ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ЗДО №228
від 31.08.2021 № 108р

Заходи ЗДО № 228
на 2021-2022 навчальний рік щодо охоплення дітей дошкільною освітою,
проведення з сім'ями просвітницької роботи

№ з/п Зміст Термін Виконавці заходів
1. Інформуваня громадськості (у тому числі висвітлення на сайті тощо) з питань: - можливих форм здобуття дітьми дошкільної освіти, у т.ч. дітьми з особливими освітніми потребами (з урахуванням особливостей їх інте-лектуального, соціального і фізичного розвитку у тій формі, яка для них є найбільш зручною та ефективною); - важливості здобуття дитиною дошкільної освіти; - обов'язковості здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти; - ролі сім’ї у дошкільній освіті; - соціального захисту дітей дошкільного віку; - прав дитини у сфері дошкільної освіти; - існуючої системи дошкільної освіти в районі та різновиду освітніх послуг; - здійснення соціально-педагогічного патронату; - поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку; - роботи єдиного міського електрон-ного реєстру дітей для зарахування в заклади дошкільної освіти Хортиць-кого району м.Запоріжжя тощо. Протягом 2021-2022 навчального року вихователь-методист Гавловська О.Г.
2. Організація у ЗДО соціально-педагогічного патронату для дітей, які цього потребують. 2021-2022 н.р. практичний психолог Драна Г.Д., вихователі груп
3. Організація роботи консультативних пунктів для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї. 2021-2022 н.р. практичний психолог Драна Г.Д.
4. Підготовка тренінгових матеріалів для педагогів, які задіяні в роботі консультативних пунктів. 2021-2022 н.р. вихов.-методист Гавловська О.Г., практ. психолог Драна Г.Д.
5. Забезпечення адаптації дитини до умов осередків здобуття дошкільної освіти. 2021-2022 н.р. практ. психолог Драна Г.Д., вихователі груп
6. Забезпечення запитів внутрішньо переміщених осіб щодо отримання дошкільної освіти за запитом Директор Готовець Л.О.
7. Залучення батьків, які вирішили виховувати дитину самостійно, до активної співпраці у розвитку, вихованні та навчанні дітей. 2021-2022 н.р. практичний психолог Драна Г.Д.
8. Консультативно-рекомендаційна до-помога родині (консультації, Інтер-нет-консультації, вебінари, форуми для батьків, бесіди, практикуми, тренінги тощо) 2021-2022 н.р. вихов.-методист Гавловська О.Г., практ. психолог Драна Г.Д..
9. Забезпечення організації роботи закладу дошкільної освіти в період пандемії та визначати алгоритм дій у випадку поширення коронавірусної хвороби. 2021-2022 н.р. Директор Готовець Л.О.
10. Розміщення на вебресурсах ЗДО методичних кейсів, банка розвивальних ігор та вправ із різних напрямів виховання дітей дошкільного віку, відео заняття, описи та алгоритми проведення дослідів та експериментів тощо задля організації якісного дистанційного навчання (на період карантину) 2021-2022 н.р. вихователь-методист Гавловська О.Г.
11. Забезпечення підтримки й створення безпечного психологічного, фізичного, безбар’єрного середовища для всіх учасників освітнього процесу у ЗДО 2021-2022 н.р. інстр. з фіз.-ри Білоус К.Ю., практичний психолог Драна Г.Д.
12. Надання інформації та поширення інформаційно-освітніх матеріалів (у тому числі електронні) серед співробітників, вихованців і батьків або осіб, які їх замінюють, щодо профілактики захворюваності на COVID-19 2021-2022 н.р. сестра медична старша Гладишко Т.Г.
13. Вивчення потреби і запиту батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання освітніх послуг для подальшого вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії дітей дошкільного віку в період карантину 2021-2022 н.р. вихов.-методист Гавловська О.Г., практ. психолог Драна Г.Д., вихователі груп

Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi