ЗАТВЕРДЖЕНО
накзом ЗДО № 228 ЗМР
від 31.08.2023 № 97р

ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт
закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка»
Запорізької міської ради

І. Загальні положення.

1.1. Дане положення про офіційний веб-сайт закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» Запорізької міської ради (далі – Положення) визначає мету і завдання, умови функціонування та змістовне інформаційне наповнення (далі–контент) веб-сайту за адресою: http://dnz228.edukit.zp.ua/ (далі – сайт).

1.2. Сайт є власністю закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 228 «Веселинка» (далі – ЗДО № 228З МР). Права на контнент сайту нале-жать ЗДО № 228 ЗМР, окрім випадків, обумовлених в угодах з авторами робіт.

1.3. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством та даним Положенням.

ІІ. Мета та завдання сайту.

2.1. Метою сайту є забезпечення офіційної інформації про ЗДО № 228 ЗМР в мережі Інтренет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність ЗДО № 228 ЗМР, включення ЗДО № 228 ЗМР в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання Сайту:

- оперативне ознайомлення учасників освітнього процесу та інших зацікавлених осіб з різними аспектами та напрямами діяльності ЗДО № 228 ЗМР;

- розширення освітніх послуг ЗДО № 228 ЗМР;

- формування цілісного позитивного іміджу ЗДО № 228 ЗМР;

- систематичне інформування учасників освітнього процесу про якість освітньої, фізкультурно-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи в ЗДО № 228 ЗМР;

- презентація досягнень учасників освітнього процесу ЗДО № 228 ЗМР;

- створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу ЗДО № 228 ЗМР на основі використання можливостей Інтернет;

- виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогіч-них, проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

- підвищення ефективності освітньої, педагогічної діяльності учасників освітнього процесу ЗДО № 228 ЗМР шляхом організації різних форм дистанційного навчання, консультування засобами сайту;

- стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

ІІІ. Умови функціонування сайту.

3.1. Для забезпечення функціонування сайту створюється робоча група із супроводу роботи сайту (далі – робоча група).

3.2. Умови функціонування (концепція, структура, регламент, конструю-вання меню тощо) сайту обговорюється робочою групою.

3.3. До складу робочої групи входять: вихователь-методист (загальна інфор-мація та нормативно-правові документи щодо роботи закладу, організація та результативність освітнього процесу, матеріально-технічне забезпечення ЗДО № 228 ЗМР); практичний психолог (систематизація інформації щодо освітнього процесу та роботи вікових груп); музичний керівник (інформація щодо корекційно-профілактичної роботи з дітьми, роботи спеціалістів закладу); вихователі (технічне забезпечення, розміщення інформації на веб-сторінках, фінансова діяльність ЗДО № 228 ЗМР); завідувач господарства (матеріально-технічне забезпечення ЗДО № 228 ЗМР).

3.4. Керівником робочої групи є вихователь-методист.

3.5. Керівник робочої групи:

- несе відповідальність за дизайн, зміст контенту, структуру та динаміку наповнення сайту;

- погоджує всю інформацію для розміщення на сайті із директором ЗДО № 228 ЗМР;

- визначає місце, терміни розміщення та дії контенту сайту;

- з'ясовує та усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного надання інформації для розміщення на сайті;

3.6. Робоча група за погодженням з керівником сайту:

- несе відповідальність за дизайн, контент, структуру та динаміку наповнення сайту;

- контролює цілісність і доступність інформаційного ресурсу сайту;

- вносить зміни до конструктору, меню та файлового менеджеру сайту;

- вчасно та оперативно забезпечує сайт контентом (друковані, фото та відео матеріали тощо);

- має право вилучити вже розміщені на сайті матеріали, якщо з'ясується, що в процесі їх публікації були порушені чиї-небудь права, чинне законодавство, загальноприйняті норми етики.

- усуває причини недостовірного, несвоєчасного або неякісного надання інформації для розміщення на сайті.

- не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;

- не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

3.7. Користувачем сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можли-вості виходу до мережі Інтернет.

IV. Контент сайту.

4.1. Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

4.2. Інформаційний ресурс сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів ЗДО № 228 ЗМР, педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти, інших зацікавлених осіб.

4.3. Матеріали сайту носять освітній характер і не суперечать загально-визнаним науковим фактам, етичним нормам і законодавству України.

4.4. Сайт має основні розділита підрозділименю, які оформлені в єдиному стилі. У процесі роботи сайту за погодженням керівника допускається збільшення або зменшення кількості розділів, підрозділів та веб-сторінок.

4.5. Кожен розділ, підрозділ та веб-сторінка сайту має власну назву, дизайн, контент, динаміку наповнення відповідно до мети та завдань структур-них підрозділів ЗДО № 228 ЗМР. У процесі роботи сайту за погоджен-ням керівника допускається внесення змін до назв, дизайну, контенту та динаміки наповнення сайту.

4.6. Для зареєстрованих користувачів Сайту працює форум. Модератором форуму є робоча група.

4.7. На сайті не допускається розміщення протиправної інформації, інформа-ції, що не має відношення до діяльності ЗДО № 228 ЗМР і освітньої галузі або розпалює міжнаціональну ворожнечу та закликає до насильства.

4.8. Автори несуть особисту відповідальність за зміст матеріалів, наданих ними для публікації на сайті. Технічні вимоги до матеріалів, які подаються, визначаються робочою групою.

4.9. Авторське право на розміщені на сайті матеріали зберігається за їх авторами.

Кiлькiсть переглядiв: 592

Коментарi