ЗВІТ
про виконання Плану заходів
щодо забезпечення повноцінного, безпечного
та якісного харчування дітей в ЗДО № 228 за 2020 рік

№ з/п

Найменування заходу

Стан виконання

1.

Неухильно дотримуватись вимог нормативно-правових документів щодо організації харчування дітей в ЗДО.

Виконуються всі нормативно-правові акти щодо організації харчування дітей в ЗДО, а саме:

- Законів України:«Про дитяче харчування», «Про дошкільну освіту», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про освіту» тощо;

- Постанови КМУ:«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,«Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах» тощо;

- Наказів МОЗ України: «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 № 234;

- Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227 (із змінами, від 26.02.2013 № 202/165)

2.

Проводити навчання з персоналом, який задіяний в організації харчування в ЗДО з метою запобігання кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

Згідно Плану гігієнічного навчання педагогічного колективу ЗДО № 228 на 2020-2024 роки, затвердженого наказом ЗДО від 02.01.2020 № 03 аг систематично проводилось навчання за темами:

- Особиста гігієна персоналу ЗДО;

- Роль вихователя в організації раціону харчування дітей. Профілактика ГКІ;

- Правила прийому продуктів харчування та продовольчої сировини;

- Сервірування столів;

- Правила отримання готових страв з харчоблоку;

- Гігієна харчування;

- Правила миття кухонного та столового посуду;

- Питний режим в групі (графіки отримання питної води, зберігання, індивідуальна потреба) тощо.

Проведення занять з гігієнічного навчання персоналу ЗДО фіксуються записом у відповідні журнали: «Журнал навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів», «Журнал обліку роботи з гігієнічного навчання».

3.

Організувати проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів у процесі здійснення комісійних обстежень та моніторингових візитів у ЗДО стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти

Лабораторні дослідження страв від 11.08.2020 р. Без відхилень.

Лабораторні дослідження води від 11.08.2020 р. Без відхилень.

4.

Погодити перспективне двотижневе меню, яке використовується в ЗДО, з Головним управлінням Держпродслужби в Запорізькій області згідно з вимогами чинного законо-давства.

Впродовж року було складено з урахуванням забезпечення сезонними продуктами та затверджено:

- Примірне двотижневе меню на літній період,

- Двотижневе меню на осінній період 2020 року;

- Примірне двотижневе меню на зимово-весняний період 2020-2021 років

Вчасно погоджувалось з Головним управлінням Держпродслужби в Запорізькій області.

5.

Сприяти запровадженню в ЗДО постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів контролю у критичних точках (НАССР); здійснювати постійний моніторинг та дієвий контроль у формі аудиту з цього питання.

Впровадження системи НАССР в закладі освіти встановлює вимоги до забезпечення харчової продукції в процесі її виробництва, організації виробничого контролю и застосування принципів, аналіз небезпек и критичних точок. В ЗДО визначена одна критична точка – приймання продуктів харчування та продовольчої сировини.

Постійно проводиться аудит визначення якості. Основним заходом контролю є перевірка якості продовольчої сировини і харчової продукції.

Основною документацією є супровідні документи, журнали бракеражу сирої про-дукції.

6.

Забезпечити дотримання гігієніних вимог до харчових продуктів та дієвий контроль з цього питання.

Всі продукти харчування впродовж 2020 року надходили до ЗДО доброякісні, з відповідними супровідними документами, які підтверджують їх походження, безпечність, якість та відповідають вимогам державних (реґіонарних) стандартів.

Якість продуктів харчування відповідає характеристикам товару, яка заявлена в тендерній пропозиції постачальника.

Ведеться дієвий контроль директором, сестрою медичною старшою, комісіями з Громадського контролю та Контролю за виконанням постачальниками умов договору. Результати контролю фіксуються у відповідних журналах.

7.

При ускладненні епідемічної ситуації, виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій, масових інфекційних захворювань (отруєнь) в ЗДО вжити їх ліквідації. Забезпечити взаємоінформування щодо надзвичайних ситуацій у закладі освіти.

Налагоджена співпраця з Відокремленим підрозділом «Запорізького МВ ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України» щодо недопущення подальшого поширення та епідеміологічних ускладнень серед дітей та персоналу у разі виникнення випадків ГКІ у закладі освіти. У разі необхідності, терміново, проводяться всі протиепідемічні заходи щодо ліквідації спалаху ГКІ у ЗДО.

8.

Забезпечити раціональне та безпечне харчування дітей в ЗДО, у тому числі виконання норм харчування згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування дітей у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, який затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329.

В ЗДО забезпечено раціональне та безпечне харчування дітей. Щоденно, для контролю за дотриманням норм харчування, ведеться журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється лише після внесення змін у щоденне меню-розклад. Кожні десять днів проводиться аналіз якості харчування, при необхідності – його корекція. Норми харчування по основним продуктам приближені до норми (на 100% - масло вершкове, яйця, олія, крупи, м’ясо). Вико-нання норм харчування всіх продуктів на 100% неможливо з огляду на значне збільшення показника вартості харчування від встановленої норми. В середньому показник за 2020 рік становить 92-93 %.

9.

Систематично проводити роботу щодо гігієнічного виховання дітей, дотримання правил особистої гігієни, популяризації здорового способу життя тощо.

Впродовж року з вихованцями ЗДО систематично згідно річного плану проводились заняття, бесіди, ігрові ситуації за темою: «Харчування запорука – здоров’я», «Вивчаємо правила етикету. Вчимося сервірувати стіл», «Мойдодирова наука».

Вихователі груп щодня проводять з дітьми п’ятихвилинки «чисті руки»

10.

Забезпечити заклад освіти питною водою гарантованої якості, відповідно до вимог нормативних документів (ДСанПін 5.5.2-008-01, ДСанПін 2.2.4-171-10)

ДНЗ забезпечений питною водою через централізоване водопостачання.

11.

Проводити моніторинг якості харчування дітей в ЗДО шляхом анкетування батьків, для урахування в роботі.

Анкетування якості харчування з батьками проводилось в режимі он-лайн. Батьки задоволені харчуванням дітей в ЗДО.

12.

Надавати матеріали щодо реалізації цього плану заходів для розміщення на сайті ЗДО

Впродовж року надавались матеріали щодо організації харчування дітей в ЗДО для розміщення на офіційному сайті закладу дошкільної освіти.

13.

Розміщати матеріали щодо реалізації цього плану заходів на сайті ЗДО.

Матеріали щодо організації харчування в ЗДО розміщувались впродовж року на офіційному сайті закладу освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 172

Коментарi