щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму на 2020 рік), від 16.01.2020 № 33-р «Про попередження травматизму в ЗДО у 2020 році» (затверджений План комплексних профілактичних заходів щодо попереджен-ня травматизму в закладі дошкільної освіти на 2020 – 2022 роки), від 12.03.2020 № 50-р «Про недопущення нещасних випадків та травмування здобувачів освіти під час освітнього процесу», від 20.05.2020 № 64-р «Про дотримання правил охорони праці,пожежної безпеки під час виконання ремонтних робіт в закладі дошкільної освіти». Відповідно цих наказів, в закладі дошкільної освіти створюю максимально безпечні умови перебування працівників та дітей в оточуючому середовищі та проводжу систематично робота з цієї проблеми.

На виконання завдань нормативного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, довгострокових державних програм та комплексних планів щодо поліпшення умов життя та виховання підростаючого покоління України, в закладі я здійснюю значний обсяг роботи, направленої на створення оптимально безпечних та нешкідливих умов організації освітнього процесу, формування вихованцями знань та навичок безпечної пове-дінки за будь-яких умов і ситуацій.

Доцільно відмітити ефективність роботи педагогічного колективу зак-ладу в напрямку недопущення травматизму вихованців під час освітнього процесу.

Педагогічним колективом та всіма робітниками закладу проводиться планомірна робота щодо профілактики дитячого травматизму згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (новій редакції), який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності, що є однією з провідних завдань моєї роботи.

Спрямовую роботу педагогічного колективу та сім’ї на забезпечення сприятливих умов для формування у дітей здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

Роботу з цього питання проводжу в таких напрямках:

 • формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності у дітей;
 • контрольно-корегуюча робота з безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей в ЗДО з педкадрами;
 • співпраця ЗДО з родиною.

Доцільно відмітити, що я, як керівник, сприяю створенню належних умов для формування у дітей здорового способу життя та безпека життєвіяльності в кожній віковій групі. Робота з дітьми проводилась у таких напрямках:

 • «Формування у дітей знань про особисте здоров’я»;
 • «Дитина і природа»;
 • «Дитина і вулиця»;
 • «Особиста безпека».

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів разом з вихователем-методистом проводжу педагогічні ради, методичні заняття, семінари, практикуми з використанням сучасних форм роботи за темами «Зміцнення здоров’я дітей, усвідомлення цінності власного життя», «Формування культури здорового способу життя дитини дошкільного віку як один із основних напрямів реалізації Базового компоненту дошкільної освіти» тощо.

Вирішуючи проблему збереження й охорони життя дітей та працівників закладу дошкільної освіти працюю за наступними напрямами роботи:

 • створення безпечних умов для учасників освітнього процесу, вихованців ЗДО;
 • підвищення ефективності навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя;
 • поглибити теоретичні знання та закріпити навички вихователів щодо формування у дошкільнят ціннісного ставлення до власного здоров’я, життя;
 • пропонувати здоровий спосіб життя серед дітей і батьків;
 • інтегрувати родинне і суспільне виховання з проблеми безпеки життдвіяльності.

Доцільно відмітити, що відсутність за останні роки виробничого трав-матизму серед учасників освітнього процесу свідчить про якість проведення роботи по БЖД та профілактики небезпечних ситуацій, правил техніки безпеки.

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, забезпечую виконання вимог з техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежної безпеки, попередження дитячого травматизму та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей. Своєчасно ремонтую електрообладнання на харчоблоці, у пральні, для попередження травматизму серед дітей систематично перевіряю спортивне обладнання. Активно впроваджую в практику роботи програму «Один вдома», проводжу конкурси малюнків «Вогонь добрий, вогонь злий», «Зелений вогник», «Бережи здоров’я малюк!», «Небезпечні речі для малечі». Впродовж року проводяться «Дні охорони праці», декада охорони зору, «День здоров’я», місячник безпеки руху «Діти на дорозі».

Відповідно до чинного законодавства України в закладі дошкільної освіти проводжу роботу щодо соціального захисту дітей: Закону України «Про охорону дитинства», «Конвенції ООН про права дитини», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Закону України «Про дошкільну освіту», Національної програми «Діти України», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї».

В дошкільному закладі є в наявності дані про дітей-сиріт та інші категорії дітей пільгового контингенту.

Основне завдання працівників ЗДО є – створити благотворну атмосферу в закладі дошкільної освіти для перебування таким дітям, які потребують особливої уваги. Для них вирішальну роль відіграють взаємини з людьми, що виховують цих дітей, які неодмінно повинні бути позитивними. Тільки справ-жня щира любов та повага одне до одного сприяє позитивному вихованню ди-тини. Враховуючи ці вимоги я будую робота в ЗДО з дітьми та їх опікунами.

Доцільно відмітити, що був здійснений патронат на дому дітей пільгових категорій, з укладанням відповідних актів, з метою знайомства з умовами проживання. Встановлено, що умови проживання дітей задовільні.

В ЗДО було проведене тестування педагогів груп на виявлення рівня знань індивідуально-типологічних особливостей дитини. З метою виявлення статусу дитини в групі було проведене діагностичне обстеження за методикою соціометрії Яна Коломенського. Результат соціометрії показав, що діти відносяться до групи прийнятих дітей. Це свідчить про те, що у дітей достатній рівень комунікативних навичок. На це вказує і достатня кількість друзів в колективі однолітків. За необхідністю з вихованцями даної категорії практичним психологом проводяться коррекційні заняття.

Слід зазначити, що я направляю роботу вихователів на встановлення особистісних відносин з дитиною, налагодження стосунків з однолітками, вивчення індивідуальних особливостей. Весь педагогічний колектив ЗДО приділяє особливу увагу дітям, здійснюючи індивідуальний підхід до них.

Діти пільгових категорій безкоштовно отримують невеличкі подарунки до Дня народження та Новорічних свят, організовані відвідування лялькових вистав, перегляд фільмів та мультфільмів відбуваються безкоштовно.

Згідно річного плану з сім’ями дітей пільгових категорій в ЗДО проводиться відповідна просвітницька робота:

 • консультації «Виховання дітей – спільна справа батьків і педагогів», «Роль сім’ї у розвитку особистості дитини», «Вікові особливості дошкільника», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Наскільки самостійна ваша дитина»;
 • тренінги «Етика стосунків у сім’ї», «Щаслива сім’я. Яка вона?»;
 • практичне заняття з елементами тренінгу на тему «Культура спілкування»,
 • тести «Стилі і методи виховання дитини в сім’ї», «Які ви батьки?»,
 • бесіди «Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права дитини», «Сім’я формує самооцінку дитини», «Дитячі емоції», «Примхи дітей».

В закладі дошкільної освіти виданий наказ від 27.12.2019 № 175-р «Про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій» цім наказом звільнено від плати за харчування 24 дитини пільгових категорій. На сьогоднішній день в ЗДО – 25 дітей пільгових категорій.

Я, як керівник ЗДО забезпечую своєчасне виявлення, облік та систематичну перевірки умов утримання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Списки дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подаються до територіального відділу освіти, молоді та спорту Хортицького району. У 2019-2020 н.р. в ЗДО дітей – сиріт немає, є 1 дитина позбавлена батьківського піклування, багатодітних 14 дітей (12сімей).

Систематично аналізую стан роботи щодо забезпечення прав, свобод та соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на нарадах. Звіти про роботу з цією категорією дітей подаю до ТВО Хортицького району вчасно.

Доцільно відмітити, що працівники ЗДО отримують премію з економії фонду заробітної плати та подяки з занесенням в Трудову книжку за сумліньну та якісну роботу по вихованню підростаючого покоління.

Ефективність управлінської діяльності керівника дошкільного закладу залежить від розуміння і ґрунтовності здійснення управлінських функцій. В дошкільному навчальному закладі створена відповідна система органів управління до складу якої входять:

 • Рада ЗДО; батьківські ради груп та батьківська рада ЗДО; профспіл-ковий комітет; педагогічна рада; загальні батьківські збори та члени трудо-вого колективу.

Створено органи самоврядування діяльності ЗДО:

 • комісія з атестації педагогічних працівників; комісія з охорони праці; комісія з надзвичайних ситуацій; комісія з розслідування нещасних випадків; комісія по оприбуткуванню матеріальних цінностей; комісія з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності; комісія з обстеження приміщення ЗДО; громадський контроль з питань харчування, комісія за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування продовольчої сировини); бракеражна комісія.

Я, як керівник дошкільного закладу, наказами різного характеру координую роботу всіх служб. Окремо ведуться книги наказів з кадрових питань і наказів з основної діяльності. Своєчасно ведеться розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів. Проблемні завдання колективу визначаються на основі аналізу освітньої роботи та формулюються теми педагогічних рад. Відповідно до річного плану було проведено 4 засідання педагогічної ради:

 • «Гра як джерело соціального розвитку дошкільників», «Сучасні погляди на організацію трудової діяльності дошкільника», «Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо формування у дітей основ здорового способу життя та безпеки життєдіяльності», «Про завдання діяльності педагогічного колективу».
 • За річним планом проводяться виробничі наради. Актуальні питання (основні напрями роботи щодо підвищення рівня педагогічної культури з формування здорового способу життя у дітей дошкільного віку, принципи організації ігрової діяльності, безпека життєдіяльності, запобігання травматизму, дотримання санітарних норм та виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, аналіз захворюваності та харчування дітей, тощо), які виносяться на ці наради, пов’язані з рішенням різноманітних напрямків роботи в колективі.

За допомогою різних видів здійснюється вивчення стану освітнього процесу, а саме: спостереження за діяльністю педагогів, тестування, анкетування педагогів та батьків, аналіз відкритих заходів, взаємовідвідування, контрольних зрізів ЗУН дітей, аналіз стану здоров’я дітей. За результатами вивчення освітнього процесу формулюються висновки, складаються пропозиції та надаються рекомендації.

Відповідно до річного плану роботи у 2019 – 2020н.р. проведено ряд перевірок, а саме: 3тематичні перевірки та 1 комплексно-цільова. Перевірки показали, що вихователі усіх груп з відповідальністю ставляться до підго-товки та проведення занять, в своїй роботі використовують інноваційні тех-нології, враховують потреби і можливості дітей. За підсумками перевірок складено довідки та накази, надані методичні рекомендації. Організаційна робота проходила більш оперативно у зв’язку з упровадженням взаємоконтролю оперативно-оглядового та порівняльного аналізу діяльності всіх ланок дошкільного закладу.

За наслідками навчального року заслуговує на увагу робота наступних педагогів: Онищенко Н. О., Марценюк Н.О., Марченко В.І., Драна Г.Д., Чуб І.В., Ощипко Н.Л., Руденко О.І., Соболевої Н.І.

Управлінські рішення та мої дії в поточному році в закладі дошкільної освіти були спрямованні головним чином на забезпечення працездатності колективу виконання завдань:

1. Написання освітньої програми закладу дошкільної освіти.

2. Робота над програмою розвитку закладу дошкільної освіти.

3. Складення бюджетного запиту на 2020 рік.

4. Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису.

5. Організація заходів з реалізації інновацій у освітньому процесі.

6. Висвітлення інформації на власному сайті закладу № 228 «Срібне копитце». Зміст сайту постійно оновлюється і містить корисну та цікаву інформацію, що допомагає створювати позитивний імідж нашого дошкільного закладу.

7. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. У продовж звітного періоду було чотири письмові звернення, на які надані відповіді у встановлений термін, на особистому прий-омі завідувача були 324 особи. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення документів пільгових категорій батьків на безкоштов-не харчування дітей в закладі, влаштування дитини до дошкільного навчального закладу, організація харчування дітей, фізкультурно-оздоровча робота в закладі дошкільної освіти, адаптація дитини до умов закладу, бла-годійна допомога, робота закладу в літній період медичний огляд дітей.

Забезпечення охорони праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей є

одним з моїх пріоритетних напрямків роботи, як керівника дошкільного закладу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводяться випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та групових кімнатах.

Слід зазначити, що на протязі року в закладі дошкільної освіти дотримувались вимоги з охорони праці, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. Відповідно до річного плану проводилась активна робота по збереженню життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму (за звітний період випадків травмування дітей не зафіксовано), пропаганда здорового способу життя серед батьків.

Організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування прогнозування відкритості та прозо-рості відбувалось через загальні батьківські збори, засідання батьківського ради та Ради ЗДО.

Батьківські збори та засідання батьківської ради проводяться відповідно до річного плану. Зміст зборів різноманітний, згідно річних завдань розглядаються питання які є актуальними. Відповідно встановлених зразків ведуться протоколи батьківських зборів та засідань батьківської ради.

В період між загальними зборами колективу та батьків і виробничих нарад в дошкільному закладі діє Рада ЗДО на якій розглядаються та заслухо-вуються різні питання: аналіз захворюваності дітей, використання бюджетних та позабюджетних фондів, аналіз харчування, стан виконавської дисцип-ліни, стан роботи з зверненням громадян. Батьки дітей є активними учасни-ками Ради ЗДО.

В закладі дошкільної освіти є секретарі Ради ЗДО, батьківських зборів, батьківської ради, які оформляють протоколи проведення засідання Ради ЗДО, батьківських зборів та батьківської ради. Протоколи Рад ЗДО, батьківських зборів та батьківської ради розкривають зміст повістки денної, написані відповідно до форми написання протоколів, поаркушно пронумеровані, прошиті.

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним із пріоритетних напрямів діяльності моєї роботи. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють мені урахувати актуальні проблеми батьків, участі батьків в управлінні закладом. Я, як керівник, підтримую бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання і оздоровлення дітей.

Слід відмітити, що в закладі дошкільної освіти вивчається соціальний стан сімей. Результати вивчення соціуму показав, що за останній рік змінився соціальний статус батьків та їх матеріальне забезпечення у гіршу сторону на 4%.

Батьки вихованців закладу є активними учасниками освітнього процесу. Активно співпрацювати з сім’єю з питань навчання і виховання дітей допомагають різні форми роботи з батьками. За останній рік, при вирішенні завдань річного плану, включали питання оцінки роботи колективу та пропозицій з удосконалення діяльності закладу батьками наших вихованців. Щорічне анкетування батьків про рівень задоволеності роботою закладу дошкільної освіти показало, що 92% батьків задоволені роботою закладу. Слід зазначити, що в закладу відсутні скарги щодо його роботи. Заклад дошкільної освіти користується попитом в районі.

Форми роботи з батьками є: фронтальні, групові, індивідуальні. Поряд із традиційними відкритими показами для батьків, свят, розваг, контрольно-підсумкових, занять ми запрошували батьків на відкриті методичні заходи, їх участь у виставках, сприяла зміцненню авторитету дитячого садка серед родин наших вихованців.

Опитування батьків показало, що батьки закладу вважають найбільш ефективною формою роботи: День телефонного зв’язку – телефон довіри, який працює кожний останній вівторок місяця, День відкритих дверей та внесення пропозицій до «Скриньки довіри» яка знаходиться в коридорі на другому поверсі.

Аналіз проведення батьківських зборів та засідань батьківського комітету, за останній рік, показав, що батьки визнали найактуальнішими такі форми роботи, а саме: «Гра як засіб формування соціальної компетентності дошкільника» (інформаційна панорама), «Інтеграція діяльності ЗДО та сім’ї щодо створення оптимальних умов для реалізації завдань трудового виховання» (круглий стіл).

Аналіз книги звернень громадян за останній рік свідчить, що найбільш актуальними питаннями, за якими зверталися батьки, були: електронна реєстрація до дошкільного закладу, влаштування дітей до закладу, харчування дітей, оформлення документів на безкоштовне харчування дітей в закладі, рівень підготовки дітей до школи, медичний огляд дітей, адаптація дитини до умов закладу, спілкування дитини в родині тощо.

Доцільно відмітити, що результатом спільної та чіткої роботи працівників закладу з груповими батьківськими радами в закладі дошкільної освіти зроблені косметичні ремонти в усіх групах, коридорах, кабінетах та придбане необхідне обладнання.

Слід зазначити, що ЗДО особлива увага приділялась роботі з опікунами дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З даною категорією проводилась відповідна робота.

В закладі дошкільної освіти здійснювалась цілеспрямована робота по виявленню дітей та сімей, які підпадають під категорію «неблагополучні». Вивчивши умови проживання дітей закладу, виявили, що в цьому році дітей цієї категорії немає. Батьків і педагогів нашого закладу хвилює питання не тільки зміцнення здоров’я дітей, а й формування у них здорового способу життя та валеологічної свідомості.

В закладі дошкільної освіти працює «Центр сімейних розваг» (родинні свята – 2 рази на рік) консультпункт за замовленнями (першої середи кожного місяця), робота з моніторингу виявлення розвитку психічних процесів (за замовленням).

Доцільно відмітити, що за моїми порадами, в кожній віковій групі, оформлені куточки для батьків за такими рубриками: «Як сонечко встане», «Ми ростемо», «Поради дає лікар», «Наші заняття», «У нас працюють», «Хто сьогодні молодець» тощо. До уваги батьків пропонуються папки-пересувки за різними тематиками:

 • Нормативно – правове забезпечення дошкільної освіти,
 • Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти;
 • Безпека життєдіяльності та пожежна безпека;
 • Адаптація дітей;
 • Ігри для батьків і дітей;
 • Проблеми маленьких дітей;
 • Здоров’я ваших дітей;
 • Право, правило, обов’язок.

Я, як керівник закладу, планую та проводжу роботу разом з батьками щодо забезпечення якісної організації проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів; свят, змагань, Днів здоров’я, розваг.

Дні здоров’я («Наші зубки», «Що таке кров?», «Ноги, руки, голова», «Дружимо з вітамінами», «В здоровому тілі – здоровий дух» та ін.), фізкультурні свята та розваги сприяють оздоровленню дітей та розвитку їх рухової сфери.

При проведені сімейних свят: «Сюрпризи осені», «Ми танцюєм круг ялинки, зустрічаєм рік новий!», «Хай живуть хороші мами всіх дівчаток і хлоп’ят», «На Івана на Купала» намагаюся зближати батьків та педагогів, сприяти підвищенню рівня освітнього процесу в закладі та сім’ї.

Для пропросвітницької роботи з батьками в кожній групі закладу оформлено стенд «Бережіть здоров’я дітей», діє скринька довіри. Стали традиційними спільні родинні заходи «У родинному колі», «Родина – мов колиска золота», «Зіркова година зоряної родини», «Батьківські зустрічі», де відбувається обмін досвідом з сімейного виховання.

З метою пропаганди здорового способу життя та впровадження культурно-просвітницької роботи організувала в закладі дошкільної освіти лекторії «Здоров’я», спільні свята та розваги з батьками, Дні відкритих дверей, День телефонного зв’язку, виставки за темою «Планета здоров’я», проведення загальних батьківських зборів.

Активно залучаю батьків до вирішення спільних проблем закладу, до управління його діяльністю, до співпраці за допомогою проведення сучасних форм та методів роботи з батьками, а саме: педагогічних факультетів, ділових ігор, конкурсів, виставок та ін. На педагогічних нарадах із запрошенням батьків розглядаю питання удосконалення роботи закладу, пропаганди кращого досвіду батьків родинного виховання.

Безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками передбачають закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», які визнають пріоритетну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття.

В закладі дошкільної освіти з батьками проводяться різні форми роботи, проте наступність у змісті дошкільної та молодшої шкільної ланок освіти на низькому рівні, що потребує в наступні роки удосконалення та заключення угоди з МГА № 9 для спільної співпраці.

На виконання закону України «Про звернення громадян», впродовж звітного періоду у ЗДО № 228 проводиться наступна робота:

 • В ЗДО виданий наказ від 02.01.2020 № 21-р «Про організацію роботи закладу дошкільної освіти щодо виконання Закону України «Про зверненням громадян у 2020 році», яким поставлено за необхідне адмініст-рації ЗДО;
 • Наказом ЗДО від 02.01.2020 № 22-р «Про призначення відповідальних з ведення документації за зверненнями громадян та надання інформації до центру зайнятості працівників ЗДО». Відповідальними особами призначені: вихователь-методист Гавловська О.Г. за надання інформації до центру зайнятості прийнятих працівників та музичний керівник Лифаренко В.В. за ведення документації за зверненнями громадян;
 • На поточний 2020 рік був затверджений графік особистого прийому громадян адміністрацією ЗДО (наказ ЗДО від 02.01.2020 № 22-р), з ним ознайомлений педколектив та батьки дітей, які вже відвідують ЗДО, (є відповідна інформація на стендах в холі ЗДО та в групових куточках для батьків);
 • Суворо контролюється виконання затвердженого графіку особистого прийому громадян як завідувачем, так і дорадчими органами управління;
 • В ЗДО ведеться журнал звернень, пропозицій та скарг громадян;
 • З метою організації якісної системи виконання Закону України «Про звернення громадян» щороку проводиться ознайомлення працівників ЗДО з нормативно-розпорядчими документами та чинного законодав-ства (1-й квартал 2020р.).
 • Адміністрація ЗДО особливу увагу при прийому громадян приділяє звернення громадян із соціальних категорій: інвалідів, пенсіонерів, ветеранам ВВВ та праці, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям та іншим категоріям соціально незахищених верст населення.

Питання, що пов’язані з роботою із зверненням громадян розглядалися на управлінській нараді 21.10.2019 р., 12.12.2019 р., 22.01.2020 р., 12.03.2020; на загальних зборах колективу та батьків 05.09.2019 р.; на виробничій нараді 28.11.2019 р.; на засіданні Ради ЗДО 24.10.2019 р; на засіданні батьківської ради 07.11.2019 р за такою тематикою:

 1. Моніторинг захворюваності дітей за 2019 рік та організація проведення профілактичних заходів у ЗДО.
 2. Результативність роботи з профілактики травматизму учасників освітнього процесу та стан ОП та БЖД за 2019 рік.
 3. Організація харчування дітей в ЗДО відповідно Інструкції з організації харчування дітей та єдиного примірного двотижневого меню.
 4. Робота щодо профілактики захворюваності дітей на грип та ГРВІ.
 5. Про стан виконання заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою, проведення з сім’ями просвітницької роботи.
 6. Створення безпечних умов праці та життєдіяльності дітей в ЗДО. Дотримання правил техніки безпеки, охорони праці.
 7. Про організацію роботи щодо покращення стану здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до їх перебування в ЗДО.
 8. Аналіз харчування дітей в ЗДО відповідно Інструкції з організації харчування дітей. Виконання показників харчування в ЗДО за 2019 рік, за І квартал 2020р.
 9. Аналіз захворюваності дітей за 2019 рік, за І квартал 2020 року.
 10. Виконання Закону України «Про звернення громадян та усунення причин і умов, що їм сприяють».
 11. Санітарно-епідемічний режим в ЗДО. Просвітницька робота з батьками щодо охорони життя і здоров’я дітей.
 12. Профілактика кишкових захворювань, отруєння ягодами та грибами.
 13. Про встановлення плати для батьків до перебування дітей у закладі дошкільної освіти. Стан батьківської оплати в ЗДО.
 14. Зарахування дітей в ЗДО.
 15. Стан роботи із зверненням громадян, роботи щодо запобігання право-порушень, зловживань та хабарництва.
 16. Організація харчування та виконання норм харчування в ЗДО. Виконання вимог Інструкції з організації харчування.
 17. Підсумки адаптаційного періоду в ЗДО та надання відповідних рекомендацій.
 18. Стан роботи щодо забезпечення виконання вимог закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»є
 19. Використання бюджетних та позабюджетних фондів за 2019 рік.
 20. Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.
 21. Підготовка ЗДО до зимового періоду.
 22. Щодо попередження насильства та боулінгу в дошкільному навчальному закладі.
 23. Про виконання наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 27.09.2018 № 406р «Про недопущення порушень прав дітей на безоплатне здобуття освіти».
 24. Готовність ЗДО до проведення оздоровчого періоду. Про організацію роботи закладу в оздоровчий період 2020 року.

Найбільш гострими проблемами були:

 • організація харчування дітей в ЗДО;
 • звільнення від сплати за харчування дітей пільгових категорій;
 • влаштування дітей до ЗДО;
 • робота ЗДО в зимово-весняний та осінньо-зимовий період;
 • психологічний мікроклімат в колективі дітей;
 • фізкультурно-оздоровча робота в ЗДО;
 • працевлаштування та звільнення;
 • робота щодо запобігання правопорушень, зловживань та хабарництва;
 • адаптація дитини до умов ЗДО;
 • благодійна допомога;
 • надання відпусток працівникам;
 • рівень розвитку пізнавальної та емоційної сфери дітей;
 • робота ЗДО в оздоровчий період.

Вирішення всіх визначених звернень базуються на дотриманні адміністрації чинного законодавства та юридичних документів. За звітний період порушень з боку адміністрації у розгляді звернень не виявлено. Всі питання з якими звертались громадяни вирішувались адміністрацією ЗДО, повторних звернень не було.

На особистому прийомі завідувача було 595 особи. У продовж звітного періоду було одне письмове звернення, на яке надана відповідь у встановлю-ний термін. Пропозицій, колективних звернень, скарг за даний період не було.

Для підвищення стану виконавської дисципліни всіх учасників освітнього процесу під час виконання доручень щодо розгляду порушених питань із зверненням громадян у звітний період були проведені управлінські, інструктивні, оперативні наради за такою тематикою:

 • Вимоги до організації роботи зі зверненнями громадян в поточному році;
 • Аналіз результативності дій адміністрації на звернення громадян;
 • Стан виконавської дисципліни учасників НВП для забезпечення резуль-тативності розгляду звернень громадян;

Звернень, розглянутих з порушенням терміну виконання доручення, у тому числі з порушенням контрольних термінів, визначених контролюючим органом та чинним законодавством України не виявлено.

Ефективною формою роботи в ЗДО із зверненням громадян вважаємо День телефонного зв’язку – телефон довіри, який працює кожний останній вівторок місяця. Звернувшись за телефоном, батьки завжди отримують відповідь на своє звернення. Також працює в ЗДО «Скринька довіри», де батьки висловлюють свої побажання та поради.

За наслідками контролю у відповідних підпорядкованих структурних підрозділах стан роботи із зверненням громадян на належному рівні. Своєчасно надається допомога посадовим особам, що відповідають за цю роботу. З метою організації якісної системи виконання Закону України «Про звер-нення громадян» у ЗДО проводиться апаратне навчання (1 раз у квартал) із питань вивчення нормативно-розпорядчих документів та чинного законодавства.

Інформування батьківської громадськості відбувається через загальні збори, офіційний сайт ЗДО, інформаційні стенди: «Інформаційний вісник», «До уваги батьків», «Це цікаво знати », в дні відкритих дверей – кожний другий вівторок місяця

Я, як керівник закладу дошкільної освіти, позитивно реагую на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, Радою ЗДО, батьками, працівниками.

Завідувач ДНЗ № 228: Л.О.Готовець

Кiлькiсть переглядiв: 327

Коментарi